Gyászhírek 2017. július 03.

Gyászhírek 2017. július 03.
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Kacsó Judit életének 50. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése 2017. július 3-án, hétfőn 12 órakor lesz a Rulikowski temető városi kápolnájából. A bánatos, gyászoló család.


Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, Kacsó Judit elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Unokatestvére Kacsó Tibor és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk unokahúgomtól, unokatestvéremtől, keresztmamámtól, Kacsó Judittól, akit soha nem felejtünk el. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Kacsó Jolán, fia Csaba, menye Ádi, keresztfia Raymond és felesége Ántika, és Csabika.

*

Fájdalommal búcsúzunk KACSÓ JUDIT kolléganőnktől. Nyugodjon békében. Luci és Noémi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, Kacsó Judit elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Rais-Wallner család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett barátunktól, FEKETE JÁNOSTÓL, aki 79 éves korában viszatért teremtő urához. Temetése július 3-án 17 órától a hegyközcsatári református kápolnából. Búcsúznak tőle gondviselői József, Mónika, Dominika és Antónia.

*

Szomorúan emlékezünk a drága gyermekre, HORGA ÁDÁMRA halálának 5. évfordulóján. Nyugodj békében! A család.

*

Drága fiam, SÁJI LÁSZLÓ három éve már, hogy minket itthagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha, senki téged. Soha nem feledlek, mindig velem maradsz, halálod míg élek, fájó emlék marad! Szerető édesanyád.

*

Fájó szívvel emlékezünk KISS GYULÁRA, akinek jóságos szíve hét éve szűnt meg dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csndes! Élettársad Noémi.

*

„Óh Istenem, az idő, hogy szalad. Ma még vagyunk, de mit hoz a holnap nem tudhatjuk. Ami biztos, hogy majd találkozunk.” Fájó szívvel emlékezünk SZONDI JUTKÁRA (szül. SINKA) halálának 14. évfordulóján. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökké ott marad. Áldd meg Istenem a földnek minden porszemét, mely takarja drága szerettünk sírhelyét. Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad, mert aki a szívekben él, az nem hal meg, csak távol van. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető édesanyára, anyósra és nagymamára, TÖRŐ ANNÁRA (Csokaly) halálának 10. évfordulóján.
„Egy nyári napon életed véget ért,
Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél.
Hiába borul ránk a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.
Az élet csendben megy tovább,
Emlékedet megőrizzük egy életen át.”
Bánatos fiad Jóska, menyed Marika, unokáid Marika és Józsi.

*

Az elválás fájdalmával búcsúzunk szeretett nővéremtől, ELEKES JULIANNÁTÓL. Őszinte részvétünket nyilvánítjuk lányának és családjának, valamint elhunyt fia gyermekeinek és azok családjának. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Öccse András, sógornője Margitka, unokahúga Edina és családja, unokaöccse András és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nővéremtől, ELEKES JULIANNÁTÓL. Őszinte együttérzésünket és részvétünket nyilvánítjuk lányának EDITNEK és családjának, valamint SZILÁRDNAK és KRISZTINÁNAK és családtagjaiknak. Emléke legyen áldott, örök álma fölött őrködjön a szeretet! Húga Kiss Molnár Mária és sógora Kiss Molnár János.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, keresztapától, nagybácsitól, NAGY TIBORTÓL. Bánatos nővére Kati, sógora Józsi, keresztlánya és párja, unokahúga és férje, és Fábián.

*

Összetört szívvel búcsúzom szeretett fiamtól, NAGY TIBORTÓL, aki hosszan tartó betegség után elhunyt. Gyászolja örökké bánatos édesanyja.

*

Megrendülten értesültünk barátunk, NAGY TIBOR hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk feleségének és a gyászoló családnak. Karácsony Elemér és Marika.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk ID. VIDUJ PÁLTÓL, aki 89 éves korában elhunyt. Temetése július 3-án, hétfőn 15 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Nyugodjon békében! Fia Pali, menye Evelin és unokája Olivér.

*

„Ne zúgolódjatok, hogy elvett az Isten,/ ne is mondjátok azt, hogy őrzőtök nincsen!” GERGELY GYULA, OLáH IRéN, VIDUJ PáL, ELEKES JULIANNA, SALA ERZSéBET, VARGA JOLáN, DEáK ZSUZSANNA, KACSó JUDIT, TAGA MARIA-MAGDOLNA, RáCZ KáROLY, DRAGAN VALERIA, BONDAR IOSIF, JAC CLAUDIA, CHISBORA GAVRIL, COPOS VIORICA, MAGHIAR IOAN, JOLDES VIOREL, TOADERE IULIAN.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DEÁK ZSUZSANNA 81. életévében eltávozott az élők sorából. Temetése július 4-én a podgóriai templomkertből 13 órakor. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága nagymamánk, DEÁK ZSUZSANNA 81 éves korában elhunyt. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
sírodra szálljon áldás és nyugalom!” Szerető unokái: Gyöngyike és Enikő, unokavejei Józsi és Zsolti dédunokái Brigitta és Beatrix.

*

Megrendült lélekkel, mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, OLÁH IRÉN (BÉBI) életének 65. évében csendesen elhunyt. Temetése hétfőn, július 3-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik férje István, lányai Enikő, Krisztina, vejei Sándor, Kami, unokái Zsófi, Simon, Gergő.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább feleség és Édesanya, KACSÓ JUDIT jóságos szíve 50 éves korában megszűnt dobogni. Temetése ma, július 3-án déli 12 órakor a városi ravatalozóból. Emlékét szívünkben megőrizzük. Búcsúznak tőle gyermekei Beatrix és Félix és férje Dan.

*

Őszinte részvétem a KECSKÉS és KACSÓ családnak, szerettük JUDIT elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Darvas Helen.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, BOROS SÁNDOR temetésén részt vettek, és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló családja.