Gyászhírek 2017. január 23.

Akt.:
Gyászhírek 2017. január 23.
Fájó szívvel emlékezünk életünk legfájdalmasabb napjára, amikor a drága gyermek, MÉHES CSONGOR (Bihar) 14 éve, 7 hónapos korában itthagyott bennünket. „A túlvilági réten, álmodj szépeket, álmodd, hogy fogjuk két kezed, és miénk lesz a végtelen. Mi is álmodjuk, hogy felhők felett lépkedel, csillagok fényénél alszol, angyalok éneke ébreszt fel. Olyankor szemünkből könny pereg, mit megállítani nem lehet, hiányod, fájdalom, minden könny vigasz, örök. A perc, de az élet nem az, minden éjszaka és hajnal véget ér, s míg szívünk dobban, örökre benne élsz.” Örökké bánatos szüleid, testvéred Árminka, nagyszüleid, keresztszülei, unokatestvéreid.

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyámra, MARHÁS ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján. „Nem integet többé elfáradt kezed, Nem dobog már értünk jóságos szíved. Számunkra te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. A Sors könyvében így volt megírva, Nehéz tölgyet derékon törte az élet vihara.” Jácint és Enikő.
*
Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel emlékezünk halálának 30. évfordulóján ID. ROSTÁS LAJOSRA (szül. Biharon, volt buszsofőr). Őt soha el nem felejtő családja.
*
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre! Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk VOROBECZ JÓZSEFRE (1944–2016) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékezik rá szerető felesége Éva, fia Józsi és élettársa, lánya Annamária és élettársa Cristi, valamint unokája Gergő és felesége Dana.
*
Szomorú 6 hét telt el amióta elveszítettük drága testvéremet, ID. TEM JÓZSEFET (csatári születésü, püspöki lakos). Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, Olyankor mindig könny szökik szemünkbe. Te már ott vagy ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett! Nyugodj békében! Fájó szívvel emlékezik rád testvéred Irma, sógorod Laci, unokaöcséd Laci és keresztfiad Csabi.
*
Hat hete annak a szomorú napnak, amikor elszakította közülünk a szomorú halál TEM JÓZSEFET. Nem lesz már nap az életünkben, Hogy ne legyen könny a szemünkben. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, Itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Bocsáss meg nekünk, ha valamit hibáztunk, Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. Érted imádkozunk, halkan, zokogva. Munka és szeretet volt az egész életed, Egy célod volt csupán, élni és szeretni. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom! Örökké gyászolnak: nővéred Jolán, két lánya és családjuk.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 16 éve elhunyt SZILÁGYI ZOLTÁNRA (Asszonyvására). Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom! Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön a pihenésed felett! Emlékét örökre megőrzi bánatos felesége, lánya, veje és unokája.
*
Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nővéremtől, SZAKÁCS ELVIRÁTÓL (élt 86 évet). „Fájó a búcsúzás és most nagyon nehéz,/Emléked bennünk megmarad és soha el nem vész.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében. Barucza Sándor és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, SZAKÁCS ELVIRÁTÓL, (élt 86 évet), aki rövid szenvedés után itthagyott minket. Temetése január 23-án 13 órától a városi kápolnából. Nyugodj békében. Búcsúznak tőle lányai Gabi és July, vejei Ioan-Gelu és Sanyi, unokái Bianca és Ádi, felesége Éva és dédunokái Viktória és Alexandra.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki PETŐ RÉKA óvó néninknek a szeretett após, apa és nagyapa elvesztésekor. A Nyitnikék szülői közössége.
*
Mély fájdalomtól megtört szívvel tudatom mindazokkal, akik utolsó útjára szeretnék elkísérni szeretett testvéremet, a váratlanul és túl fiatalon – 58 évesen – eltávozott neves irodalmárt és könyvkiadót, dr. BALÁZS TIBOR költőt, hogy temetésére 2017. január 24-én, kedden 14 órakor kerül sor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Áldott emléke bennünk örökké élni fog! Szerető húga, Meleg Hortenzia és családja, Vilmos, Napsugár, Aba.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagymamától, dédnagymamától, FARKAS ILONÁTÓL. „Könny hullik szemünkből, a fájdalom könnye,/Szívünkben örök lesz drága emléke.” Búcsúzik unokája Tünde, dédunokái Alex és Armin.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett FARKAS ILONÁTÓL. Elhagyta a házat amit úgy szeretett, itthagyott mindent, amiért küzdött. Elmentél tőlünk egy téli reggel. Búcsúzni sem volt alkalom, de emléked szívünkben mindig élni fog. Nyugodj békében! Búcsúzik unokája Krisztina, unokaveje Levente, dédunokái Heni és Balázs.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, dédnagymama, FARKAS ILONA elhunyt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje. A jó Isten hívta, el kellett mennie. Szerette családját, mindenkit szeretett. Arcunkat könny mossa, mert nincs ő már többé. Szívünkben emléke élni fog örökké. Fájó szívvel búcsúzik a szeretett nagymamától, dédnagymamától unokája Melinda, unokaveje Romi, dédunokája Reina.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, GHITEA (GITYE) ROZÁLIA (szül. SZABÓ) életének 93. évében hirtelen elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása szerdán, január 25-én 16 órakor lesz a Steinberger kápolnában. Tiszteletüket kérjük csak egy szál virággal rójják le. Nyugodjon békében! Gyászoló családja.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, NAGY ANDRÁS életének 71. évében csendesen elhunyt. Temetése hétfőn, január 23-án 12 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Búcsúznak tőle felesége, gyermekei és családjaik.
*
„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani.” (Váczi Mihály) Fájó szívvel búcsúzom szeretett férjemtől,
NAGY ANDRÁSTÓL. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, a jo Isten őrködjön pihenésed felett! Bánatos feleséged Piroska.
*
Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett apától, apóstól, nagytatától, NAGY ANDRÁSTÓL. Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük. Fia András, Enikő, Berni és Dávid.
*
Szomoru szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól, nagytatától, NAGY ANDRÁSTÓL, aki eltávozott szerettei közül. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fia Zsolt, menye Réka, kisunokája Petra.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a drága, jó apától, apóstól, nagytatától, NAGY ANDRÁSTÓL, elhunyta miatt érzett mély fájdalmunkban. Leánya Tünde, veje Tibi, unokái Norbi és Csenge.

Címkék: