Gyászhírek 2017. január 10.

Gyászhírek 2017. január 10.
Hálásak vagyunk és szívből köszönjük mindazoknak, akik végső búcsút vettek Wallner Andrástól. A gyászoló család.


Őszinte részvétünket fejezzük ki a WALLNER család összes tagjának ANDRÁS elhunyta miatt érzett fájdalmában. Volt osztálytársai a XI.C-ből.

*

Őszinte együttérzésünk a RAIS-WALLNER családnak a szeretett WALLNER ANDRÁS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjék békében! Lakó József és felesége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki RAIS GIZELLÁNAK és családjának a szeretett édesapa, nagytata, após, WALLNER ANDRÁS elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodj békében, ANDRIS bácsi. A Hoffman család.

*

Fájdalommal búcsúzunk MESTER ZOLTÁN agrármérnöktől. Nyugodj békében. Húga Gizella, sógora László.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, NADÁNYI ZOLTÁN életének 77. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, január 12-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak fia Laci, menye Ica és unokája Mónika.

*

Búcsúzunk fájó szívvel a mi drága ZOLI TATÁNKTÓL, akinek emléke örökre megmarad szívünkben. Nyugodjon békében.
István, Ádám és Afruska.

*

SZABÓ TIBOR (agrármérnök) 81 éves korában hirtelen meghalt 2017. január 7-én. Köszönöm az együtt töltött sok, szép évet. Soha nem felejtünk el! Mindig velünk maradsz! Temetése a biharpüspöki katolikus temetőben 2017.01.10-én, kedden 13 órakor. Őt örökké szerető bánatos felesége Irénke, fia Zoltán és menye Cristina, szerető unokája Alex.

*

„Váratlanul ért halálod,
Búcsú nélkül mentél el,
Aludd szépen örök álmod,
Soha nem felejtünk el.”
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett rokontól, DERECSKEI IMRÉTŐL (Hegyközszentimre) aki életének 59. évében távozott közülünk. Bánatos nagynénje: özv. Felföldi Olga és családja, Anikó, Géza, Réka és Attila.

*

„A mennyország örökkévalóságában semmi kétség nem lehet, hisz Isten él ott, az örökkévaló élet, tehát a benne élők is örökké élnek.” SZABÓ TIBOR, NADÁNYI ZOLTÁN, MESTER ZOLTÁN, DERECSKEI IMRE, BIRO PETRE, DOBOCAN IOAN.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Drága ATTILA, ÉVA, RÉKA, együtt érzünk veletek, a szeretett édesanya, anyós és nagymam, a ALFÖLDI KATALIN
hirtelen elvesztése miatt érzett mély fájdalmatokban. Őszinte részvéttel a MOL Románia Telegd telep munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett sógornőm, ÖZV. BERTALAN ETELKA (szül. KISS, Micske) életének 75. évében, hirtelen elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle sógornője özv. Kiss Irén, gyermekei és családjaik.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva és a feltámadás reményében búcsúzunk szeretett halottunktól, BERTALAN ETELKÁTÓL (szül. KISS, Micske), aki életének 75. évében váratlanul elhunyt. Temetése Micskén január 10-én 14 órától a temetői kápolnából. Legyen osztályrésze az örök béke! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az ALFÖLDI családnak a szeretett ALFÖLDI KATALIN
elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Kuglis család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, SZOTTER MÁRIÁRA (Köröstarján) halálának 3. évfordulóján. „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,/Olyankor mindig könny szökik szemünkbe,/Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek./A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az ALFÖLDI családnak a szeretett édesanya, nagymama és anyós, ALFÖLDI KATALIN
elhunyta miatt érzett mély gyászában. Sárközi család.

*

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, DERECSKEI IMRE (Hegyközszentimre)
életének 59. évében hirtelen elhunyt. Temetése január 12-én, csütörtökön 14 órától lesz a nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Búcsúznak tőle gyermekei Renáta és Imici, veje Olivér, unokái Patrik és Patrícia.

*

Mély megrendüléssel veszünk végső búcsút a szeretett testvértől, sógortól és nagybácsitól, DERECSKEI IMRÉTŐL
(Hegyközszentimre), aki váratlanul itthagyta szerető családját. Nyugodjon békében. Testvére Gyöngyi, sógora Csaba, unokahúga Lilla és férje, Szabolcs, unokaöccse Norbert.

*

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/Egy simogató kéz, amely minket szeretett./Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,/Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, dédnagymamától, SZABÓ MÁRIÁTÓL (Érmihályfalva), akinek jóságos szíve 86 évesen megszűnt dobogni. Temetése 2017. janauár 10-én, kedden 13 órakor az érmihályfalvi református ravatalozóból lesz.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, anyóstól, nagymamától, dédnagymamától, SZABÓ MÁRIÁTÓL
(Érmihályfalva), „Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet./Nélküled üres és szomorú a házunk, és nem hisszük el, hogy hiába várunk./Utad itt már véget ért, lelked messze égbe tért./S ott a fényes mennyországban, élj örökös boldogságban.” Gyászolja gyermekei: Kálmán, Marika, menye, unokái és azok családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 3 éve elhunyt KISS MARGITRA (szül. NAGY). „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek./A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos családod.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett feleség, anya, anyós és nagymama, ALFÖLDI KATALIN
elhunyta miatt érzett mély gyászában. Nyugodjon békében! Anyatársa és apatársa Búzás Erzsike és Pityu.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki KISS ALBERT plébános úrnak szeretett nővére, BERTALAN ETELKA elhunyta miatt. Nyugodjon békében! A Szent Rita Nőszövetség tagjai.

*

Őszintén együtt érzünk KISS ALBERT plébános úrral szeretett nővére, BERTALAN ETELKA hirtelen halála miatti gyászában. Nyugodjon békében! A Mária Légió Tagjai a Barátok templomából.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára, dédnagymamára, SÜLI MARGITRA
(Tenke), akit ma 4 éve kísértünk utolsó útjára. „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,/Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet!”
Valamint SÜLI ISTVÁNRA halálának 22. évfordulóján. Örökké bánatos családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, Vekerdi Julianna, 94 éves korában, január 9-én csendesen megpihent. Szeretett halottunk temetése január 11-én 14 órakor a tenkei katolikus temetőben lesz. A gyászoló család.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki az Alföldi családnak, kedves osztálytársunk, ALFÖLDI KATALIN (szül. SÁNDOR)
elhunyta miatt érzett fájdalmában. Requiescat in pacem! Az 1959-ben a 4. számú líceumban érettségizett XI.A osztály tanulói.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, RAIS ISTVÁN főszerkesztőnek és családjának a szeretett édesapa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A reklám és apróhirdetés osztály.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, anya, nagymama, GESZTI ILONA örök nyugalomra tért. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk a családnak, szerettük, WALLNER ANDRÁS elhunyta miatt. Bajtársunk emlékét örökre megőrizzük!
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöksége.

*

Mély megrendüléssel és fájdalommal búcsúzunk ALFÖLDI KATALINTÓL, szeretett osztálytársunktól, kedves barátunktól. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Benedek család.

*

Mély együttérzésünk és őszinte részvétünk a gyászoló ALFÖLDI családnak a szeretett édesanya, anyós és nagymama,
ALFÖLDI KATALIN elhunyta miatt érzett fájdalmában. A jó Isten őrködjön pihenése felett! A Sebestyén család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az ALFÖLDI családnak a szeretett édesanya, anyós és nagymama,
ALFÖLDI KATALIN elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Rapa család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ALFÖLDI ATTILÁNAK, ÉVÁNAK és RÉKÁNAK a szeretett édesanya, anyós és nagymama,
ALFÖLDI KATALIN elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Gabi, Attila és családja.

*

Őszinte részvétem PÖTYINEK a szeretett édesanya, NÉMET ERZSÉBET elhunyta miatti fájdalmában. Nyugodjon békében!
Lokodi Emma.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, IAZ IOAN temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

„Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra, BOGOSI TIBORRA, aki ma tizenkét éve búcsú nélkül távozott el közülünk. Emlékét örökké megőrizzük. Felesége, lánya, fia, veje, menye és unokái.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata és dédtata, REIKLI FERENC 80 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése január 11-én, szerdán 14 órakor a köröstarjáni kápolnából. Egy volt közös szent vigaszunk: „A lélek él – találkozunk!” Szeretteid: Éva, Melinda, Pami, Lali, Patrik, Regina, Noel.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa és dédnagyapa, MESTER ZOLTÁN (agrármérnök)
életének 75. évében elhunyt. Temetése január 11-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Marius, Monika, Mircea (Puju), Ildikó, Ingrid és David.

*

Egy jó lélek eltávozott tőlünk, lelke felemelkedett az égbe. Könnyes szemmel búcsúzunk édesapámtól, REIKLI FERENCTŐL.
Búcsúzunk tőle 2017. január 11-én 14 órakor a köröstarjáni temetőben. Nyugodj békében! Fia Feri és családja, Szandi és Leti.

*

Szomorú és fájdalmas volt 2017. január 7-e, amikor az én kedves férjem, REIKLI FERENC elhagyott bennünket és az örök élet felé ment. Fájó szívvel búcsúzok tőle 2017. január 11-én 14 órakor a köröstarjáni temetőben. Nyugodjék békében!
Felesége Reikli Mária.

*

Osztozva a család gyászában, mély megrendüléssel értesültünk nagyrabecsült barátunk és kollégánk, SZABÓ TIBOR
nyugalmazott agrármérnök eltávozásáról az örök mezők békés birodalmába. Emlékét szeretettel és tisztelettel megőrizzük.
A Bihar megyei R.M.G.E. nevében dr. Szentmiklósi Zoltán, agrármérnök.