Gyászhírek 2017. július 13.

Gyászhírek 2017. július 13.
A Nagyvárad-Réti Református Egyházközség lelkészeinek, vezetőségének és presbitériumának nevében kívánunk vígasztalódást Szomor Abigélnek, Szomor Attilának és családjuknak a szeretett édesapa, após, férj, nagyapa, Mike Zoltán szilágysomlyói református lelkipásztor elvesztése feletti szomorúságukban. Isten igéje nyújtson vigasztalást számukra: „… én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19b)


Minden évben eljön az a keserű és szomorú nap, július 13-a, amikor a legkedvesebb és a legcsaládcentrikusabb édesapa, SZALAVETZ BÉLA
életének 84. évében átadta lelkét a jó Isten kezébe, egy óriási űrt hagyva maga után családja és szerettei között. Egész életében harcolt, küzdött és dolgozott éjjel-nappal családjáért, hogy a legjobbat és a legtöbbet megadjon nekünk, nagyon sokszor lemaradva mindenről a mi jólétünkért. A legdrágább és legszeretőbb édesapa és férj volt, aki csak szeretetet tudott adni. Pihenése legyen áldott és nyugalma legyen békés. Gyászolja lánya, fia, menye, veje, unokái és dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre és édesapára, KOHR SÁNDORRA (Tarján), aki egy éve már, hogy oly hirtelen búcsú nélkül elment tőlünk. Emléke és jóságos szíve örökké élni fog bennünk. Bánatos felesége Elza, fia Zsolti és barátnője Madalina.

*

„Mária, Szűzanyánk legyen vezéretek, a gonosz lélektől ő véd meg bennetek.” FEHER VIORICA, VARGA VASILE, CRISAN GHEORGHE,
CIOARA MARIA, DAMIAN VIOREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Viszontlátásra a földnek porában,
Viszontlátásra az égi sugárban,
Viszontlátásra a Holdnak udvarán,
Vagy a Tejút valamely csillagán.” (Reményik Sándor) Szomorú szívvel emlékezem 2001. július 13-ra, amikor a szeretett unokatestvér,
BUKVAI NAGY ÁGNES örökre itthagyta szeretteit. A lélek él, találkozunk. Tubi.

*

„Álmodsz. Mély álomba zuhansz és valaki besétál, valaki, aki meghalt, valaki, akit szerettél, egy anya, egy apa, és boldog vagy, hogy életben látod őt, boldog vagy, hogy beszélhetsz vele, hogy elmondhasd, amit sosem volt esélyed elmondani neki. De amikor felébredsz, és a személy, akit szerettél, még mindig halott, újra meg kell gyászolnod őt.” 16 éve annak a szomorú napnak amióta szeretett halottunk, BUKVAI NAGY ÁGNES örök álmát alussza a biharpüspöki temető csendjében. Hálás szívvel emlékezik reá, édesanyja, férje, lánya, két unokája, veje és annak családja. Áldott legyen a föld amelyben pihen.

*

Nem vársz engem ragyogó szemekkel
Nem örülsz már nekem szerető szíveddel.
Addig vagy boldog, míg valaki szeret,
Aki ha bajban vagy, megfogja kezed.
Milyen szomorú így egyedül lenni,
Téged mindenhol hiába keresni.
Fájdalom tölt el, hogy itthagytál engem,
Azóta minden nap könnyes az én szemem.
Könnyes az út mely sírodig vezet,
A koporsó bezárta legdrágább kincsemet,
Te nagyon jó voltál, szerettél engemet.
Bármily csodás is a világi élet,
Pótolni nem tudna soha, senki téged.
Fohászom feléd száll, édes jó Istenem,
Ha eljön az órám, vezesd hozzá lelkem.
Nyugodjál békében, te drága, jó lélek,
Ne zavarják könnyeim a te pihenésed!
Fájó szívvel emlékezem életem legszomorúbb napjára, amikor szerető feleségem, TÓTH MÁRTA (szül. HÁROMSZÉKI) 2017.01.13-án, hat hónapja örökre itthagyott. Szerető férje.

*

Már hat hónapja, hogy itthagytál bennünket,
De szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset.
A múltba visszanézve, valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Mi könnyes szemmel megállunk sírodnál,
Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál.
Mi szólítunk, de a néma sír nem felel,
De te a szívünkben örökké létezel.
Múlik az idő, de a fájdalom marad,
Betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt.
Csillaggá változtál, barangolsz az égen,
Gyere mifelénk is, úgy mint réges régen.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
Míg e földön élünk, nem fogunk feledni.
TÓTH MÁRTA (szül. HÁROMSZÉKI, 1953.08.14-2017.01.13) Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálod 6 hónapos megemlékezésén. Szerető testvéred Háromszéki Józsika és családja.

*

Hogy akinek lánya van, milyen drága kincs,
Azt csak az tudja, akinek már nincs.
Mindent adhat az ég kétszer,
Márványt, kincset, palotát,
Csak egyet nem adhat kétszer,
Szerető gyermeket.
TÓTH MÁRTA (szül. HÁROMSZÉKI, 1953.08.14-2017.01.13) Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel gondolunk és emlékezünk rád, aki 6 hónapja hunytál el. Nagyon hiányzol! Édesanyád Háromszéki Magdolna.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, KISS BÉLA életének 70. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után hirtelen elhunyt. Szerettünktől 2017. július 13-án 14 órakor veszünk végső búcsút a paptamási temető kápolnájában. Drága emléke szívünkben él. Búcsúznak tőle: felesége Marika, lánya Marika és veje Attila, fia Öcsi és menye Nóci, valamint unokái: János, Balázs, Edua és Előd.

*

Drága, egyetlen gyermekünk, CSATÁRI ÉVIKE eltávozása után 24 éve némán gyászolunk, mert, amit nem tudtunk megakadályozni, azt megpróbáljuk elviselni, emlékekbe belekapaszkodni és életben tartani, mert őt nem pótolja senki és semmi. Anya és Apa.

*

„Ha majd alszom zúgó lomb alatt,
ne zavarjátok édes álmomat.
Boruljatok le halkan, csendesen,
s gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem.
Ha majd rátértek ti is erre az útra,
megyek elétek, találkozunk újra!
A viszontlátás reménységében bízva, szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, ÖZV. MÁTÉ ERZSÉBETRE (szül. VAJNA, Kügypuszta), akinek jóságos szíve két éve szűnt meg dobogni.
„Mikor nincs melletted senki, s úgy érzed hogy vége,
Kulcsold össze két kezed, és nézz fel az égre.
Ott van Ő, ki meghallgatja szíved minden bánatát
Ott van Ő, ki megérti, hogy neked mennyire fáj.
Ő vigasztal ha sírni lát, mert Ő vigyáz rád!”
Jóságát és szeretetét örökre szívünkben őrizzük. Szerető családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szerető férjtől, édesapától, apóstól, nagytatától, BAJKÓ BALÁZSTÓL (ny. tanító), aki rövid, súlyos betegség következtében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2017. július 14-én a Rulikowszki temető Steinberger kápolnájából. A bánatos, gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mellettünk álltak gyászunkban és elkísérték utolsó útjára a szeretett édesanyát, CZIRJÁK ILONÁT
(szül. BÁNHÁZI, Érsemjén). A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk VARGA GIZI nénitől (Biharpüspöki). Őszinte részvétünk GIZIKÉNEK, GYÖNGYINEK, ANIKÓNAK és családjaiknak.
A szomszédok, Papp Joli és Sanyi.

*

„Legyen sírodon béke,
Aludd csendesen álmodat,
Tisztelőid kegyelettel
Állják körül sírodat.”
FEHER VIORICA. Részvét a gyászoló családnak. A Szénási, Farkas, és Lipovan család.