Gyászhírek 2017. január 20.

Gyászhírek 2017. január 20.
Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre, MÁRIÁN SÁNDORRA és MÁRIÁN KAROLINÁRA halálának 25. és 1. évfordulóján. Fiuk Sanyi, menyük Eta, unokáik Zsuzsa és Judit.

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára és apósra, MARTON DÁVIDRA, aki ma 13 éve távozott el közülünk. Emlékét örökké megőrizzük. A bánatos család.
*
Szomorú szívvel búcsúzom édesanyámtól, az anyóstól, nagymamától, TAR PIROSKÁTÓL (Hegyközkovácsi). „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, /Sírodra szálljon áldás és nyugalom. /Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Temetése 2017. január 20-án 15 órakor Hegyközkovácsiban. Bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, gyermekre, sógorra, PAP FERENCZRE (Margitta, élt 45 évet), akit ezelőtt 11 éve kísértünk utolsó útjára. Állok a sírodnál, merengek,/ Fejemben emlékek keringenek./ Míg sírod rendezgetem, könnyem törölgetem. / Sírva gondolok mosolygós arcodra, /Biztonságot adó két erős karodra./ Erős voltál, nem panaszkodtál,/Némán tűrted a kínok-kínját. / Hervadtál, mint vázában a rózsa, /Szívemben nagy űr tátong azóta./ Nem haltál meg, itt vagy velünk, / Napról-napra emlegetünk. /Holtad után is szeretünk. / Nem. El soha nem feledünk./Hantodon nyílik a szekfű, a rózsa, /Szívünkben nem halványul emléked soha. Fájó szívvel emlékezünk reá, testvére Irénke és családja és bánatos édesanyja.

*

„A port elviszi a szél, A szeretet örökké él.” Fájó szívvel emlékezem drága nagybátyámra, PAP FERENCZRE, aki 11 éve eltávozott közülünk. Utad a szenvedés kövein vezetett,/ Akartad az életet, de már nem lehetett,/ Megfáradt lelked feladta a küzdelmet,/ Nem bírta a kínt, mit a sors rád méretett. /Angyalok vigyázzák odafent léptedet. /Mennyországban a nyugalmad meglelheted. /Könnyek patakja megduzzadt itt a földön,/Emléked a szívemben örökké őrzöm./ Fent a tejúton egy csillaggal több ragyog, / Lényünkben hiányod ürességet hagyott. Fájó szívvel emlékezik reá unokahúga Réka és családja.
*
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek!” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, VÁRKONYI MÁRIA
hosszú szenvedés után életének 68. évében elhunyt. „Ameddig egészséges voltál, mindig vidám voltál!…” A gyászoló család.
*
Fájdalommal szívünkben emlékezünk drága szüleinkre, ID. FÁBIÁN JÓZSEFRE halálának 16. évfordulóján, és FÁBIÁN IRÉNKÉRE halálának 3. évfordulóján. Amíg éltetek, nagyon szerettünk. Amíg élünk, soha el nem feledünk. Szép volt veletek, szomorú nélkületek. Nyugodjatok békében. Lányotok és családja a messzi távolból.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, KANALAS VERA, a Ruhagyár volt dolgozója, életének 85. évében rövid, súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése január 20-án 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata, ID. PAPP LAJOS (szül. Biharpüspöki) 82 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Magyarországon. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló fia Laci, menye Lilike, unokái Xénia, Tamás, Adél, Kristóf és Helga.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, ID. KIMPÁN SÁNDOR életének 75. évében elhunyt. Temetése január 21-én, szombaton 13 órakor lesz a váradhegyaljai templomkertből. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, / Örök álmát őrizze békés nyugalom.” Búcsúznak tőle: felesége Rózsika, lánya Rózsika, fia Sándor, unokái Beáta, Bogi és Norbi, veje Lajos és menye Icu.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett szomszédtól és baráttól, TASNÁDI ÁGITÓL, aki 67 éves korában hunyt el Budapesten. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében. Cservák Sándor és családja.
*
Fájó szívvel emlékezem KOMENDÁT LAJOSNÉ (ZOMBORI ZSUZSANNÁRA), a legdrágább édesanyára halálának közelgő 27. évfordulóján és KOMENDÁT LAJOSRA (Les), a legdrágább édesapára, akinek 14 éve jóságos szíve megszűnt dobogni, dolgos kezei örökre megpihentek. Nyugodjanak békében! Juci.
*
Soha el nem felejtem négy éve elhunyt testvéremet, SCHERF TIBORT, és hat hónapja elhunyt férjemet, SILAGHI GAVRILT. Nyugodjanak békében. Cila.
*
Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre és édesapára, MÁTÉ JÁNOSRA (Szentjános) halálának 7. évfordulóján. „Lelked reméljük békére talált, te már a mennyből vigyázol reánk. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Az élet múlik, de akit szerettünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.” Bánatos felesége Kati és fia Janika.
*
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább édesapára, MÁTÉ JÁNOSRA (Szentjános) halálának 7. évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk aki nincs már. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. De ő nekünk soha sem lesz halott, mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.” Szerető lánya Kati és veje István.
*
ÖZ. KOVÁCS JÓZSEFNÉ (szül. PAPP, MANCIKA). Nehéz szomorú 2 év telt el nélküled, mióta drága nagyszüleid, szüleid és testvéreid mellett pihensz, drága jó édesanyám, MANCIKÁM. A feltámadás reményében búcsúzik tőled örökké bánatos, szomorú szívű egyetlen lányod, Csécsei Marika és az egész család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagytatára, SZIKSZAI ISTVÁNRA halálának 12. évfordulóján. Bánatos felesége, két fia, menye és unokája.
*
„A jó munka: Isten – dicséret. Tehát imádság. Meghalt testvérünk ezt reméljük – jól tudja már és boldogan érzi, hogy érdemes volt dolgoznia.”
KANALAS VERONICA, POP SÁNDOR, SILADI ANUSCA, MARINESCU TUDOR, SECHE FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 9 éve elhunyt, szeretett férjre, édesapára, nagyapára, KOVÁCS JÓZSEFRE (Berettyószéplak). Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, dédire, JANKA GYULÁRA halálának 14 éves évfordulóján. „Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél,/Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél,/Elvitted a derűt a meleget, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.” A gyászoló család.
*
In Memoriam JENEI JÓZSEFNÉ HALÁSZ MAGDOLNA nagytiszteletű asszony, nyugalmazott óvónő. „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve.” (Jób:I.2i) Tizenhat éve, hogy átmentél az út másik oldalára… „Naponta rájönni, hogy nem vagy, és/hogy ami van is, veled tűnt, s naponta/visszavágyni a mindenbe, a voltba,/a már-semmibe, s tudni, mily kevés/volt az a minden.” „Mindent vesztve siratlak/sírodon, mely a Nap körül utaztat,/s a nem-igazat érzem csak igaznak.” (Szabó Lőrinc) Soha nem felejtő, szerető férjed Józsi, fiaid: Attila és Pisti, unokáid: Levente és Gyöngyi.
*
Szomorú szívvel emlékezünk drága sógornőmre, SZÁVÓ MÁRIÁRA, aki hat hónapja, hogy itthagyott bennünket. Szávó Julianna, Roxana, Ramona és Jani.
*
Tudom, hogy senkit sem hozhat vissza gyertyafény, de az emlékezet megőrzi őket, akikért a gyertya ég.” Már öt éve, hogy csak lélekben van velünk GUBA ERZSÉBET (Székelyhíd), az édesanya, testvér, anyós, nagymama, dédi. Szeretettel őrizzük emléked. Az egész család.
*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk az 5 éve elhunyt nővérünkre, GUBA ERZSÉBETRE (Székelyhíd). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Testvérei: Irén és Manci.
*
Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor eltávozott szerető családjától FÁBIÁN ERZSÉBET (szül. ÖKRÖS ERZSÉBET, Nagyszalonta), aki 5 éve hagyott itt bennünket. „A nagy szavak mit sem érnek,/Elszállnak mint az őszi szél, de a szeretet mely szívünkben él,/A síron túl is elkísér.” Nyugodj békében! Bánatos férje és családja.
*
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki MÁRTON CSABÁNAK és IBOLYÁNAK a szeretett édesapa és após elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Sao Team Kft. vezetősége.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki MÁRTON CSABÁNAK és IBOLYÁNAK a szeretett édesapa és após elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Sao Team Kft. talpaló részlegének munkaközössége.
*
Soha el nem múló fájdalommal és örökké tartó szeretettel emlékezünk a drága SZÁVÓ MÁRIÁRA, akit hat hónapja rabolt el kis családjától a kegyetlen halál. Jóságod és drága szeretett lényed, mely melegséggel töltötte be életünket, otthonunkat, nem pótolja semmi, csak próbálkozunk élni nélküled, hiszen helyedbe maradt a magány, fájdalom és a szétzúzott otthon, ahol minden csak rád emlékeztet. Míg élünk, őrizzük hangod, mosolyod és minden mozdulatod, hiszen te szívünkben élsz. Engesztelő szentmise, január 21-án, szombaton 17.30 órakor a Székesegyházban. Nyugodj békében! Örökké bánatos férje Laci és fia Lacika.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága nővéremre, SZÁVÓ MÁRIÁRA, akinek ma hat hónapja dobbant utoljára a szíve. Kinek mondjam el a bánatom, kinek panaszkodom ha fáj, hiszen eddig te mindig kezed és segítséged nyújtottad felém, drága MÁRIA. Soha el nem feledünk! Húgod Gizike és családja.
*
Szeretettel emlékezünk a szerető férjre, apára, apósra, nagyapára és dédapára, NYÍRI SÁNDORRA (1933-1980, Bihardiószeg). „Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap,/De szívünkben élsz és örökre ott maradsz.” Szerető családod.
*
Könnyel a szemünkben, mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk ID. KOLOZSI JÓZSEFRE (Hegyközcsatár), aki ma 2 éve búcsú nélkül itthagyott bennünket. Két évvel ezelőtt egy januári napon,/Kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon./Egy váratlan pillanat megállította a szívedet,/Melyben nem volt más csak jóság és szeretet./Téged elfelejteni nem lehet,/Csak megtanulni élni nélküled./A bánat és a fájdalom örökre megmarad./Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Szerető felesége, fiai, menye és két unokája.
*
„Néha tudni kell könnyek között élni,/Senkihez nem szólni, csak csendben szenvedni./Azt ami fáj, jó lenne feledni,/S lelki bánatunkat magunkba temetni.” Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, anyósra, nagymamára, dédmamára, ükmamára, ÖZV. ANDOR MARGITRA (szül. LOVAS) halálának első évfordulójára. Gyászoló családja!
*
„Ha beírjuk nevét a porba, elfújja a szél./Ha beírjuk nevét a kőbe, belepi a dér./Ha beírjuk nevét a szívünkbe, ott örökké él.” A viszontlátás reményében emlékeznek ÖZV. ANDOR MARGITRA (szül. LOVAS). Lánya Éva, veje Attila.
*
Már kilencedik éve annak a szomorú napnak, amikor féltő, óvó, védő, földi gondoskodásod megszűnt. De mi tudjuk és érezzük is, hogy fentről, az égből, a mennyből is vigyázol ránk, te drága édesanya, nagymama, dédimama, KUTASI ÉVA, akit mi örökké szeretünk és soha nem feledünk. Szívünkben örökké élni fogsz! Szerető lányod Éva, unokáid Sanyika, Bettike, Évike, férje Erik és a kis dédunokád Vicuska, a messze távolból.

Címkék: