Gyászhírek 2017. január 31.

Gyászhírek 2017. január 31.
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki ROSMANN ANNAMÁRIÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Bihar Megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.


Őszinte részvétünket fejezzük ki ROSMANN ANNAMÁRIÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Partium Alapítvány Kuratóriuma.

*

Fájó szívvel emlékezünk JANKAY FERDINÁND FERENCRE, aki már 1 éve nincs velünk. Nyugodjon békében! Gyászoló fia és családja.

*

Isten akaratában megnyugodva, de bánatos szívvel veszek búcsút OZSVÁT SÁNDORTÓL (Margitta), aki 28-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
„Ama nemes harcot megharcoltam,
Futásomat elvégeztem,
A hitet megtartottam
Végezetre eltétetett nékem
Az igazság koronája
Melyet megad nékem az Úr.” (Timóteus, 4:4-8)
Nyugodj békében, te áldott lélek! Szerető húgod Ilonka.

*

Őszinte részvétünk a STĂMILOIU családnak a szeretett édesapa, nagyapa, STĂMILOIU TITUS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Cservid Ilona Klára és családja, keresztfia Attila, felesége és családjuk.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, keresztapától, nagybácsitól, KORDA MIHÁLYTÓL, aki eltávozott szerettei köréből. Emlékét szívünkben megőrizzük. Özv. Korda Jánosné, keresztlánya Melinda, unokaöccse Zsolt.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel búcsúzom bátyámtól, KORDA MIHÁLYTÓL, aki életének 80. évében visszaadta lelkét a Teremtő Úristennek. Bánatos húga, Anna.

*

Szomorú szívvel és mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől és nagybácsitól, KORDA MIHÁLYTÓL, aki életének 81. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos nővére Mária és unokahúga Ancika.

*

Őszinte részvétünk KORDA ERZSÉBETNEK és családjának a szeretett férj, apa, nagyapa, KORDA MIHÁLY elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Szabó család.

*

„Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.” (Mt. 5,4) Az örök élet vigasztaló reménységével adunk hálát az Istennek
KORDA MIHÁLY presbiterünk életéért, anyaszentegyházának hűséges szolgálatáért. Családja gyászában osztozik a Nagyvárad-Olaszi Református Gyülekezet.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TÓTH GARDÓ GERTRUD kolléganőnknek szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bihar megyei Gyermekvédelmi Hivatal munkaközössége.

*

Nem fogom már elgyöngült kezed, nem simogatom már őszülő fejed. Fájó szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága feleségem, NAGY ECATERINA, életének 89. évében örökre megpihent. Temetése február 2-án, csütörtökön 13 órakor lesz a Rulikowski temetőben, a Steinberger kápolnából.

*

Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik a szeretett PIHENI MAGDOLNA
(Fugyi) temetésén részt vetek, sírjára virágjaikat helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Csendes álma fölött őrködjön a hála és szeretett. Nyugodjon békében. Gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatom, hogy a legdrágább édesapa, HUSZÁR SÁNDOR súlyos és fájdalmas betegség után, 53 évesen itthagyta szeretteit. Temetése kedden 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle őt soha el nem felejtő fia, Norbi.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága keresztapámtól, HUSZÁR SÁNDORTÓL. Isten adjon örök nyugodalmat! Keresztlányod Bea.

*

Fájó szívvel búcsuzunk igaz barátunktól, HUSZÁR SANYITÓL. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Attila, Tünde és Norbi.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki HUSZÁR NORBERTNEK édesapja elhunyta miatt. Barátai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló HUSZÁR családnak, szeretett kollégánk, HUSZÁR SÁNDOR korai elhunyta miatti fájdalmában. A Lemnul Szövetkezet munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak HUSZÁR SÁNDOR elvesztése miatt érzett fájdalmában. Osztálytársnői Ildikó és Márta, volt kollégája Sanyi.

*

Könnyel a szemünkben, mély fájdalommal vettünk búcsút a drága gyermektől, testvértől, édesanyától, nagymamától,
SZABÓ ROZÁLIÁTÓL (BOROZSNYAI), ki örökre itthagyott bennünket. Halljuk a hangod, halljuk nevetésed. Mi meg mindig haza várunk téged. Örökké bánatos szüleid, testvéred Éva és családja, gyermekeid: Árpi, Anikó és családja.

*

„Most, miután betöltötte hivatását. Elhívta az Úr „Visszamegyek ahhoz, aki küldött engem.” – Mondhatja ő is Jézussal.”
REZI ÉVA IRÉN, HADI TIBOR, NAGY KATALIN, ECSEDI ILONA, STANILOIU TITU, RATIU PETRU, VARODI CRACIUN,
SCORTEA FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama, TOMPA MARGIT 78 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése február 1-jén, szerdán 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
A gyászoló család.

*

„Bár térhetnék haza,/Hol készen vár a hely,/Hol bűnnek nincs szava,/S a szív békére lel./Hol új ének fakad,/Dicsőült ajkakon,/Hol pálma korona,/Az elnyert jutalom.” Hosszan tartó betegség után 81. évében hazahívta az Úr KONDA MIHÁLYT. Drága szerettünket 31-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a száldobágyi temetőbe. „Csillagvilágokat elhagyva már,/Elfáradt lelkem is hazatalál./Hozzád, ha eljutok,/Lábadhoz roskadok,/Ottan megnyugodhatok,/Örökre én.”
Fájó szívvel búcsúznak tőle: felesége, drága fia Zoltán, menyei: Ildikó, Krisztina, unokái: Zoltán, László, Zsófia, Kata, László. Nő testvérei, sógora, sógornői, unokahúgai és unokaöccsei.