Gyászhírek 2017. január 13.

Gyászhírek 2017. január 13.
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjemre, ID. MEGYESI IMRÉRE aki 2003. január 13-án hunyt el. Szomorú ez a nap, hogy itt hagytál, nagyon hiányzol, telnek a napok, múlnak az évek, de szívemben örökké megmarad emléked. Búcsúzik tőled bánatos feleséged, fiad, menyed és két unokád.

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, SZILÁGYI IRÉNKÉRE
(Hegyközújlak).
“Fájdalom költözött hét éve szívünkbe,
Nem múlik el, itt marad örökre.
Neked szól ma a templom harangja,
Érted imádkozunk, halkan zokogva.
Munka és szeretet volt egész életed,
Jóság volt szíved-lelked.
Egy célod volt, családodért élni,
Ezt csak a halál tudta széttépni.
Szomorú szívünkben örökre létezel.
Áldott legyen emléked,
Isten őrködjön pihenésed felett!
Nyugodj békében!
Örökké bánatos férjed, fiad, lányod, vejed, unokáid, unokavejed és dédunokáid.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagytatára és dédtatára, ID. PAPP GYÖRGYRE
(Hegyközpályi) akinek 25 éve és egy hónapja hagyott itt örökre bennünket, valamint a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, PAPP VERONKÁRA (szül. CSÍKI) akinek 25 éve szünt meg dobogni jóságos szíve.
“A temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
S olyan is aki bánatot szomorú szívében.
25 éve már, hogy ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben még most sem találunk.
Sírotok előtt állunk, talán ti is látjátok,
Körülöttetek van ma is szerető családotok.
Eljöttünk újra tisztelni titeket,
Szívünkben hordjuk örökké emléketeket.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
Szemünkből a könny naponta kicsordul.”
Nyugodjatok békében! Örökké bánatos fiaitok Lajos, György és családjuk.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az 1 éve elhunyt, szeretett gyermekre, testvérre, IFJ. OCHBARCZKI KÁROLYRA.
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ IRÉNKÉNEK és családjának a szeretett férj, apa, após, nagyapa halála miatti gyászában. Kozma Gyula és családja.

*

Ma 6 hete hogy itt hagyott bennünket a drága jó édesanya, anyós, nagymama ÖZV. SZÉKELY IRÉN (szül. MÉHES, Bihar).
Elhagytad a házat amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Bocsáss meg nekünk, ha valamit hibáztunk,
Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk.
Kérjük a jó Istent hogy bánjon veled jól,
Helyettünk angyalok simogassák fejed.
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki,
Lelkünk sebét nem gyógyítja semmi.
Emléked örökké szívünkben él.”
A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleimre, a nagyszülőkre, a 19 éve elhunyt édesanyára, VARGA JULIANNÁRA (Diószeg),
VARGA KÁROLYRA közel 36. évfordulóján. Emléküket megőrizzük egy életen át. Lányuk Julianna és családja.

*

Nagy szomorúsággal részvétemet fejezem ki DR. KISS GITTÁNAK szeretett férje, DR. KISS LÁSZLÓ orvos elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A családdal együtt sokan szerettük, gyászoljuk és emlékeinkben őrizzük. Laci barátunk nyugodj békében! Elemér.

*

Fájdalommal emlékezünk szerettünkre LŐRINCZ VERONIKÁRA halálának első évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom, a jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos férje Bandi, két fia, menyei, unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk, egy drága gyermekre, édesanyára, testvérre HERMAN MAGDOLNÁRA (Szalárd), halálának 11-ik évfordulóján. „Emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék, az hogy köztünk éltél és velünk lehettél. Szívünkbe helyed nem pótolja semmi, soha nem fogunk téged elfeledni. Nyugodj békében, drága lélek. Őt soha el nem felejtő családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama PORTÖRŐ ANA (szül. FARKAS) életének 83 évében, csendesen elhunyt. Temetése szombaton január 14-én 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak tőle gyermekei Éva és családja Annus és családja, Öcsi és családja. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes.

*

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, akit szeretünk, azt nem feledjük el. Örök az arcod, nevetésed, szavad mert az mind a szívünkben marad. Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanyánk, anyós és nagymama BAKRÓ ERZSÉBET
(szül. SZATMÁRI), életének 77-ik évében jóságos szíve megszűnt dobogni. Búcsúznak lányai Erzsike és Irénke, vejei Zsiga, Feri, unokái Zsiga, Zsolt, valamint Renáta és férje Norbert. Nyugodjál békében, drága jó édesanyánk! Temetése szombaton, január 14-én, 14 órakor a fugyi kápolnából.

*

„Jób szavai, alkalmat adnak arra, hogy három irányba nézünk szét e koporsó mellől. Nézzük a fájdalmas jelent szólaltassuk meg a dicsőséges múltat és idézzük fel a reményteljes jövőt!” BAKRÓ ERSZÉBET, PORTÖRŐ ANNA, LIPAI DIMITRIE,
BORSA ROZALIA, TARAU ANA, TRIP AUREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, közeli és távoli ismerősöknek, szomszédoknak, akik a szeretett BERTALAN ETELKA temetésén virágaikkal, részvétükkel, imáikkal mellettünk álltak ezekben a nehéz pillanatokban. A gyászoló család nevében, Kiss Albert, plébános.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a KOVÁCS családnak SANYI TATA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Dömötör család.

*

Fájdalommal szívünkben emlékezünk PÉK MÁRIA ERZSÉBETRE halálának 25. évfordulóján. Férje Sándor, fiai: Sándor és István és családjaik. Emléke szívünkben él.

*

SZABÓ FERENCZ (élt 76 évet) 28 éve elhunyt, SZABÓ PIROSKA (élt 63 évet) 37 éve elhunyt. Fiúk SZABÓ ISTVÁN (élt 61 évet) 5 éve elhunyt. „Ködbe tűnt a szívem tarka rétje,/Bánatom az égig tornyosul,/Zord magányom kínos éj sötétje,/Szívet tépő módon rám borul.” Gyászolja őket leányuk Piroska.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára és édesapára ELEK TERÉZ halálának 8. évfordulójára, és ELEK JÓZSEF
halálának 1. évfordulójára. Gyászolják: lánya, fia, veje, unokája, unokamenye és dédunokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 7 éve elhunyt édesanyára, anyósra és nagymamára SÁNDOR VALÉRIA
(szül. CSAPO, Mezőtelegd) Bánatos családja.

*

„Soha nem szűnik meg lelkem gyásza érted,/Soha nem halványul szívemben emléked./Tudom, hogy téged pótolni nem lehet,/Örökké őrizem drága emlékedet.” Könnyekkel szememben, mély fájdalommal a szívemben, emlékezem a drága férjre, édesapára, nagytatára TÓTH SÁNDORRA (Nagyszalonta 1944-2014 Nagyvárad) holnap lesz 3 éve, hogy drága szíve megszűnt dobogni. „Nem lesz már nap az életemben,/Hogy nem lesz könny a két szememben,/Sír a lelkem, gyászol a szívem,/Mindig fájni fog, hogy itt hagytál engem./Miért van az, hogy aki elmegy, az nem jön vissza többé?/Egy emlék marad, mely élni fog örökké./Köszönöm, hogy éltél és oly nagyon szerettél,/Köszönöm, hogy lelked, a lelkembe írtad,/Mert nincs felettünk hatalma a sírnak!/Örök az arcod, nem száll el szavad,/Minden mosolyod a lelkemben marad!/Semmi sem változik, marad minden úgy mint régen./Mert te voltál és maradsz örökké,/Az én végső menedékem./Sírod előtt állok, pihenj békében, legyen szép az álmod,/Találd meg odafönn az örök boldogságot.” Gyászol örökké bánatos feleséged, Eta.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú januári napra, amikor egy évvel ezelőtt SZŐKE ELEK (volt asztalos) búcsú nélkül itt hagyott bennünket. „Kegyetlen volt velünk a sors, megállította szívedet,/Melyben nem volt csak jóság és szeretet./Téged elfelejteni nem lehet,/Csak megtanulni élni nélküled./A bánat és a fájdalom örökre megmarad,/Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Szerető feleséged Margit, fiad Attila, vejed Csaba és két imádott unokád Ádám és Jázminka.

*

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél,/Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél./Elvitted a derűt, a meleget,/Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.” Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, apósra, nagytatára ID. FEHÉR IMRE (Hegyközpályi) halálának 1 éves évfordulóján. „Megállt a szív mely élni vágyott,/Pihen a két kezed, mely dolgozni imádott./Két kezed munkáját mi mindenütt látjuk,/Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,/Olyankor mindig könny szökik szemünkbe./Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Örökké gyászoló családod.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédapa MADARÁSZ SÁNDOR ( a CFR volt munkatársa)
életének 77. évében elhunyt. Temetése 2017, január 13-án, 15 órától, a nagyváradi Rulikowsky temetőben, a városi kápolnából. Búcsúzunk tőle, felesége Erzsébet, lányai: Elisabeta, Sára, Katalin és családjaik.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett testvérem MÁTÉ GÁBOR ISTVÁN elhunyt 2017, január 8-án, Miskolcon.
Temetése lesz január 16-án, hétfőn, 12 órakor, a Steinberger kápolnából. Soha el nem múló fájdalommal búcsúzik testvére Sanyi és családja.