Gyászhírek, 2018. január 8.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. január 8.
Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor január 8-án 1 éve, hogy elveszítettük a drága, jó édesanyát, anyóst, nagymamát, dédnagymamát SZABÓ MÁRIÁT (Érmihályfalva). „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, De egy könnycsepp szemünkben érted él, Egy gyertya az asztalon érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Szívünkből szeretünk, s nem feledünk téged!” Emléked örökké élni fog szívünkben! Gyászoló lánya, fia, menye, unokái és azok családja.


Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára, nagytatára, apósra, NEMES KÁROLYRA (gépészmérnök) halálának 9. évfordulóján. „Nem integet többe elfáradt kezed, Nem dobog már értünk jóságos szíved. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.” Örökké bánatos fiad Karcsika, családja, az egész rokonság, a jó barátok, kedves kollégáid.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, BARKÓCZI IBOLYÁRA, aki ma egy éve elhunyt. „Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, Szerető jóságod nem tudjuk feledni, Mert elfeledni téged soha nem lehet. Csak meg kell tanulnunk Ezután élni Nélküled!” Emlékeznek rá testvérei és családtagjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, sógornőre, keresztanyára, KERECSENYI ZITA-ANNÁRA (élt 37 évet), aki 7 éve távozott közülünk. „Hiányod kibírhatatlan, elviselni nehéz, örökké megtart az emlékezés. Te már megpihentél, a jó Isten előtt állhatsz, Égi ligetekben az angyalok közt járhatsz. Gyertyákat és mécseseket gyújtunk érted. Ezek a fények világítsanak neked. Amíg élünk, te is élsz velünk, emléked soha el nem halványuló fényként él bennünk.” Anyu, apu, Kinga, Marcel, Vivien és szerető családod.

*

Már egy év telt el, mióta elveszítettük drága édesapánkat, a tatát, déditatát, REIKLI FERENCET. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Nyugodj békében! Szeretettel emlékezik rá családja, felesége, fia, lánya, menye, unokái, unokaveje és dédunokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, SCRIPET FERENCRE (Erdőgyarak), aki már egy éve, január 6-án itthagyott bennünket. Valakit keresünk, aki már nincs többé, Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még. Megpihenni tért két dolgos kezed. Könnyes szemmel állunk sírodnál, Szólítunk, de a néma sír nem felel. Te a szívünkben örökké létezel, Míg a földön élünk, nem fogunk feledni. Bánatos családja, felesége Juli, fiai Feri, Sándor, menyei Vasi, Jutka, unokái Fecó, Kriszti, Sanci.

*

Fájó szívvel emlékezük a 17 éve elhunyt FERENCZI ANNA-MÁRIÁRA (szül. KAKAS, Margitta). „Addig nem veszíted el édesanyádat, ameddig őrzöd őt a szívedben.” Férje, fiai, menyei, unokái.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, RAUCH ÉVA hirtelen elhunyt. Temetése január 8-án, hétfőn 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke örökké megmarad szívünkben. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel búcsúzom drága keresztanyámtól, RAUCH ÉVÁTÓL. Őszinte részvétem az egész családnak. Peti.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett komaasszonyunktól, RAUCH ÉVÁTÓL, akinek jóságos szíve örökre megpihent. Emléke legyen áldott! Őszinte részvétünk az egész családnak. Juci, Pötyi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Rauch Istvánnak és gyermekeinek, Andreának és Mónikának a szeretett édesanya, nagymama, feleség, RAUCH ÉVA elvesztése miatti gyászukban. Sógora Retek Márton és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom tőled ÉVA. Őszinte részvétem az egész családnak. Ági.

*

Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH ISTVÁNRA (Biharpüspöki), aki már 26 éve nincs közöttünk és HORVÁTH TIBOR ADOLFRA halálának 5. évfordulóján. Könnyes az út, mely sírotokhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésetek felett! A bánatos család.

*

Fájdalmas 1 év telt el férjem, SZABÓ TIBOR (agrármérnök) halála óta. Szeretett volna még élni, de menni kellett. Halála kiengesztelhetetlen űrt hagyott életünkben, hiszen ő éltette, vidámította kis családunkat. Szeretettel emlékezik rá: felesége, fia, menye, unokája.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki Fábián Enikő színművésznőnek a szeretett férj, Dr. Régeny István brassói szülész-nőgyógyász főorvos, rokon és keresztszülő elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Boruzs István, Edit és Istvánka.

*

Szomorú szívvel emlékezünk DERECSKEI IMRÉRE (Hegyközszentimre), aki ma egy éve, 59 éves korában hirtelen, búcsú nélkül távozott az élők sorából. Emlékét szívünkben őrizzük! Szerető családja.

*

„Az Úr nekem pásztorom, nincs hiányom semmi jóban. Ő vezet az igazságútján, az Ő házában lakom mindörökké.” RAUCH ÉVA, ARDELEAN DUMITRU, MOISA MAGDOLNA, NAGY MAGDOLNA, HANIS GHEORGHE, KONDOR LAJOS, MAGDAS JÓZSEF, FOICA MARIA, HURGOI IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommmal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, Ifj. KONDOR LAJOS (LALI) rövid, de súlyos betegség után életének 50. évében örökre itthagyott bennünket. Temetése kedden, január 9-én 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik felesége Tünde, lányai Orsi és Bogi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk drága fiunktól, LALIKÁTÓL, akinek jóságos szíve 2018. január 6-án szűnt meg dobogni, de a szívünkben őrizzük mint egy drága kincset. Vigasztalhatatlan édesanyja és édesapja.

*

Lelkünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett vejünktől, LALITÓL, ki türelemmel viselt betegség után elhunyt. Pihenése legyen áldott! Szerető apósa és anyósa.

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a legdrágább testvértől, sógórtól és keresztapától, LALITÓL. Emléke legyen áldott! Őt soha nem feledő húga Anikó, sógora Misi és keresztlánya Bianka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága sógorunktól, LALITÓL. Szívünkben örökké élni fog emléked. Margó és Gaba.