Gyászhírek 2017. július 06.

Gyászhírek 2017. július 06.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, Kállai Ilona (Szentjobb) 64 éves korában elhunyt. Temetése ma, 2017. július 6-án 11 órától a szentjobbi katolikus kápolnától. Nyugodjon békében! Gyászolják fia Szabolcs, menye Editke, unokái Márk és Viktória.


Egy évvel ezelőtt, egy számunkra nagyon szomorú napon hunyt el a szeretett, édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, Özv. KÁRTYÁS MÁRIA (szül. KNAPP). Drága emlékét egy életen át megőrizzük, pihenése legyen csendes! Örökké gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre, nagynénire, FÜZESI IRÉNKE IBOLYÁRA, aki már 8 éve nincs közöttünk. Emléke legyen áldott! Bánatos testvérei és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára, PAPP IDÁRA (szül. SÜTŐ) halálának 11. évfordulóján (július 6.). „Egy nyári reggelen életed véget ért, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Az élet csendben megy tovább, emléked megőrizzük egy életen át.”
Bánatos férje és a család.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a legdrágább édesanyára és feleségre, imádott lányomra, az unokára, NYISZTOR MARGITRA, aki ma 19 éve távozott közülünk, és BARTI ILDIKÓ FANNYRA, akit ma 10 éve veszítettünk el. „Két csillagnyi szem / Kék fénnyel üzen / Lágy homlok alatt; / Szívem szelídíti / Ha elnézem égi / Mosolygásukat.” Szívünkben örökké élni fogtok! Férje Emil és lánya Ildikó, Tata és édesanyád.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PAPP TERIKÉNEK, FERINEK valamint a NICA családnak (Biharpüspöki) a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama elvesztése miatt. A kedves TERUS mama emlékét szívünkben őrizzük. Papp Joli és Sanyi.

*

„Számomra vége van minden földi bajnak, elfáradt tagjaim porban elnyugszanak.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa, dédnagyapa, KALMÁR ENDRE (Biharvajda), életének 88. évében elhunyt. Temetése július 6-án 14 órakor a biharvajdai kápolnából. Gyászolják: fia Attila, menye Manyika, unokái Attila és Zsolt, unokamenyei Andrea és Ingrid, dédunokái Erik, Ádám és Olivér.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, VASS ANTAL életének 65. évében elhunyt. A temetés pontos időpontját a következő napokban meghirdetjük. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzik drága testvérétől, ELEK IMRÉTŐL. Bălăian Ica és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzik szeretett fiától, ELEK IMRÉTŐL, édesanyja Elek Ilona.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, ELEK IMRE 59 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése július 6-án 16 órakor a szalárdi református kápolnából. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút drága testvéremtől, NEMECZ GRÉTA EDITHTŐL, aki 57 éves korában eltávozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle öccse Guszti és Krisztina.

*

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy édesanyánk (nagymama, anyós) türelemmel viselt szenvedés után, életének 57., évében 2017. július 4-én megpihent. Soha el nem múló, drága emléke örökké élni fog szívünkben. Búcsúznak lányai Gilda, Ingrid, unokái Orlando, Philip és veje Bobo.

*

Szememben könnyekkel, szívemben mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett lányom, NEMECZ GRÉTA EDITH 57 éves korában türelemmel viselt hosszú szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Temetése pénteken, július 7-én déli 12 órakor a Steinberger kápolnából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik bánatos édesanyja.

*

Szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, HORVÁTH ERZSÉBETRE, aki 6 éve távozott közülünk. Nyugodjon békében!
Bánatos családja.

*

Őszinte részvétünk KÁLLAI SZABINAK és családjának, édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Ilonka, Misa, Mónika és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÁKOS IMRE (az OTL volt munkása), életének 85. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, július 6-án 13 órától a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle János és Enikő.