Gyászhírek 2017. július 07.

Akt.:
Gyászhírek 2017. július 07.
„Veletek maradok mindörökre.” Megrendült lélekkel és szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága társra és édesapára, VARGA VILMOS színművész-rendezőre halálának egy éves évfordulóján. „Örök virágzás sorsa már az enyém…” (Ady). Felesége, Ildikó és fia, Zsombor.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára és dédnagyapára, Held Péterre, aki most egy éve hagyott itt bennünket örökre. Soha nem felejtünk el. Nyugodj békében! Szerető felesége, gyerekei és családja.

*

A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte részvéttel osztozik Dr. Simon Gabriella
családorvos gyászában, szeretett édesanyja elvesztése miatt! Vigasztalódást kívánunk!

*

Őszinte részvétünk SZABÓ GYULÁNAK és családjának szeretett húga, ILONA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Őrködjél Istenem álmai fölött. A Lukasok család.

*

ABABI MAGDOLNA (szül. PETŐ) tíz éve már, hogy minket örökre itthagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha, senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod míg élünk, fájó emlék marad. Fájó szívvel emlékezik férjed Milu, gyermekeid Melinda, férje Aurel, unokáid Darius és Diana, fiad Gyuri, felesége Lorena, unokád Miriam, fiad Ádám és felesége Csilla.

*

Könnyes szemmel emlékezem VARGA TIBORRA, akit 6 hete kísértünk utolsó útjára. Valamint a szeretett férjre és édesapára,
VARGA IMRÉRE (volt HODOSI), aki 42 éve távozott az élők sorából. Emléküket míg élek, megőrizem- Az édesanya és felesége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, ELEKES JULIANA életének 80. évében csendesen megpihent. Temetése hétfőn, július 10-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben öröké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékszünk a 15 éve elhunyt édesapára, nagyapára és 5 éve elhunyt édesanyára, nagyanyára,
FEIER JÓZSEFRE és FEIER ERZSÉBETRE. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Örökké bánatos lányuk Marika és vejük Jóska.

*

„Szentségi Jézusból erőt merítsetek! Eszt hagyja Atyátok (Anyátok) tanácsul tinektek.” NEMECZ GRÉTA EDITH, VASS ANTAL, MACSKÁS IOAN, SZABÓ TERTULIA, HORGEA LUCREŢIA, DRĂGAN TEODOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó testvérre, nagybácsira, IFJ. BAGI JÁNOSRA (Csicsa) halálának 24. évfordulóján.
Örökké bánatos családja.

*

Őszinte részvétünk anyatársunknak, ELEK JOLÁNNAK és családjának szeretett férje elhunyta alkalmából. Nászuk Laci és Kati.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, SZTRAPEK IRÉNKÉRE halálának harmadik évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz! Nyugodj békében! Bánatos férje Sanyi, fia, menye, unokája.

*

Szomorú hat hónap telt el férjem, SZABÓ TIBOR (agrármérnök) halála óta. Azt mondják: akit nem felejtenek el, az nem hal meg soha. Mi örökké szeretettel emlékezünk rád. Jó volt veled, de rossz nélküled! Felesége Irénke, fia, menye és unokája.

*

Egy éve már, hogy örökre itthagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a földi élet, pótolni nem tudna soha, senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod míg élünk, fájó emlék marad. KIS MAGDOLNA KLÁRA halálának első évfordulójára. A gyászoló család.

*

Örökké tartó szeretettel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra és nagyapára, NAGY DÁNIELRE (Szentimre)
halálának második évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük kedves emlékedet.” Szerető felesége Gyöngyike és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mellettünk álltak a nehéz órákban, drága szerettünket SZILÁGYI ERZSÉBETET
utolsó útjára elkísérték. A Szilágyi család.

*

Ma 11 éve a szomorú napnak, amikor a szeretett édesanya, nagymama, feleség, GOMBÁR IBOLYA itthagyott bennünket. Nyugodjál békében! Gyászolja örökké bánatos férje és családja.

*

Őszinte részvétünk a NAGY és AMBRUZS családnak szerettük, AMBRUZS IRÉN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
A Besenyei család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, nevelőanya, anyós és nagymama, TÁRNOK MÁRIA türelemmel viselt betegség után, életének 75. évében elhunyt. Temetése július 8-án, szombaton 13 órakor a telegdi kápolnából. Emlékét örökké őrzi szerető testvére, nevelt lánya és annak családja.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút az édesanyától, anyóstól, nagymamától, dédnagymamától, ÖZV. PAPP TERÉZTŐL
(szül. KAZAMIR, élt 87 évet), aki hoszan tartó szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése július 8-án 16 órakor a hegyközújlaki kápolnából. Pihenése legyen csendes! A gyászoló család.

*

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.” (Ján. 10,28) Fájó, megtört szívvel veszünk búcsút a szeretett férjtől, édesapától, testvértől, apóstól, VASS ANTALTÓL (Nagyvárad),
aki életének 65. esztendejében hirtelen támadt súlyos betegségben elhunyt. Temetése július 8-án, szombaton 12 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. A gyászoló család.

Címkék: