Gyászhírek, 2018. január 26.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. január 26.
Mély fájdalommal emlékezünk a 8 éve elhunyt szerettünkre, NAGY GÁSPÁRRA. Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret, S, hogy milyen fontos volt ő neked, csak akkor érzed igazán, ha már nincs többé veled. Szerető felesége, fiai, menyei, unokái.

„Midőn a roncsolt anyagon, Diadalmas lelked megállt; S megnézve bátran a halált, Hittel, reménnyel gazdagon, Indult nem földi utakon, Egy volt közös, szent vigaszunk A LÉLEK ÉL: találkozunk!” (Arany János: Juliska sírkövére) Ma 23 éve távozott közülünk ID. RENCZ ZOLTÁN (Érmihályfalva). Az emlékező család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki KENÉZ GYUSZI barátunknak és családjának szeretett édesapja, KENÉZ GYULA elhunyta miatt érzett mély fájdalmunkban. Radóci Péter és Ildikó.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki BOGLUŢ KATINAK szeretett testvére elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emma, Erzsébet, Emília.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek NAGY ERZSÉBET temetésén (Diószeg). A gyászoló család.
*
„Nincs olyan nap, hogy ne jutna eszünkbe, olyankor könny szökik a szemünkbe.” Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára és dédmamára, FORGÓ CECÍLIÁRA (élt 97 évet, Erdőgyarak), akinek jóságos szíve 5 éve megpihent örökre. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lányai, veje, unokái és dédunokái.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó gyermekre és testvérre, VANCEA PALIRA, volt karate edzőre, aki 6 éve itthagyott bennünket. „Az idő múlik, a fájdalom csak nő, Nem hoz enyhülést a múló idő. Sírodra hiába visszük a virágot, Arcunkat könny mossa, mert nem vagy már többé. De szívünkben emléked élni fog örökké!” Siratják őt bánatos szülei, nővére és sógora családjaikkal.
*
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezem drága unokahúgomra, BALOG GABRIELLÁRA (szül. FURKA, Belényesújlak), aki ma két éve túl fiatalon, csak 46 evésen hagyott itt bennünket. Emléke szívünkben örökké megmarad. Soha el nem felejtünk, nyugodj békében! Bánatos nagynénje Jutka, unokatestvérei Ferike és Sanyika családjaikkal.
*
Fájdalmas szívvel emlékezem halálának 5. évfordulóján szerető férjemre, OROSZ SÁNDOR-ZOLTÁNRA (Érmihályfalva). „Hiába várlak, nem jössz vissza már, Jóságos szíved örökre megpihen már. Nehéz az élet nélküled, Felejteni téged soha nem lehet. Elmentél tőlem, azóta a temetőt járom, Ez lett az én világom. Elmegyek hozzád mindig amíg élek, S, ha eljön az én órám, hozzád visszatérek. Hiányzol és a fájdalmat elviselni nehéz. Örökké tart szívemben a rád emlékezés.” Szerető felesége Maresz és édesanya.
*
Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt drága szerettünkre, BERECZKI ELZÁRA (szül. BÁTORI Bors). „Előttem az arcod, a tekinteted, látom, ahogy kinyújtod felém a kezed. Szelíd szemedben a szeretet fénylett, S olyan jó volt mindig látni téged. Édesanya voltál, ki sokat tett értem, Szívemben örökké élsz ,soha sem feledlek téged.” Bánatos lánya, veje, férje, unokája, unokaveje és két imádott dédunokája Gergő és Balázs.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szertett apa, nagyapa, dédapa, KENÉZ GYULA életének 81. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése január 29-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.
*
„Ha emlegettek, veletek leszek, Ha imádkoztok, veletek vagyok. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Emlékem egy áldás lesz rajtatok.” Szomorú 12 év telt el, amióta szeretett férjem, STETTNER ISTVÁN 2006. január 28-án örökre itthagyta szeretteit Isten akaratában. Megnyugodva emlékezik reád örökké bánatos feleséged Évi.
*
„Jóságod, szereteted, örökké bennünk él, de sajnos ajkad már rég hallgat, nem beszél…” Fájdalommal a szívünkben emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 2006. január 28-án 12 évvel ezelőtt szeretett nagybácsink, STETTNER ISTVÁN visszaadta nemes lelkét teremtő Urának. „Az évek telnek, a fájdalom nem múlik.” Emlékét örökké őrzi unokahúga Ági és annak családja.
*
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezem szeretett fiamra, NAGY LAJOSRA (Biharpüspöki), aki január 30-án lesz hat hónapja, hogy örökre elment és itthagyott bennünket. Emléked a szívünkben örökké élni fog. A jó Isten őrködjön álmod és pihenésed felett! Nyugodjál békében drága lélek! Bánatos édesanyád és a család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, SZILÁGYI LAJOSRA (Biharszentjános) halálának 10. évfordulóján. „Ahogy telnek az évek, múlnak az esték, Úgy fáj egyre jobban, hogy ez csak emlék. Az idő múlik, feledni nem lehet. Szívünkben őrizzük emléked. Őrködj álma felett Istenem, Hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Hiányodat feldolgozni nem lehet, Csak muszáj az életet élni nélküled.” Nyugodj békében! A bánatos család.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BALOG SÁNDORRA, aki 3 éve hagyott itt minket. „Sokszor öleltelek míg itt voltál. Zokogtam, zokogok, mióta itthagytál. Erősnek tűnök, pedig szüntelen remegek. Isten áldja rajtad a földedet.” Bánatos feleséged Rozi, a gyerekek Tündike, Anti, Attila családjaikkal.
*
„Küzdöttél, de már nem lehet, A csend ölel át és a szeretet. Beteg tested elpihent már, De a lelked még velünk jár. Türelemmel vártál az Úr hívó szavára, Már beléptél az örök hazába. Nem leszel egyedül – odafönn már várnak!” Adj Uram nyugalmat szeretett bátyámnak! KENÉZ GYULA. Gyászoló húga Ági Pistával és fia Feri családjával.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk TISZAY MÁRTÁRA, aki 8 éve búcsú nélkül hagyott itt minket. „Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, S nyugalmadat nem zavarja senki, Életed elszállt mint a virágillat, De az emléked ragyog, mint a fényes csillag! Örökké bánatos lányod Erika, férje Zsolt és annak családja, unokád Áron.
*
Szomorú egy év telt el, mióta elveszítettük a legdrágább édesanyát, ECSEDI ILONÁT (szül. GYÖRKEI, Piskolt). Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem ölelsz bennünket ölelő kezekkel. Reméljük, jó helyre mentél, Hisz a jónál is jobbat érdemeltél. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos lánya Erzsike, veje Sándor, unokái Csenge, Loránd családjaikkal.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, PAPP IRMÁRA (szül. DANI IRMA, Hegyközújlak) halálának 5. évfordulóján. Emlékezik rá bánatos két lánya: Irma és Emília családjaikkal.
*
Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, Könnyű oda bejutni, de nincs kijárata.” Fájó szívvel emlékezem két éve hirtelen elhunyt unokahúgomra, BALOG FURKA GABRIELLÁRA (BABUCI). Soha nem leszel elfeledve. Kedves szavad, mosolygós arcod szívemben őrzöm. Áldott legyen emléke. Irmuska néni és családja.
*
„Ez a gyertya most érted égjen, Ki fent laksz már a magas égben. Élete úgy múlt el, mint egy pillanat, De emléke szívünkben örökre megmarad.” BALOGH SÁNDORRA emlékezünk, aki már 3 éve eltávozott szerettei közül. Emlékét örökké őrizzük. Szomszédai: Karolina, a Paniti család, Tibi és Bobi családja.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, LUKÁCS ROZÁLIA MÁRIÁRA. Már 3 éve, hogy itthagytál bennünket, De szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset. A múltba visszanézve, valami fáj, Valakit keresünk, aki nincs már. Mi könnyes szemmel megállunk sírodnál, Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Mi szólítunk, de a néma sír nem felel, De te a szívünkben örökké létezel. Múlik az idő, de a fájdalom marad, Betöltetlen az űr, mely szívükben maradt. Csillaggá változtál, barangolsz az égen, Gyere mifelénk is, mint réges régen. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Örökké bánatos lányai Annamária, Erika, Katalin, Enikő és családja, fia Sándor és családja.
*
Őszinte részvétünk a gyászoló Felföldi családnak a szeretett édesanya, anyós, nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Németh család.
*
Szívünkben örökké tartó fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőtől, nagynénitől, GROSU ERZSÉBETTŐL (szül. FAZEKAS, élt 88 évet). Bátyja Fazekas Mihai és családja.
*
Fájó szívvel emlékezem a szeretett édesapára, POLÁSZ JÓZSEFRE halálának 9. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Pihenése legyen áldott és nyugodt. Bánatos leánya Edina és férje Levente.
*
„Néha tudni kell könnyek között élni, azt ami fáj, jó lenne feledni, senkihez nem szólni, csak csendben szenvedni.” Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, POLÁSZ JÓZSEFRE halálának 9. évfordulóján. Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden, ami a múltból megmaradt. Lelkünk sebét nem gyógyítja az idő múlása. Szerető felesége Olga és fia Dávid.
*
Őszinte részvéttel osztozunk a KENÉZ család fájdalmában a szeretett édesapa, após, nagyapa és dédapa, KENÉZ GYULA elvesztése miatt. Emlékét megőrizzük. Hoffman Ilona és családja.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy elhunyt ÖZV. SZÉKELY ISTVÁNNÉ (szül. SZEGHALMI IRMA). Temetése szombaton, január 27-én 14 órakor a püspöki kápolnából. Búcsúzik tőle szerető családja.
*
Pihenése legyen csendes a néma hant alatt, emléke áldott mindazok szívében, akik ma érte egy imát mondanak. Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára,
PIHENI MAGDOLNÁRA (Fugyi), aki 1 éve eltávozott szerettei köréből. Emlékét szívünkben megőrizzük. Anikó, Norbert és Renáta.
*
Mély részvétünket fejezzük ki JAKABFFY MANÓNAK és családjának a drága jó Édesanya, nagymama, JUCI MAMA hirtelen elvesztése miatti fájdalmatokban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Jakabffy Margit, Jakabffy Zsolt Attila és családja.
*
Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok.” Lelkünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, testvér, nagymama, anyós, nagynéni, FELFÖLDI ILONA (élt 83 évet) január 22-én örökre megpihent. Temetése 2018. január 26-án, pénteken 15 órakor a Steinberger kápolnából. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló, bánatos családja.
*
Fájó szívvel búcsúzik édesanyja és nővére és családja a drága gyermektől, RENITŐL. „Csendben alszik, megpihent végleg, Angyalok bölcsője ringatja már, Nem jöhet vissza, hiába hívjuk már.”
TAKÁCS RENÁTA. Temetése 2018. január 26-án 12 órakor lesz a Rulikowski temetőben, a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle testvére Józsi és sógornője Hajni.
*
„Imádkozzunk együtt Istenhez, miként a mi urunk, Jézus Krisztus tanított minket imádkozni.” FODOR LUDOVIC, PAUL LUCREŢIA, SABĂU IOAN, SZÉKELY IRMA, BÖKÖS MIHÁLY. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.