Gyászhírek 2017. július 04.

Gyászhírek 2017. július 04.
Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, TAGA MÁRIÁTÓL (szül. JÓZSA), aki súlyos szenvedés után, 70 éves korában elhunyt. Temetése szerdán, július 5-én 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz megtartva. Búcsúzik tőle lánya Móni, fia Adi, unokái: Emil, Emma és Nicholas, valamint veje és családja.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy KOVÁCS LÁSZLÓ (RUMCÁJSZ) 58 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése július 6-án, csütörtökön 11 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. A gyászoló család.

*

Megtört szívvel búcsuzom a szeretett baráttól, KOVÁCS LÁSZLÓTÓL (RUMCÁJSZ). Emlékét szívemben megőrzöm. Nyugodjon békében.
Kiss István és családja.

*

„Az Úr letörli a könnyet minden arcról.” Fájó szívvel búcsúzunk Tőled jó Barát, RUMCI. Ismerősei és barátai az Edina mellől.

*

ELEKES JULIANNA szeretteinek a feltámadás élő hitével kíván vigasztalódást az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkaközössége és lakói.
„Mert nem zár ki örökre az Úr. Sőt ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát.” (Jeremiás siralmai 3,31-33)

*

Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk drága szüleinkre, SZABÓ ROZÁLIÁRA, aki ma 6 éve, és SZABÓ BÉLÁRA, aki már 27 éve örökre megpihent. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Gyászolják gyermekeik: Csilla és Béla, menyük Darlene és imádott unokáik: Kathryn és Liam.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 6 hónapja elhunyt testvérre, sógorra, nagybácsira, KOVÁCS GYULÁRA (Hodos, élt 52 évet).
„Ennyi az élet, egy pillanat és mindennek vége,
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a végtelenbe.
Maradt a bánat és egy csendes sírhalom,
Szívünkben örök gyász és fájdalom.”
Húga Emi, sógora Laci és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezem szeretett fiamra, KOVÁCS GYULÁRA (Hodos, élt 52 évet), aki 6 hónapja hagyott itt bennünket. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, csak letörölni a fájó könnyeket.” Bánatos édesanyja.

*

„Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. „Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és vőre, KOVÁCS GYULÁRA (Hodos, élt 52 évet), akinek ma hat hónapja dobbant utoljára a szíve. „Állok a sírodnál, merengek, fejemben emlékek keringenek. Míg sírodat rendezgetem, könnyem törölgetem, sírva gondolunk mosolygós arcodra, biztonságot adó két erős karodra. Erős voltál, nem panaszkodtál, némán türted a fájdalmak fájdalmát. Szívünkben nagy űrt hagytál azóta, nem haltál meg, itt vagy velünk, napról napra emlegetünk. Téged elfelejteni nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. A bánat és a fájdalom örökre megmarad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Szeretett felesége Marika, fia Norbi, menyasszonya Bea és anyósa.

*

„…És látom jól, az élet tovarebben
És nem lehet, csak egyszer élni-halni
És annak hangja szólal meg szívemben
Ki levetette már, mi benne talmi.” (Petrarca)
Szomorú szívvel emlékezem szeretett férjemre, MEZEI JÁNOSRA (Kolozsvár 1944 – Nagyvárad 2007) halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Örök fájdalommal özvegye Joli.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, feleségre, KÁDAS MÁRIÁRA, aki már 9 éve itthagyott. Istenem, de nehéz így élni, drága édesanyát a temetőben keresni, / Nem is tudja, mi a fájdalom, akinek anyját nem fedi sírhalom. Könnyek peregnek végig arcunkon, / Itthagytál minket, hiányzol nagyon. Bánatos lányod és férjed.

*

Fájó szívvel emlékezem fiamra, IFJ. DÁVID GYÖRGYRE (Bihardiószeg), aki 2 éve hagyott itt engem. „Eltávoztál közülünk, / Lelked már csillagként ragyog. / Téged soha el nem felejtünk, / Szívemben él tovább a mosolyod.” Örökké gyászoló édesanyád.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága, jó férjre és apára, KABAI GYULÁRA (Biharpüspöki) halálának 5. évfordulóján. Humoros lénye, két dolgos keze máig hiányzik. Bánatos feleséged Ilonka és lányod Kató.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára és anyósra, LÖNHÁRD ANÁRA, aki 1 hónapja hagyott itt minket. Szerető lánya Anuci, unokája Lackó és veje Laci.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, ÖZV. SEBESTYÉN JULIÁNNA (szül. GYÖRGY, Hegyközkovácsi)
85 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése július 5-én 16 órakor lesz a hegyközkovácsi ravatalozóból. Búcsúznak tőle szerettei.

*

Fájó szívvel búcsúzunk ÖZV. SEBESTYÉN JULIÁNNÁTÓL (szül. GYÖRGY, Hegyközkovácsi), aki visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Keresztfia György, Lajos, neje és családja, és sógornője Juliska.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, dédpapa, RÁCZ KÁROLY (biharpüspöki lakos) türelemmel viselt betegség után 86 éves korában elhunyt. Temetése folyó év július 4-én 15 órától a biharpüspöki kápolnából. „Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útrakelek és nem térek vissza.” (Jób. 16.22) Nyugodj békében! Búcsúzik tőle lánya Magdi és élettársa Lajos.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagytata, RÁCZ KÁROLY hosszú szenvedés után elhunyt 86 éves korában. Temetése július 4-én 15 órától a biharpüspöki kápolnából. Az hal meg csupán, akit elfelednek, örökké él, akit nagyon szeretnek. Búcsúzik tőle fia Attila, menye Jucika, unokája Atti, unokamenye Andi.

*

Szomorúan veszünk végső búcsút a szeretett nagytatától, dédtatától, RÁCZ KÁROLYTÓL (élt 86 évet). Ha Isten életre hívott egy embert, akkor nem hagyja őt visszahullani a semmibe, hanem örök életet ajándékoz neki. Búcsúzik tőle unokája Krisztina, unokaveje Gabi, dédunokái Dávid és Luka.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nagytatámtól, RÁCZ KÁROLYTÓL (élt 86 évet). Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél… Te nem haltál meg, csak álmodni mentél. Pihenése legyen áldott és nyugodt! Búcsúzik tőle unokája Dóra a messzi távolból.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, BERZSÁN SÁNDOR hosszú szenvedés után elhunyt életének 73. évében. Temetése július 5-én 11 órakor a városi kápolnából lesz. Búcsúzik tőle felesége Magda, gyermekei Magdi, Évi, Sanyi, Attila, menyei Juli és Doina, vejei Andor és Lucian, unokái és testvére Róza.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, SZILÁGYI ERZSÉBET (szül. NYULAS, Értarcsa) életének 79. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése szerdán, július 5-én 15 órától az értarcsai temető ravatalozójából.
Őt örökké szerető családja.

*

Teljes együttérzésünket fejezzük ki SILAGHI EMESE kolléganőnknek és egész családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Az Igiena Szövetkezet tisztviselő és karbantartó részlegei.

*

Őszinte részvétünk KECSKÉS IRMANÁK és családjának a húga elvesztése miatt. A Pelle család.

*

„Mennyei Atyánk megőriz titeket, szereti a benne bízó gyermekeket.” ÁKOS IMRE, IGNA MÁRIA, BAICAN DUMITRU, DACIN LIVIU ANTON,
ARENDAS VIORICA, LUNCAN ALEXANDRU, BALINT MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.