Gyászhírek 2017. július 14.

Gyászhírek 2017. július 14.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, testvér, SARKADI ALBERT 68 éves korában elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle testvére Erzsike, sógora Gyuszi, unokaöccse István családjával, Zolika családjával, valamint Erzsike és férje.


Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett unokabáty, SARKADI ALBERT türelemmel viselt, rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtő Urának.
Búcsúzik tőle unokaöccse Erdei Miska és felesége Eszti, és gyerekeik, Anikó, Eta, Melinda, Miska és Józsika.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógortól, SARKADI ALBERTTŐL, aki rövid betegség után, hirtelen itthagyott bennünket. Kiss Emil és családja.

*

Szomorú három év telt el, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, apát, nagyapát, apóst és sógort, GAJDÓ GÉZÁT. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. Özv. Gajdó Gézáné és szeretett családja.

*

Fájdalommal emlékezünk a 9 éve elhunyt gyermekre, testvérre, ROSTÁS ISTVÁNRA. „Múlnak a napok, telnek az évek, de a szívünkben örökre megmarad emléked.” Bánatos édesanyja és testvérei.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, HERCZEGH IMRÉRE halálának második évfordulóján. Szívünkben öröké élni fogsz. Nyugodj békében. Bánatos feleséged lányaid, vejed és 2 unokád.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre és édesapára, ROSTÁS ISTVÁNRA (1967–2008) halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Felesége Aranka és fia Botond.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy POLMAN ELENA életének 79. évében elhunyt. Temetése szombaton2017.07.15-én 15 órakor a palotai kápolnából. Búcsúzik tőle fia Jóska.

*

Fájó szívvel emlékezünk ANTAL FERENCZRE, halálának 9. évfordulóján. Felesége Marika, lánya Evelin, fiai Ferike és Kristóf, menye Fanni, édesapja, 3 testvére és azok családja, Ilonka és családja

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára és dédapára, BURAI IMRÉRE (Nagyszántó) halálának 3. évfordulóján.
„Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,
Olyankor mindig könny szökik szemünkbe.
Rögös volt az út, mely neked jutott,
Küzdöttél bátran, mert Isten buzdított.
Egész életeden át szorgalmasan éltél,
Reánk nagy bánatot hagyva, csendesen elmentél…
Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Míg köztünk éltél, mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nagyon, soha nem feledünk! Szerető családja.

*

„Én már ködből csöndből vagyok” (József Attila) FEKETE SÁNDOR emlékére. Gyászmise szombaton 18 órakor a Barátok-templomában.
Gabi és a család.

*

Együtt érzünk KÓSA ZOLTÁN barátunkkal és családjával szeretett édesapja elhunyta miatt érzett gyászában. Nyugodjon békében! A Csutak és a Bereczki család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szerető férjtől, édesapától, apóstól, nagytatától, BAJKÓ BALÁZSTÓL (ny. tanító), aki rövid, súlyos betegség következtében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2017. július 14-én 12 órától a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából.
A bánatos, gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a ma egy éve elhunyt drága, jó fiúra, testvérre, édesapára, IFJ. KÓTI ISTVÁNRA. Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Arcunkat a könny mossa, mert ő nincs többé, szívünkben emléke élni fog örökké. Édesanyja, testvérei és családjuk.

*

Kegyelettel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, testvérre és rokonra, LŐRINCZY IRÉNKÉRE (a Mezőgazdasági Bank volt dolgozójára),
aki 17 éve itthagyta szeretteit. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesapánkra, NAGY JÁNOSRA (Nagykágya) halálának 27. évfordulóján. Nyugodj békében! Lányod Irénke, Magdus, fiad Sanyi, unokáid.

*

Fájó szívvel emlékezünk TÁRNOK LAJOSRA halálának 4. évfordulóján.
Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél,
Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked mindörökké.
Felesége, fia, lánya, veje és unokája Csenge.

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Ők itt maradnak csendesen.”
Szeretettel emlékezem a legdrágább férjre, ID. HARSÁNYI ZOLTÁNRA, drága fiamra, IFJ. HARSÁNYI ZOLTÁNRA, és drága kis unokámra,
HARSÁNYI HENRIETTÁRA. Emléküket szívemben őrzöm. Özvegy Harsányi Ilona.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy 2017.07.15-én, szombaton van pontosan 2 éve, hogy elhunyt a szeretett férj, apa és nagyapa, KŐSZEGI SÁNDOR, aki 72 évet élt összesen! „Isten vigyázzon rád mindörökre, és egyet mi megígérünk neked, hogy soha, de soha sem felejtünk el téged! Gyászoló családja, felesége Magda és gyermekei, Sándor, János és családja, Krisztián, Péter és Attila és családja és menyed Anna, és két szerető unokád, Gergő és Edina-Jennifer.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, MÁRTHA JÓZSEFRE halálának harmadik évfordulóján. Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. Nélküled már semmi nem olyan mint régen, idézzük szavaid, tetteid, emléked, szerettünk, nem felejtünk téged. Bánatos feleséged Irénke, lányod Mártika, fiad Attila, unokáid Kristófka, Stefike, szerető családod.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, KÁDÁR TIBORRA (élt 30 évet). Várjuk míg élünk, várjuk őt / Talán egyszer ott áll az ajtónk előtt. / Aztán a valóság ránk szakad / Lelkünk tovább fáj a kín alatt. / Kiáltanánk, hogy Ő is hallja odaát, / Hol vagy gyermekünk, nélküled üres a világ! /Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz, / Mi megyünk hozzád, ott leszünk veled. Összetört szívvel gondolunk szeretett fiunkra, aki oly fiatalon, 15 éve itthagyott bennünket. Bánatos szülei.

*

A harangok ma mind érted szólnak, szívünk mély sebei felszakadnak. Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk szeretett gyermekünkre, a testvérre, sógorra, keresztapára és nagybácsira, TÓTH ZOLTÁNRA (élt 37 évet, Hegyközpályi).
Fájdalom költözött szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Neked szól ma a templom harangja,
Érted imádkozunk halkan zokogva.
Akartad az életet, de már nem lehetett,
Megfáradt lelked feladta a küzdelmet.
Nem bírtad a fájdalmat, mit a sors rád méretett.
Könnybe lábad szemünk, a sírjára nézünk,
Nyugodjál békében, legyen szép az álmod,
Találj odafent örök boldogságot.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk rád. Nyugodj békében! Bánatos szüleid, testvéreid Imi és Tünde, sógornőd Beáta, sógorod Attila, keresztlányod Vivien, unokaöcséd Kristóf.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 7. évfordulóján a szeretett édesapára, apósra és nagyapára, KOVÁCS SÁNDORRA (szül. Pályi, püspöki lakos).
Egy nyári reggel 56 évesen véget ért az életed, bánatot ránk hagyva, elmentél. Az élet csendben megy tovább, emléked megőrizzük egy életen át.
Bánatos felesége Piroska, lánya Piroska, barátja Roland, fiai Józsi és barátnője Krisztina, fia Sanyi, felesége Jutka, unokái Sanyika, Patrik és Denisza.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, BAGOLY JULIÁNNA (Bors) életének 91. évében elhunyt. Temetése pénteken, július 14-én 15 órakor a borsi kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Fia Sándor és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BERECZKI MÁRTON 77 évesen hirtelen meghalt. Temetése július 14-én 13 órakor a városi ravatalozóból. Emlékét szívünkben megőrizzük. Búcsúzik tőle felesége Erzsébet, gyermekei Imre és Tünde, menye Anikó, veje Attila és unokái Norbi, Tibi, Cintia és Dávid.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, BAGOLY JULIÁNNA (Bors) életének 91. évében elhunyt. Temetése pénteken, július 14-én 15 órakor a borsi kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Fájó szívvel gyászolják fiai és lányai, a Bagoly család.