Gyászhírek 2017. január 26.

Gyászhírek 2017. január 26.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Vura Gizella kolléganőnknek szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Márti, Éva, Márta, Reni, Mónika, Marika, Cseresznye, Ildikó, Gyöngyi.


Az Ady Endre Líceum közössége mély együttérzéssel áll Vura Gizella főkönyvelőnk és szerettei mellett a drága édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Az Ady Endre Líceum közössége.

*

„Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség”.
(Juhász Gyula: Consolatio)
Ma 22 éve távozott közülünk ID. RENCZ ZOLTÁN (Érmihályfalva). Az emlékező család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett testvéremtől, KISS SÁNDORTÓL. Temetése csütörtökön 14 órától lesz a püspöki temetőben. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KRASZNAI TÜNDE kolléganőnknek és családjának a szeretett édesapa, após és nagytata elvesztése miatt. A cantemiri lányok: Krisztina, Szilvi, Enikő, Melinda, Lili és Ani.

*

Nincs olyan nap hogy ne jutna eszünkbe,
Olyankor könny szökik a szemünkbe.
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára és dédmamára, FORGÓ CECILIÁRA (élt 97 évet, Erdőgyarak),
akinek jóságos szíve 4 éve megpihent örökre. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lányai, veje, unokái és dédunokái.

*

A távolból gyászolók fájdalmával gondolunk a szeretett barátnőre, komaasszonyra, keresztanyára, RÁCZ OLGA ÉVÁRA
(élt 52 évet, Bors) és együttérző részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük elvesztése miatti bánatukban. Emlékét szívünkben ápoljuk a messze Kanadában. Barátnője és komaasszonya Kígyósi Kati, komája Sanyi és keresztfia Tamás.

*

Szeretettel emlékezünk a drága anyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, ORBÁN ILONÁRA (szül. PETRIKÓ, Tenke),
aki hat hete távozott az örök hazába. Emlékét szívünkben őrizzük. Fia, menyei, unokái, dédunokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, édesapára, testvérre és rokonra, BENDE TIBORRA
(élt 55 évet), aki most 10 éve távozott örökre közülünk. Emléke legyen áldott, nyugalma békés! Bánatos édesanyja, testvére Sanyi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett, volt osztálytársunktól, NAGY LÁSZLÓTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! A Klasszikus Magyar Vegyes líceum 1954-ben végzett XI. osztály volt diákjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 5 éve elhunyt IFJ. SZABÓ JÁNOSRA (Szalárd).
„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
Sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Álmaid a mélyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett.”
Emlékét örökké megőrizzük. A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett nagymamám, BÉLES ESZTER 87 éves korában örökre megpihent. Temetése január 27-én, pénteken 13 órától lesz a biharpüspöki kápolnában. Nyugodjon békében! Gyászolja szeretett unokája Tímea, valamint lánya Jutka.

*

Legőszintébb részvétünket nyilvánítjuk lányának KATINAK, unokáinak ZSUZSINAK, KRISZTINÁNAK és dédunokáinak a szeretett édesanya, nagymama és dédi, KIRÁLY GIZELLA elhunyta alkalmából. Az örök világosság fényeskedjék neki.
Volt kolléganői: Doina, Irina, Ilu és Magda.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága anya és nagymama, TŰR ILONA-ANNA 2017. január 21-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 30-án, hétfőn 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolja az Irimi család, lánya Ica, veje János, unokája Icuka és annak férje Attila.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ LAJOSNAK és családjának a szeretett feleség, SZABÓ ERZSÉBET elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Isoplus Románia munkaközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól, nagytatától, DOMBI MIKLÓSTÓL (élt 73 évet). Temetése január 27-én 13 órakor Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Szerető családja.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, GERGELY ESZTER 2017. január 25-én életének 85. évében hosszas betegség után hazatért megváltó Urához. Temetése pénteken, 2017. január 27-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké megőrizzük. Gyászolják lányai Gizi és Judit, vejei Józsi és Ernő, unokái Mónika, Noémi és Johanna családjaikkal, a bánatos család.

*

„Az élet utolsó percének, a halál pillanatának döntő jelentősége van számunkra. Ekkor dől el, hogy milyen is lesz majd életünk folytatása: örök boldog élet, vagy örök kárhozat.” KISS SÁNDOR, ANTAL ERZSÉBET, SZILÁGYI ALADÁR, DULL JÓZSEF,
GHERGELY ESZTER, SOLAR ELENA, RAT ECATERINA, GHIB MIRCEA MIHAIL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„És letöröl minden könnyet a szemünkről és halál nem lesz többé, sem gyász sem kiáltás, sem fájdalom, mert az elsők elmúltak.” (Jel. Könyve 21 rész 4 vers). Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki FÖLDESI KATALINNAK és nagytiszt. FÖLDESI MÁRTA lelkipásztor asszonynak a szeretett édesanya, nagymama, anyós elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Isten Szent lelke vigasztalja a gyászoló családtagokat. A református olaszi nőszövetség.

*

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a drága édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk és üknagymamánk,
KIRÁLY GIZELLA, életének 94. évében csendesen távozott közülünk. Temetése csütörtökön, január 26-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, ÖZV. ANTAL ERZSÉBET (szül. SORBÁN, Örvénd) életének 89. évében megtért Teremtő Urához. Temetése 2017. január 27-én, pénteken 13 órakor lesz az örvéndi kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Kató, veje Laci, unokája Márta.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama ÖZV. ANTAL ERZSÉBET (szül. SORBÁN, Örvénd)
életének 89. évében megtért Teremtő Urához. Temetése 2017. január 27-én, pénteken 13 órakor az örvéndi kápolnából.
Búcsúzik tőle lánya Betty, veje Lajos, unokái Andrea és Bernadett.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GITYE ATTILÁNAK szeretett édesanyja, GITYE ROZÁLIA (ZIZI) elhunyta alkalmával.
Barátnői Márta, Györgyi, Gyöngyi.