Gyászhírek 2017. január 30.

Gyászhírek 2017. január 30.
HUSZÁR SÁNDOR szeretteinek Isten vigasztaló kegyelmét kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jőnek, és örökös öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj! Én, én vagyok megvígasztalótok!” (Ésaiás 51,11-12a)


Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagymamától és dédmamától, VARGA EMILIÁTÓL (MIMI), aki 79 éves korában örökre megpihent. Temetése január 30-án, hétfőn 14 órától a Steinberger kápolnából. Unokái Lőrincz Laura, Szallós Nándor, dédunokája Szallós Tünde Brigitta és a Lőrincz család, és a Szallós család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ROSMAN ANNAMÁRIÁNAK szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
Jakabffy László és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki NT. FÖLDESI MÁRTA lelkipásztor asszonynak a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A nagyvárad-biharpüspöki református nőszövetség.

*

Drága GIZI és JUTKA, őszinte részvéttel állunk mellétek kedves édesanyátok, ESZTI NÉNI elvesztésekor. Kívánjuk, hogy tapasztaljátok meg családjaitokkal együtt, Istenünk megerősítő, vigasztaló jelenlétét a nehéz órákban. Erna, Armand, Edina és családjaink.

*

Emlékező lélekkel tudatjuk, hogy néhai DR. KISS GYÖRGYNÉ TÖRÉK MARGIT halálának 7. évfordulóján emlékező szentmise lesz a Barátok templomában január 30-án, hétfőn, délután 17 órakor. Lánya Ildikó és családja.

*

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazok felé, akik részvétnyilvánítással és/vagy jelenlétükkel enyhítették gyászunkat szeretett hozzátartozónk, ÖZV. ANTAL KÁROLYNÉ (szül. SORBÁN ERZSÉBET) temetése alkalmából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, nagyszüleinkre, 2 éve elhunyt édesanyára, MOŢAN PIROSKÁRA, 33 éve elhunyt édesapára, MOŢAN ISTVÁNRA, 41 éve elhunyt, nagymamára KERTÉSZ JULIÁNNÁRA. Lányuk Ibi, unokájuk Dezső, felesége Ildikó, dédunokája Beáta. Lányuk Gyöngyi, unokájuk Mónika, férje Gabi, dédunokái Gabika és Dávid. Unokájuk Timike férje Máriusz, dédunokájuk Maya.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján TIMÁR JÓZSEFRE. Csillag volt, mert szívből szerettük, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap. De szívünkbe örökké ott maradsz. Szerető élettársad és lányod, 2 unokád.

*

Együttérzésünket fejezzük ki az egész családnak ELZA mama elhunyta alkalmából. Dutka Géza és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VURA GIZZELLA kolléganőnk szeretett édesanya elvesztése miatt. Az Ady Endre Líceum személyzete.

*

Drága Misi bácsi. Nagyon jó ember voltál. Emléked örökké szívünkben, lelkünkben örizzük. Jó utat… Baumeisterék…. Long Island, USA.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Nt. Korda Zoltán lelkipásztornak és családjának a szeretett édesapa, nagyapa elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Boruzs István és családja.

*

„Jézus a boldog, örök élet hirdetője. Azért jött, hogy a benne hívőknek életünk: Bőséges életünk legyen. Nyilván az örök élet szépségéről beszélt.” Piheni Magdolna, Konrád Rozália, Papp Lajos, Huszár Sándor, Fekete János, Biatovszki Irén, Lukács Mária, Nagy József, Potra Samuil, Pop Ioan, Rotar Floarea, Bradea Florica, Clitan Floare, Rusu Mariana Letitia, Popa Viorica,
Stoleru Elisabeta, Patroc Sever, Iacob Gheorghe. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama,
BIATOVSZKY IRéN 89 éves korában rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése ma, január 30-án 15 órakor a városi ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

*

BIATOVSZKY IRÉN (1927–2017) egy hosszú élet után, szeretteitől övezve, életének 89. évében, békés, örök álomba merült. Már nincs holnap, ennyi volt az élet. Sirassatok csendben, én a szívetekben élek. Búcsúzik tőle Ingrid és családja, Antónia és családja, Rudi és családja, és Kati.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatom, hogy a legdrágább édesapa, HUSZÁR SÁNDOR súlyos és fájdalmas betegség után 53 évesen itthagyta szeretteit. Temetése kedden 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle őt soha el nem felejtő fia Norbi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, dédnagyapa és sógor, FEKETE JÁNOS 2017. január 28-án életének 84. évében, hosszas betegség után távozott közülünk. Temetése hétfőn, január 30-án 12 órakor a Steinberger kápolnából.
Gyászoló családja: felesége, gyermekei, unokái, dédunokái és sógora.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az Erdei és Papp családnak ezekben a nehéz percekben a szeretett édesapa eltávozása miatt érzett fájdalmukban. Isten nyugtassa békében. A Benedek, Boros és Patkó család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk, PAPP LAJOS életének 51 évében hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 31-én 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Gyászolja lánya Edina, fia Zsolt, élettársaik Anita és Miki, unokája Nándi.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett bátyámtól, PAPP LAJOSTÓL, aki életének 51. évében hosszú szenvedés után elhunyt.
Bánatos testvére Laci, sógórnője Zsuzsa és keresztfia Dávid.

*

Fájó szívvel búcsúzunk unokaöcsémtől, PAPP LAJOSTÓL, aki életének 51 évében elhunyt. Búcsúzik bánatos nagynénje Irénke, nagybátyja Florin és Roxi.