Gyászhírek 2017. július 19.

Gyászhírek 2017. július 19.
Őszinte részvétünket fejezzük ki ZBORAY JÓZSINAK és családjának a szeretett édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Blaskó Lajos és nagy családja.


Őszinte együttérzésünk ZBORAY JÓZSINAK a szeretett édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Fazekas Sándor és családja.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BODÓ IMRÉRE (Biharszentjános) halálának ötödik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal, örökké tartó szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára és apára, BOZÓKI LÁSZLÓRA, aki 26 éve hagyott itt bennünket. Csendes álma felett őrködjön a béke és a szeretet. Örökké bánatos családod.

*

Fájó szívvel és sok szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, ACHIM JÁNOSRA és ACHIM ILONÁRA, haláluk 10., illetve 15. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Bánatos lányuk Icu, fiuk Laci, vejük Jóska, unokáik Noémi és Melinda.

*

Fájdalommal emlékezünk az öt éve elhunyt édesapára, nagyapára és testvérre, Csóka Károlyra (Nagykágya). „Múlnak a napok, telnek az évek, de a szívünkben örökre megmarad emléked.” Őt soha nem feledő, bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 12 éve elhunyt drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára, SZELLŐ JULIANNÁRA (Érsemjén). „Áldd meg Istenem a földnek minden porszemét, mely takarja drága édesanyánk sírhelyét.” Szerető családja.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy hosszú szenvedés és betegség után SZILÁGYI IRMA (szül. ZÖLDESI) 78 éves korában e3lhunyt. Temetése július 20-án a Steinberger kápolnából 13 órakor. Búcsúzik tőle gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy BÚZÁS MIKLÓS ISTVÁN (Csokaly), életének 76. évében rövid szenvedés után átadta lelkét Teremtőjének. Temetése július 20-án délután 2 órakor a csokalyi ravatalozóból. Örökké gyászoló fia, lánya, menye, veje, unokája Robi és barátnője Krisztina.

*

„Atyaistennél tisztítóhelyen át,/ Mielőbb megkapjam az égi koronát.” SZILÁGYI IRMA, ALBUŢ AVRAM, CUC AURICA, MOLDOVAN IRINA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.