Gyászhírek 2017. január 25.

Gyászhírek 2017. január 25.
Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre és édesanyára, SÜTŐ ERZSÉBETRE (szül. Laskovics, Érmihályfalva), aki ma tizenöt éve távozott örökre közülünk. Felejthetetlen emlékét örökre szívünkben őrizzük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékezik rá őt soha el nem felejtő férje Zoli és fia Zolika.


„Az Isten és a gyülekezet szolgálatában kitűnt presbiterét és egy évtizedig könyvelő-tisztviselőjét gyászolja az Olaszi Egyházközség templomos népe. Gitye Rózsika hite, hűsége, odaadó lelkesedése, határozottsága, következetessége és pontossága az egyházát féltő hívő ember szép példája és méltó öröksége. Áldott legyen emléke! Családja gyászában osztozik a Körös-parti templom gyülekezete.

*

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a drága férj, apa, após és nagyapa, GIOSU VASILE elhunyt. Temetése csütörtökön, január 26-án 12 órakor lesz a Hasas kápolnából. Nyugodjon békében. Felesége Iuliana, fiai Adrian és Petru családjaikkal.

*

„A vallásos lélek belső derűje, csendes boldogsága; egy sugár az örök fényből. Tudja már, hogy százszoros jutalmat kap, és ráadásul az örök életet.” BALÁZS TIBOR, SZABÓ IRINA, VÁRKONYI MÁRIA, BOGOSI JÓZSEF, KUN MIHÁLY-ÁRPÁD, DOMBI MIKLÓS, SZABÓ MÁRIA, VARGA EMÍLIA, DOBRAI VASILE, CACUCI IOAN, GHITULESCU VALENTIN-VALERIU, MAGDOIU CORNELIA, STIUBE MARIA, POPA OANA, CHIFOR AUREL, LUPSE ANA, VASADI SOFIE, MOCA FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, feleség, testvér és gyermek,
SZABó MÁRIA 48 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, január 26-án du. 15 órakor a Hasas kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Férje Ludovic, gyermekei David, Sebi és Claudia.

*

Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, GÁBOR ÉVA
(volt textilgyári dolgozó) életének 76. évében csendesen távozott közülünk. Temetése csütörtökön, január 26-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják lányai Edit, Éva és családjaik.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, és após, KUN MIHÁLY-ÁRPÁD (Misi bácsi) életének 85. évében elhunyt. Temetése szerdán, január 25-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése nyugodt! Fia Adyka és menye Magdi.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki vejünknek Floriannak és lányunknak a szeretett édesanya és anyós, LUPSE ANA
elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Temetése csütörtökön, január 26-án 13 órakor a Hasas kápolnából. Farkas László és Ilona.

*

Köszönetünket fejezzük ki azoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek a váradi és újlaki jó szomszédoknak, akik gyászunkban mellettünk álltak a szeretett férj, apa, após, nagytata, NAGY ANDRÁS elhunyta miatti bánatunkban. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk, FARKAS ILONA temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkban enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk a KIMPÁN családnak a szeretet férj, édesapa, nagyapa, KIMPÁN SÁDOR (Váradhegyalja) elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Mendli család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GITYE ATTILA CARLNAK, az Oregano étterem tulajdonosának szeretett édesanyja elvesztésekor. Az Oregano étterem alkalmazottai.

*

Őszinte részvétünk KRASZNAI TÜNDÉNEK és családjának a szeretett édesapa, após és nagytata elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Barátnői Kati, Éva és Andi és családjaik.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, apóstól és nagyapától, BAGOSI JÓZSEFTŐL, aki január 22-én, 78 éves korában elhunyt.Temetése 2017. január 25-én, szerdán 15 órától a Steinberger kápolnából lesz. „Hirtelen, de elmentél, egy perc alatt, számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, mélységes a fájdalom, hogy távoztál. A búcsúszó, mit nem mondtál el, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Búcsúzik tőle felesége Marika, fia Attila, menye Erika, unokái Réka és Anita, lánya Tünde, veje Sanyi, unokái Csilla és Gergő.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága feleség és édesanya, MOLNÁR ÉVA
(szül. HAJDÚ) életének 53. évében, 2017. január 22-én hosszú szenvedés után megtért az Úrhoz. Drága halottunk földi maradványát 2017. január 25-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra Diószegen az Ó temetőben. Nyugodjon békében! Fájdalommal búcsúzik tőle: férje Sándor, lánya Krisztina és veje Csaba.

*

Fájó szívvel emlékezünk gyermekünkre, MOLNÁR ÉVÁRA. Utad a szenvedés kövein vezetett, /Akartad az életet, de már nem lehetett. /Megfáradt lelked feladta a küzdelmet./ Nem bírta a kínt, mit a sors rád méretett. /Angyalok vigyázzák odafent léptedet,/Menyországban a nyugalmad meglelheted. /Könnyek patakja megduzzadt itt a földön,/Emléked a szívünkben örökké őrizzük.” Fájó szívvel búcsúzik tőle édesanyja és édesapja.

*

Fájó szívvel búcsúzom menyemtől, MOLNÁR ÉVÁTÓL. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,/Itthagytál mindent, amiért küzdöttél./ Bocsáss meg nekünk ha valamit hibáztunk./Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. /Kérjük a jó Istent, hogy bánjon veled jól, / Helyettünk angyalok simogassák fejed./ Oly drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki,/ Lelkünk sebét nem gyógyítja semmi./ Emléked örökké szívünkben él. Fájó szívvel búcsúzik tőle anyósa Piri Pelbáthidáról.

*

Fájó szívvel emlékezem édesanyámra, MOLNÁR ÉVÁRA. Múlnak a percek, telnek az évek, és mindig visszavárlak téged. Azt szeretném hinni ez csak egy rossz álom, s ha felébredek, arcod újra látom. Hallom a hangod, kedves nevetésed és én mindig visszavárlak téged. Fájó szívvel búcsúzik tőle lánya Krisztina és veje Csaba.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága feleségemtől, MOLNÁR ÉVÁTÓL. Ennyi az élet, egy pillanat és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, Szívemben örök gyász, és fájdalom. Hiányodat feldolgozni nem lehet, Csak próbálunk élni nélküled. Fájó szívvel búcsúzik tőle férje Sándor.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MOLNÁR SÁNDORNAK és lányának KRISZTINÁNAK, a feleség és édesanya elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Megnyugvást a családnak, az elhunytnak pedig csendes pihenést. Gyászolja nászasszonya Marika és párja János.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MOLNÁR családnak a szeretett feleség, édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
A Kulcsár család.

*

Szememben könnyekkel, szívemben fájdalommal búcsúzom a drága MOLNÁR ÉVÁTÓL, aki oly sokszor vigasztalt bánatomban. Nyugodjál békében! Szerető nagynénéd Ida Nyüvedről.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága unokatestvértől és keresztanyától, MOLNÁR ÉVÁTÓL, aki 53 évesen megtért Teremtőjéhez. „Emlék maradok…/Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,/ Hiszen napként az égen nektek ragyogok!/Ha szép idő van, s kék az ég/Jusson eszetekbe sok szép emlék./ Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,/ Inkább a szép dolgokon kacagjatok!/Ha telihold van, az értetek ragyog,/S azt jelenti, hogy boldog vagyok./ Ha hullócsillag száll az éjféli égen/Akkor mondjatok egy imát értem!/Én is imát mondok majd értetek,/ Hogy boldog lehessen szívetek./ Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,/ Hiszen szívetekben, jó helyen vagyok.”Soha el nem feledünk, szívünkben örökké élni fogsz! Ildikó, Béla és keresztfiad Márk.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MEGYESI ÁGNESNEK és családjának szeretett lányuk, ÉVA elvesztése miatt érzett mély gyászukban. A Borsi Református Egyházközség kórusa és a nőszövetsége.

*

„Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre.” (90. Zsolt.1 vers) Őszinte részvétünket fejezzük ki RÁCZ LAJOS presbiternek a szeretett feleség, ÉVA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Borsi Református Egyházközség presbitériuma.

*

Őszinte részvétünk a MOLNÁR családnak a szeretett feleség és édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmában. Kulcsár Dezső és családja.

*

„Közel van az Úr a megtört szívűekhez és a sebzett lelkűeket megsegíti. Isten nem távol van a szenvedő embertől, hanem ellenkezőleg, közel hozzá.” (34. zsoltár) Őszinte részvétünket fejezzük ki ÁGINAK és családjának szeretett testvére, ÉVA
elvesztése miatt érzett gyászában, valamint ÁGI NÉNINEK és férjének drága gyermekük elvesztése miatt érzett leírhatatlan bánatukban. A Fürtös és a Kubola család.

*

Drága ÉVA! Az általad kedvelt Piramis együttes dalsoraival búcsúzunk tőled: „Ha volna két életem, nem fájna semmi sem, Bár volna két életem, nevetnék mindenen, Óóó Istenem, miért nincs két életem? Néha egy hang a szívemben, új útra szólít engem…” (Révész Sándor) Te már egy új úton jársz, de emléked szívünkben örökre megőrizzük. Hosszú éveken át méltósággal viselted, amit az Úr rád mért. Erős hited, élniakarásod példaértékű marad számunkra. Őszinte részvétünket fejezzük ki barátunknak, a legjobb férjnek, LALINAK és szeme fényének, EVELINNEK a szerető feleség és édesanya elvesztése miatt érzett gyászukban. Barátaitok: Ani, Pisti, Izu, Gyula.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki tanító néninknek, KRASZNAI TÜNDÉNEK és családjának szeretett édesapja elvesztése miatti fájdalmában. A nagyváradi 16-os iskola II. E osztálya és a szülők.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a KRASZNAI családnak, volt tanító néninknek, szeretett édesapja halála miatti fájdalmában.
A nagyváradi 16-os iskola VII. D osztálya és a szülők.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KUPÁS ÁGNESNEK és családjának, valamint a RÁCZ és a MEGYESI családnak a szeretett testvér, feleség, anya és gyerek elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Sanyó Tibi, Ilu és Ádám.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett keresztanyától, nagynénitől, FARKAS ILONÁTÓL (szül. SZŐKE ILONA), aki 87 évesen hirtelen elhunyt. Nyugodjon békében! Emléke örökké él! Búcsúzik tőle szeretett keresztfia Zoltán és családja, unokahúga Éva és férje.

*

Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Hét éve, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és anyósunk, KECZE ZSUZSÁNNA (HAMZA) elhunyt. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett. Gyászolják lányai Móni és Annamária, vejei Gyuszi és István, fia Csabi, menye Erika, unokái Lucas, Alexa, Robika, Dávidka.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk a hat hete elhunyt feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, UJVÁROSI TÜNDÉRE (szül. GOMBOS). Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Bánatos családja.

*

Már negyedik éve, annak a szomorú napnak, amikor féltő, óvó, védő, földi gondoskodásod megszűnt. De mi tudjuk és érezzük is, hogy az égből, a mennyből is vigyázol ránk, te drága édesanya, anyós, nagymama, KULCSÁR MÁRIA, akit mi örökké szeretünk. „Soha nem hal meg akit igazán szeretünk, mert szívünkben, lelkünkben ő él, és amíg élünk, rá emlékezünk.” Nyugodjál békében. Örökké bánatos lányod Otília, unokáid Rebeka, Timoteus és vejed Romi.

*

Könnyel a szemünkben, mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára,
KULCSÁR MÁRIÁRA halálának 4. évfordulóján. „Négy évvel ezelőtt, egy januári napon/ Kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon,/ Egy perc alatt elszállt az élet,/ Itthagytál minket, akik szeretnek téged,/ Megállt egy szív, amely élni vágyott,/ Melyben nem volt más csak jóság és szeretet,/ A bánat és fájdalom örökre megmarad. A Jó Isten adjon békés nyugodalmat.
Örökké bánatos férjed, fiad István, menyed Éva, unokád Istvánka.

*

„Nem múlik el nap így sem nélküled, szívünkben örökké ott van a te helyed.” Fájó szívvel emlékezünk PREKUCZ JÓZSEFRE halálának 3. évfordulóján. A család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki keresztanyámnak, BOGOSI MÁRIÁNAK, valamint ATTILÁNAK és családjának a szerető férj, apa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Keresztlánya, Radler Annamária és családja Kanadából.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki GITHEA ROZÁLIA és KUN MIHÁLY családtagjaiknak szerettük elvesztése miatt.
A Szent Erzsébet Idősek Otthonának lakói és munkaközössége.

*

Fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor elvesztettük szeretett gyermekünket,
PUPP JÁNOS-ZOLTÁNT (élt 24 évet), aki tragikus hirtelenséggel hagyott itt bennünket, 14 éve. Drága emléke örökké velünk van. Nyugodj békében! Bánatos szülei.

*

Őszinte részvétünk a FARKAS családnak, Biharpüspöki, a szeretett anya, nagymama, dédimama, FARKAS ILONA elhunyta miatt. Dr. Farkas Antal és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, nagymamára, FARKAS ARANKÁRA, aki egy éve távozott e földi világból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Férje, fiai, menye, unokái.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a legdrágább testvértől, sógornőtől, nagynénitől, RÁCZ OLGA-ÉVÁTÓL. „Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt,/Megpihent a kéz, mely mindig csak adott,/Soha, semmit nem kért és el nem fogadott.”
Emlékét szívünkben megőrizzük! Testvére Ági, sógora Tibi és unokahúgai Nóra és Lilla.

*

Könnyel a szemünkben, mély fájdalommal veszünk búcsút drága, jó gyermekünktől, RÁCZ OLGA-ÉVÁTÓL (szül. NAGY, Bors), aki 52 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. „Szerető jóságod nem tudjuk feledni./A bánat és fájdalom örökre megmarad,/Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Szerető édesanyád és nevelőapád.

*

Mély fájdalommal, együttérzéssel veszünk végső búcsút szeretett sógornőnktől, RÁCZ OLGA-ÉVÁTÓL (Bors), aki életének delén, váratlanul távozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos sógornője és családja.

*

Küzdöttél, de már nem lehet,/Csend ölel át és szeretet,/Csak az hal meg kit felednek,/Örökké él, kit igazán szeretnek.” Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a drága, jó feleségtől, édesanyától, menytől, RÁCZ OLGA-ÉVÁTÓL (szül. NAGY, Bors), akinek jóságos szíve 52. életévében, türelemmel viselt, hosszú szenvedés után, megszűnt dobogni. Temetése január 25-én, szerdán lesz, a borsi temetőkert ravatalozójából. „Áldott legyen a föld, melyben örök álmod alszod, és a jó Isten örök békében nyugtasson,” Búcsúzik tőled örökké bánatos, szerető férjed Lali, lányod Evelin, vejed Tomi és anyósod.

*

Fájdalommal a szívünkben telt el három év, amióta elvesztettük leányunkat, HARCOTA ÉVA-ELENÁT (szül. VARGA)
itthagyva két gyermekét! Pihenj csendesen te drága lélek! Bánatos szüleid, nővéred, és az egész család.

*

Őszinte együttérzéssel búcsúzunk egykori, tisztelt főorvosunk, DR. SZAKÁCS ERNŐ özvegyétől, a mindenki által szeretett
SZAKÁCS ELVIRÁTÓL. Legyen áldott az emlékük! Nyugodjanak békében! Dr. Benedek Sarolta és Klára.

*

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a felejthetetlen férjre, édesapára, apósra, nagytatára és déditatára,
VOLONCS MIHÁLYRA halálának 7. évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben őrizzük drága emlékedet./Örök az arcod, minden mosolyod,/Feledni téged soha nem fogunk!” A jó Isten adjon örök nyugodalmat neked!
Fájó szívvel felesége és családja.