Gyászhírek 2017. január 09.

Gyászhírek 2017. január 09.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa és após, WALLNER ANDRÁS január 5-én, 75 éves korában elhunyt. Temetése 2017. január 9-én, hétfőn 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Lelki üdvéért az engesztelő gyászmise január 13-án, pénteken 17 órától lesz a nagyvárad-velencei római katolikus templomban. Búcsúzik tőle lánya Giza, veje István, valamint unokái Orsika és Fannika.


„Lelked remélem békére talált, s te már a mennyből vigyázol reánk. Soha nem feledlek, szívemben őrizlek. Rád örökkön-örökké emlékezem.” Szomorú szívvel búcsúzom szeretett bátyámtól, WALLNER ANDRÁSTÓL. Nyugodj békében.
Gyászol húgod, Ani.

*

„Emléked mélyen a szívünkben él, s hiányzol nekünk, a Jóisten vigyázzon rád, és kövessen szeretetünk. ” Szomorú szívvel búcsúzunk nagybátyánktól, WALLNER ANDRÁSTÓL. Unokaöcséd, Öcsi és családja Ausztráliából.

*

Fájdalommal veszünk végső búcsút drága nagybátyánktól, WALLNER ANDRÁSTÓL, aki eltávozott szerettei közül. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Bánatos unokahúgod, Ildi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom öcsémtől, WALLNER ANDRÁSTÓL. Nyugodj békében. Gyászol bátyád, Öcsi és felesége Ducika.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett apatárstól, rokontól, WALLNER ANDRÁSTÓL. Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük. Rais Erzsébet és a Németh-Rais család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Rais-Wallner Gizellának és családjának a szeretett édesapa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki főszerkesztőnknek, Rais W. Istvánnak és családjának a szeretett édesapa, após és nagyapa, Wallner András elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az elhunytnak békés nyugalmat, a családnak vigasztalódást kívánunk. A Bihari Napló szerkesztősége, és tördelési részlege.

*

Mély fájdalommal értesültünk kedves barátunk, WALLNER ANDRÁS eltávozásáról. Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Sztankovics Gyula és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett szomszédtól, WALNER ANDRÁSTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. A két Kacsó, Mihelea, Kecskés és Fülök családok.

*

Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak WALLNER ANDRÁS, régi barátunk elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
A Cservák és Csarnó családok.

*

Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzunk kedves barátunktól, WALLNER ANDRÁSTÓL. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a családnak. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében! Id. Cservák Sándor és családja.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak WALLNER ANDRÁS elhalálozása miatt érzett mély fájdalmukban, aki a Várad-Velencei RMDSZ elnökeként igazi vezetője volt a közösségnek. Emléke örökké megmarad. A Várad-Velencei RMDSZ választmánya és tagsága.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a RAIS-WALLNER családnak a szeretett apa, nagyapa és após, WALLNER ANDRÁS
elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Nyugodjon békében! Cs. László és B. Alice.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a RAIS-WALLNER családnak szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Kacsó Tibor és családja.

*

Búcsúzunk Himler Erzsébettől. Végső útjára lépett csendesen, búcsúzunk tőle könnyesen, Mama, Dédi te voltál nekünk, emléked örökké itt lesz velünk. Ildi, István, Dorka és Nándi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, HIMLER ERZSÉBET
2017. január 3-án, elhunyt. Emlékét szívünkben örökké őrizzük. Szerető testvéreid: Manyi, Eszti Mica.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett KEPES ALEXANDRU temetésén virágaikkal, részvétükkel mellettünk álltak és fájdalmukban osztoztak. A gyászoló család.

*

„Pihenj, te drága szív, mely megszűntél dobogni,/Szerető jóságod nem tudom feledni.” Fájó szívvel emlékezem édesanyámra,
SZARKA ILONÁRA halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott! Lánya Icu.

*

„Az idő múlik, a fájdalom csak nő,/Nem hoz enyhülést a múló idő./Sírodra hiába visszük a virágot,/Veled temettük el az egész világot./Megállunk néma sírod mellett,/Szeretnénk még egyszer megfogni a kezed./És megköszönni végtelen szereteted.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, PRINYI ÁDÁMRA, aki már egy éve távozott el közülünk. Emlékét örökké megőrizzük. Szerető felesége, gyermekei, unokái, menyei, vejei.

*

Fájdalommal búcsúzunk iskolánk takarítónőjétől, BARKÓCZI (CSOMA) IBOLYÁTÓL, aki tragikus hirtelenséggel elhunyt. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A bihari iskola munkaközössége.

*

Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzunk IRÉNKE NÉNITŐL (BOGNER IRÉN). Fekete Erika és családja, id. Fekete György és Ibolya.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédmamára, BOROS ROZÁLIÁRA halálának 5. évfordulóján. Mosolygó arcát és jóságát sohasem feledjük, emléke legyen áldott. Bánatos lánya Rózsika, unokája Tibi, unokamenye Tünde és két imádott unokája Pisti és Dávid.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, HORVÁTH MARGITRA,
aki 9 éve, hogy eltávozott szeretett családjából. Drága emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Lánya Margit és családja, fia Feri és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, GYARMATI IMRE temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Ameddig egészséges voltál, mindig vidám voltál! … ezt folytatom én is… Így emlékezem férjemre, SCHNEIDER GYÖRGYRE
(zenész) halálának 6. évfordulóján. Feleséged, Marika.

*

Drága édesapám, BIRÓ LAJOS 29 éve, édesanyám, BIRÓ IRÉN 27 éve haltak meg. Isten nyugtassa őket békében!
Lányotok Biró Irén.

*

Megtört szívvel tudatjuk, azokkal akik ismerték, hogy BARKÓCZI IBOLYA életének 54. évében elhunyt. Temetése vasárnap volt 14 órakor a bihari kápolnából. Búcsúzik szeretett férje és fia és testvérei és családtagjai.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett anya, nagymama és dédmama, NÉMETH ERZSÉBET
elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Emléke örökké él! Búcsúzik tőle komája, Antal Béla, keresztfia Istvánka, Marika és családjaik.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagytatára, KUN SÁNDORRA (Szalárd) halálának 4. évfordulóján. „Az ő lelke örökké él a másvilágon Istennél,/Ő mitőlünk dicsértessék, örökké magasztaltassék.” A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára és nagyapára, Held Péterre, aki ma hat hónapja hagyott itt bennünket. Elfeledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. Az örökké bánatos család.

*

„A halál az örökkévalóság küszöbe, tehát utána az időtlen örökkévalóság következik: örök élet a menyországban a feltámadás dicsőségével.” WALLNER ANDRÁS, ALFÖLDI KATALIN-JULIANNA, TÜTH TERÉZIA, NAGY IRMA, BALÁZS JÓZSEF-SÁNDOR, KISS FLOARE, FLORUT FLORIAN, ARDELEANU AURELIA, PANTIS IOAN, RENGE MARIA, VINTER VASILE,
BRAD PETRE, MOZA MARGARETA-ANA, PELLE PETRU-PAUL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, ALFÖLDI KATALIN-JULIANNA
életének 74-ik évében csendesen elhunyt. Temetése kedden, január 10-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Búcsúznak tőle férje, gyermekei és családjaik.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább anya, anyós és nagymama, TÓTH TERÉZIA 85 éves korában hirtelen eltávozott közülünk. Temetése hétfőn, január 9-én 15 órától a Steinberger kápolnából. Búcsúzik bánatos lánya Éva, veje Zsolt, unokája Noémi.

*

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett édesanyánkat, HIMLER ERZSÉBETET utolsó útjára elkísérték, a mély gyászunkban osztoztak. Bánatos családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a barátoknak, rokonoknak, közeli és távoli ismerősöknek, szomszédoknak, akik ezekben a nehéz pillanatokban mellettünk álltak. A Papp család.

Címkék: ,