Gyászhírek 2017. január 27.

Akt.:
Gyászhírek 2017. január 27.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a FÖLDESI családnak a szeretettel gondozott édesanya, nagymama, ÖZV. ANTAL ERZSÉBET elvesztése miatt. Osztozunk gyászukban a feltámadás reményével. A Lukasak család.

Fájó szívvel emlékezünk hét éve elhunyt szerettünkre, Nagy Gáspárra.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
De az életünk csendben megy tovább,
Emléked megőrizzük egy életen át. Akik soha nem felejtik: felesége, fiai és a család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága anya és nagymama, TŰR ILONA-ANNA 2017. január 21-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 30-án, hétfőn 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolja az Irimi család, lánya Ica, veje János, unokája Icuka és annak férje Attila.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága, jó testvéremre, ID. TEM JÓZSEFRE (volt püspöki lakos, hegyközcsatári születésű).
Már 6 hete annak a szomorú napnak, hogy elkísértük őt utolsó földi útjára. Te ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek. A jó Isten őrködjön pihenésed fölött. Fájó szívvel emlékezik rád testvéred Marika, sógorod Anti és családjuk.

*

Fájó szívvel emlékezem drága bátyámra, TEM JÓZSEFRE (volt hegyközcsatári lakos), aki hat hete távozott szerettei köréből. A kegyetlen pillanat elvitte szívedet melyben nem volt csak jóság és szeretet. Nyugodj békében. Bánatos testvéred Juliska és családja.

*

Őszinte részvétünk a FÖLDESI családnak a szeretett anya, anyós, nagymama, ÖZV. ANTAL ERZSÉBET elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Budaházy Klári és Bandi.

*

Fájdalmamat nem enyhítik a múló évek. A mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek. Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezem szeretett unokahúgomra, BALOG GABRIELÁRA (FURKA), aki 1 éve búcsú nélkül örökre megpihent. Szívemben nagy űr tátong azóta. Drága emlékedet szívünkben őrzöm. Soha nem halványul el emléked. Nyugodj békében, Babuci.
Összetört szívű nagynénéd, Irmuska néni.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, nagyszüleinkre, a 2 éve elhunyt édesanyára, MOŢAN PIROSKÁRA, aki 33 éve hunyt el, az édesapára, MOŢAN ISTVÁNRA, aki 41 éve hunyt el, és a nagymamára, KERTÉSZ JULIÁNNÁRA. Lányuk Ibi, unokájuk Dezső, felesége Ildikó, dédunokája Beáta. Lányuk Gyöngyi, unokájuk Mónika, férje Gabi, dédunokái Gabika és Dávid. Unokájuk Timike, férje Máriusz, dédunokájuk Maya.

*

Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor egyetlen, drága gyermekünk, BALOG GABRIELLA (szül. FURKA) elhunyt.
Ma egy éve búcsú nélkül itthagytál bennünket.
Megállt a szív, mely élni vágyott.
Megpihent a kéz, mely dolgozni imádott.
Veled volt teljes az életünk.
Drága gyermekünk, elmentél, elvitted minden örömünk.
Tudni kell könnyek között élni.
Senkihez sem szólni, csak némán szenvedni.
Azt ami fáj, jó lenne feledni.
Lelki bánatunkat magunkba temetni.
Mindhalálig bánatos szülei.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk drága halottunkra, BALOG GABRIELLÁRA (szül. FURKA, Belényesújlak).
Fájdalmas 1 éve szívünkbe,
Nem múlik el, itt marad örökre.
Neked szól ma a templom harangja,
Érted imádkozunk, halkan, zokogva.
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
Itthagytál mindent, amiért küzdöttél.
Köszönjük, hogy ő volt a feleség és a mi édesanyánk,
Szíved súgta, Isten veletek.
Szeressétek egymást, ha én már nem leszek.
Bocsáss meg nekünk, ha bármit is hibáztunk,
Feledni téged soha nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled.
Bánatos férje Imre, fiai Imi és Gabi.

*

Fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor szeretett édesanyánk, LUKÁCS ROZÁLIA-MÁRIA ma 2 éve eltávozott szerettei köréből. „Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, találjál odafent örök boldogságot. Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadba. De az emlékeddel szívünkben maradtál, számunkra te soha meg nem haltál.” Lányai Anna-Mária, Erika, Kati, Enikő és családja, fia Sándor és családja.

*

„Most elmegyek ahoz, aki küldött engem… szomorúság tölti el szíveteket… jobb nektek, ha elmegyek…!” (Jn16, 5-7)
BERCZIG ZOLTÁN, BÉLES ESZTER, LASCA LIVIU, ŢEŢ VIORICA, HORGEA IOAN, BONŢA FLOARE, MAGHIOROŞ MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább édesapára, POLÁSZ JÓZSEFRE halálának 8. évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet./De ő nekünk soha nem lesz halott,/Mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.” Szerető leánya Edina és vőlegénye Levente.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre és édesapára, POLÁSZ JÓZSEFRE halálának 8. évfordulóján. „Lelked reméljük békére talált, Te már a mennyből vigyázol reánk./Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./Az élet múlik, de akit szerettünk,/Arra életünk végéig, könnyes szemmel emlékezünk.”
Nyugodj békében! Bánatos felesége Olgi és fia Dávid.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és nagyapára, CSILIK LÁSZLÓRA (szül. Szentjobb) halálának 10. évfordulóján. Felesége Juliska, fiai Laci, Jancsi és Tomi, menye Brigitta és unokája Eric.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és nagyapára, PETYÁR ISTVÁNRA (Szentjobb) halálának 40., valamint feleségére, PETYÁR MÁRIÁRA (Szentjobb) halálának 10. évfordulóján. Gyermekei, vejei, menye, 11 unokája, dédunokái: Beáta, Kata, Emma és Eric.

*

Emlékező lélekkel tudatjuk, hogy néhai DR. KISS GYÖRGYNÉ TÖRÉK MARGIT halálának 7. évfordulóján emlékező szentmise lesz a Barátok templomában, január 30-án, hétfőn délután 17 órakor. Lánya Ildikó és családja.

*

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állni.” (Jókai Mór) Örökké tartó fájdalommal emlékezem arra a szomorú napra, amikor szeretett férjem, STETTNER ISTVÁN 2006. január 28-án örökre itthagyta szeretteit. Legyen békesség veled a hosszú úton!
Örökké gyászoló feleséged Évi.

*

„Mikor az éj leszáll, s a csillagok feljönnek, mikor a világ szavai elhalnak, elkezd beszélni a természet, akkor a végtelen mindenség megnyílik, s az ember lelke lát.” Szomorú 11 év telt el, azóta amióta, a mindig segítőkész, és családjáért mindent megtevő, szeretett nagybácsi, STETTNER ISTVÁN visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Örök szeretettel emlékezik reá unokahúga Ági és családja.

*

„Ha beírjuk nevét a porba, elfújja a szél,/Ha beírjuk nevét a kőbe, belepi a dér./Ha beírjuk nevét a szívünkbe ott örökké él.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, ID. SZIKSZAI GYULÁRA halálának 6. évfordulóján. Emlékedet örökké őrizzük! Szeretett családja.

*

Három éve annak a szomorú napnak, amikor drága testvérünk, ÖZV. SZAMOS ISTVÁNNÉ (szül. TÓTH, ICA) örökre itthagyott bennünket. „Mélybe csak a tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt./De lényed lényege, ezerfelé szóródva, itt köztünk maradt.” Soha nem felejtünk! Áldott legyen az emléked mely szívünkben örökké él. Nővéred Kovács Erzsébet és családja, húgod Szentkirályi Katalin és családja, Székelyhídról.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 20 éve elhunyt szeretett anyára, anyósra, nagymamára, dédimamára,
GOMBOS PIROSKÁRA (szül. LÁZÁR, Fugyivásárhely). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.

*

„Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva./Elmúlt 5 év, már nem látunk többé,/Könnyes szemekkel az égbe súgjuk, hogy hiányzol örökké.” Örök bánattal emlékezünk VANCEA PAVELRE halálának 5 éves évfordulóján. „Könnyes szemmel fekszünk, úgy is ébredünk,/Temetőben fekszik drága, jó szerettünk./Nehéz a sírkő, de még nehezebb a bánat,/Amely nyomja a szívét ennek a családnak./Csillaggá változtál, barangolsz az égen,/Gyere mi felénk is, úgy mint régen, régen…/Szép, vidám életed tündöklött, a sorsod akkor ott megpecsételődött./Nem bírtad tovább tested megszökött,/De lelkünkben itt maradtál örökké.” Gyászoló szüleid, nővéred és sógorod családjaikkal.

*

Hat hete annak a szomorú napnak, amikor elszakította közülünk a szomorú halál TEM JÓZSEFET. Nincs olyan nap az életünkben, mikor nem emlékeznénk rád./Elhagytad a házat, és mindenkit, akit szerettél,/Itthagytál mindent, amiért küzdöttél./Nem tudtunk megmenteni, pedig mindent megtettünk./Érted imádkozunk halkan zokogva, amikor rád gondolunk./Áldja meg a jó Isten a munkás, két kezedet,/És a drága, jó szívedet, amivel úgy szerettél bennünket./Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom.” Örökké gyászolnak szerető feleséged Juliska, lányod Tünde, fiad Józsi, vejed Lajos, menyed Noémi és három unokád, Cristian, Roland és Bianka.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, testvérre, TIMON LÁSZLÓRA (volt OTL-buszsofőr)
halálának 7. évfordulóján. „Elvitted a derűt, fényt, meleget,/Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet./Bennünk él egy arc, végtelen szeretet,/Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./Hiányodat feldolgozni nem lehet,/Csak próbálkozunk élni nélküled.”
Örökké bánatos családja.

*

Most 34 éve, annak a szomorú napnak, amikor munkabalesetben meghalt a drága, jó férj, édesapa és nagyapa, ID. MÉHES LAJOS (élt 44 évet, Bihar) „Nem hallom hangod, nem látom arcod,/Hiába szólítlak, te már nem hallod./Elmentél hirtelen, egyetlen perc alatt,/Számomra döbbenet és fájdalom maradt./Hiába várom, nem jössz vissza már,/Megállok némán sírod felett,/Fájó szívvel őrzöm emlékedet./Az idő nem gyógyítja sebeimet, mert szerettél engemet./Emléked örökre itt van velem, míg élek, el nem feledlek./Fájdalmamat nem enyhíti az idő múlása,/Legyen sírodon Isten áldása.” Felesége és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, SZILÁGYI LAJOSRA (Biharszentjános) halálának 8. évfordulóján.”Ahogy telnek az évek, múlnak az esték,/Úgy fáj egyre jobban, hogy mindez csak emlék./Az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben őrizzük emlékedet./Őrködj álma felett Istenem, /Hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen./Hiányodat feldolgozni nem lehet,/Csak muszáj az életet élni nélküled.” Nyugodjon békében! A bánatos család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, RÁCZ OLGA ÉVA temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család.

*

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a drága, jó férj, édesapa, após, nagyapa és testvér, BAGOSI JÓZSEF temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek. A gyászoló család.

*

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Hogy fiatalon tört ketté életed.
A múltba visszanézve, valami fáj,
Valakit keresek, aki nincsen már.
Sírodra hiába hozok virágot,
Veled eltemettem az egész világot.”
Szomorú hat hónap telt el, hogy itthagytál: SZILÁGYI TIBOR. Örökké bánatos Anyukád.

*

„Lelked mint fehér galamb,
Messzire szállt.
Hiába kereslek, könnyes szemem
Már sehol sem talál.
De tudom, hogy a csillagok közt
A legfényesebb te leszel,
Utat mutatsz nekem, mert
Szívemben örökké létezel.”
SZILÁGYI TIBOR, emlékedet örökké megőrzöm. Barátnőd Brigi.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk TISZAY MÁRTÁRA, aki ma 7 éve búcsú nélkül hagyott itt minket.
„Elcsitult a szív, mely értem dobogott,
Pihen a kéz, mely értem dolgozott.
Számomra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Örökké bánatos lányod Erika, férje Zsolt és annak családja, unokád Áron, valamint testvére János.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára és dédtatára, FENESI LAJOSRA (Gyanta), aki 50 éve hagyott itt bennünket 43 éves korában. Soha el nem feledjük, rá örökké emlékezünk. Nyugodjon békében. Szerető gyermekei családjaikkal.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TÓTH JUDITNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Barátaik Ibi, Timea, Tica és Eugen.

*

„Drága édesanyám, ki már nem lehetsz velem,
Arra kérlek mégis fogd a kezem,
Messzi távolból vigyázó szemeid vesd le néha rám,
Bárcsak minden gondomat, örömömet
Még elmondhatnám.”
Könnyes szemmel, mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy BERECZKI ELZA (szül. BÁTORI, Bors) életének 86. évében csendesen megpihent. Temetése január 29-én, vasárnap délután 15 órakor lesz a borsi temetőkert ravatalozójából. Búcsúzik tőled szerető férjed, imádott lányod és vejed.

*

Könnyel a szemünkben, mély fájdalommal veszünk búcsút a drága nagymamától, dédimamától, BERECZKI ELZÁTÓL (szül. BÁTORI, Bors) ki örökre itthagyott bennünket. „Halljuk a hangod, halljuk a nevetésed,/ Mi még mindig visszavárunk téged.” Szerető unokád Pancsa, unokavejed Béla és imádott dédunokáid Gergő és Balázs.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett MÁTÉ BÉLA (Szalárd) életének 78. évében elhunyt. Temetése december 28-án 14 órakor a szalárdi református kápolnából lesz. Emlékét szívünkben örökké őrizzük. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, KRASZNAI TÜNDÉNEK édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. A 16-os iskola munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki menyünknek, SOÓS ANNAMÁRIÁNAK és családjának, a DUTKA és a BERECZKI családnak a nagymama, anya és feleség elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Id. Soós Béla és neje, Soós Zsolt és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk drága halottunkra, BALOG GABRIELLÁRA (szül. FURKA), akit ma egy éve, túl fiatalon, csak 46 évesen ragadott el közülünk a kegyetlen halál.
„Ha emlegettek köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyeiteket.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Mert én már jó helyen vagyok.”
Nyugodj békében, sosem felejtünk el!
Gyászolja őt: nagynénje Jutka, nagybátyja Jani, unokatestvérei Ferike és Sanyika családjaikkal.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagymamától és dédmamától, VARGA EMÍLIÁTÓL (MIMI), aki 79 éves korában örökre megpihent. Temetése január 30-án, hétfőn 14 órától a Steinberger kápolnából. Unokái Lőrincz Laura, Szallós Nándor, dédunokája Szallós Tünde Brigitta és a Lőrincz család és Szallós család.