Gyászhírek 2017. január 11.

Gyászhírek 2017. január 11.
Akit szeretünk, azt soha nem feledjük el. Mindig egy célod volt, a családodért élni, és azt nagyon szeretni. Ezt csak a halál tudta széttépni, mikor áldott szíved megszűnt dobogni. Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzunk a drága, jó édesapától, KOVÁCS SÁNDORTÓL. Soha nem múló szeretettel emlékezünk rád. Utolsó útjára január 12-én, csütörtökön 15 órától kísérjük a Rulikowski temető, Steinberger kápolnájából. Nyugodj békében. Szerető fiad József és menyed Dorina.


Fájó szívvel búcsúzom drága, jó férjemtől, KOVÁCS SÁNDORTÓL, akinek áldott szíve életének 85. évében, január 9-én megszűnt dobogni. Soha nem felejtő szeretettel emlékezem rád. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes, nyugodj békében.
Búcsúzik tőled szerető feleséged, Rózsika.

*

Drága Tata! Fájó szívvel, szemünkben könnyekkel, soha nem múló szeretettel emlékezünk majd rád. Jóságos szereteted töltötte be szép gyerekkorunkat, amelyet együtt töltöttünk veled. Búcsúzunk szeretett nagytatánktól, KOVÁCS SÁNDORTÓL.
Emléked legyen áldott, nyugodj békében. Búcsúznak tőled szeretett unokáid, Beatrix, Kriszti, Dani és Diana.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Kovács Józsefnek, a Sănătatea Teniszközpont vezetőjének és családjának a szeretett édesapa, após és nagytata elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Bihari Napló sportrovata.

*

Szemünkben könnyel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett MÁTÉ GÁBORTÓL. „Fájó a búcsúzás, és most nagyon nehéz, emléked bennünk megmarad és soha el nem vész.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Joli nénje, Gyöngyi és Renáta, Carmen és Brigitta.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KONCZ ILONÁNAK szeretett élettársa, GELLÉN MIHÁLY elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodj békében, MISI. Sárközi Sándor és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább anya, anyós, nagymama és dédnagymama, NAGY MAGDOLNA
85 éves korában hirtelen eltávozott közülünk. Temetése szerdán, január 11-én 13 órától a paptamási kápolnából lesz megtartva. Búcsúzik tőle bánatos családja.

*

Aki elmegy, nem jön vissza többé, de szívünkben őrizzük emlékét mindörökké… Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, ID. BORSI IRÉNRE (Biharpüspöki) halálának 8. évfordulóján. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki HODOS MARGITNAK és családjának a szeretett gyermek, testvér,
RÓBERT elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Farnas család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki HODOS MARGITNAK és családjának a szeretett gyermek, testvér,
RÓBERT elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Barabás és Almási család.

*

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az első elmúltak.” (Jel. 21.4) A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum vezetősége, tantestülete és szülői közössége őszinte együttérzéssel osztozik Ns. és Ft. Kiss Albert – főesperes – plébános – kanonok úr fájdalmában, szeretett testvére elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjék békében.

*

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” (Marcus Tullius Cicero) A Nagyvárad-olaszi Szentlélek kiáradása Plébániatemplom Egyháztanácsa őszinte együttérzéssel osztozik Ft. Kiss Albert kanonok, székesegyházi főesperes-plébános úr fájdalmában szeretett testvére elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa,
DR. KISS LÁSZLÓ elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Dr. Nagy Imre és családja.

*

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, rokon, DR. KISS LÁSZLÓ (Belényes),
69 éves korában január 10-én hirtelen elhunyt. Temetése január 11-én 13 órakor a Belényesi Baptista kápolnából.
Bánatos felesége Gitta, fia Laci, leánya Gitta és családjai.

*

Szomorú szívvel veszünk búcsút DR. KISS LÁSZLÓTÓL, aki 69 éves korában hirtelen elhunyt. Búcsúznak: sógora Jancsi, testvére Irénke, unokái Andriska és családja, Katika, Erika és annak kislánya Dórika.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a KISS családnak (Belényes) a szeretett DR. KISS LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett fájdalmában. Dr. Tolvik Arnold László és családja.

*

Minden nap emlékezünk a felejthetetlen feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra, KULPINSZKY MAGDÁRA
halálának 6. évfordulóján. Isten adjon örök nyugodalmat neki. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KISS ALBERT sz. e. főesperes kanonok úrnak szeretett nővére, BERTALAN ETELKA
elhunyta miatt. Requiescat in pace! A Nagyvárad Olaszi egyháztanács tagjai.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama,
ÖZV. NAGY GYULÁNÉ (Gálospetri) 85 éves korában elhunyt. Temetése január 12-én 13 órakor a gálospetri kápolnából.
A gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér és rokon, HODOS RÓBERT 33 éves korában türelemmel viselt, hosszú betegség után visszaadta nemes lelkét teremtőjének. Temetése csütörtökön, január 12-én déli 14 órakor a Biharpüspöki temető ravatalozójából. „Neked szól a templom harangja, érted imádkozunk halkan, zokogva, egy szál virág, egy gyertya az asztalon érted ég. Lelkedre odafent angyalok vigyáznak. Nyugodjál békében drága gyermek és testvér. Áldja meg az Isten emlékedet. Búcsúzik tőle gyászoló családja.

*

„Örök élet, vagy örök halál lehetősége vár ránk, Jézus többszörösen figyelmeztet, hogy egyik is – másik is földi életünk következménye.” NAGY MARGIT, PATER DUMITRU, PETRACHE EVA, NEGRU CORNEL VALERIU, MICLAUS AUREL,
DAN IOAN, MIHUTA IOAN, HODOS ROBERT, LUNCAN ELENA STELA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. NonStop Temetkezési Vállalat.

*

„Nem múlik el nap így sem nélküled,/Szívünkben örökké ott van a te helyed.” Emlékezünk KISS MAGDOLNA-KLÁRÁRA
(élt 55 évet), aki 6 hónapja hagyott itt minket örökre. Fájó szívvel emlékezik és soha el nem múló szeretettel gondol rá gyászoló családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett fiamra, BALOGH PÁLRA halálának első évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos édesanyja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, BALOGH PÁLRA halálának első évfordulóján. „Ahogy telnek az évek, múlnak az esték,/Úgy fáj egyre jobban, hogy mindez csak emlék./Az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben őrizzük emlékedet./Őrködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen./Hiányodat feldolgozni nem lehet,/Csak muszáj az életet élni nélküled.” Nyugodjon békében! A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, BALOGH PÁLRA halálának első évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj,/Valakit keresünk, aki nincs már./Mindez fájó emlék. Távolinak tűnik,/Pedig most volt nem rég./A temető csendje ad neked nyugalmat,/Szívünkben örökre megmaradsz.” Testvéred és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 5 éve elhunyt feleségre, édesanyára, nagymamára, anyósra, VAJNA JULIÁNNA-ERZSÉBETRE.
Köszönjük, hogy voltál nekünk. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel emlékezünk rád. Férje Bundik Lajos, fia és lánya családjaikkal.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki REJKLI MÁRIÁNAK és családjának, a férj, apa, REJKLI FERENC elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Horvát Jakab, Mária és családjaik búcsúznak tőle.

*

Őszinte együttérzésemet fejezem ki KISS ALBERT plébános úrnak, szeretett nővére, BERTALAN ETELKA hirtelen elhunyta miatt érzett mély gyászában. Kiss Törék Ildikó.