Gyászhírek 2017. január 06.

Gyászhírek 2017. január 06.
Öszinte részvétünket fejezzük ki NEMES INKENEK és NEMES FERENCNEK a szeretett édesapa és após, IAZ IOAN, elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Bihar község Polgármesteri Hivatalának munkaközössége.

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, FODRÉ EMMÁRA halálának 25. évfordulóján. Gyászoló fia Lali és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH ISTVÁNRA (Biharpüspöki), aki már 25 éve nincs közöttünk, és HORVÁTH TIBOR-ADOLFRA halálának 4. évfordulóján. „Könnyes az út, mely sírotokhoz vezet,/A jó Isten őrködjön pihenésetek felett.”
A bánatos család.

*

Könnyel a szemünkben, mély fájdalommal a szívünkben, emlékezünk ID. SZÁSZ FERENCRE (Nagyvárad), aki ma 2 éve, búcsú nélkül itthagyott bennünket. „Két évvel ezelőtt egy januári napon,/Kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon,/Egy váratlan pillanat megállította a szívedet,/Melyben nem volt más csak jóság és szeretet./A bánat és a fájdalom örökre megmarad,/Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Szerető felesége, fia, menye és unokája.

*

Szeretett férjem, POP EMILIÁN, drága tatukám, egy éve magához szólított az Úr Jézus. Most lettél volna 81 éves. Te nem haltál meg, csak elutaztál, nagyon szerettelek. Isten nyugtasson! Bánatos feleséged.

*

Drága szüleim, szeretett édesapám, BÍRÓ LAJOS 29 éve, édesanyám 27 éve, drága öcsém, BÍRÓ LÁSZLÓ 1 éve hunyt el. Isten nyugtassa drága lelketeket! Drága anyám, fent az Isten. Lányotok Bíró Irén, nővéred Bíró Ili.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk szeretett gyermekünkre, a testvérre, sógornőre, keresztanyára, KERECSENYI ZITA-ANNÁRA (élt 37 évet). „Hat éve rászállt szívünkre a bánat,/Nincs semmi ami ennél jobban fájna./Veled volt teljes az életünk,/Elmentél, elvitted sok örömünk./Nélküled mi már nem létezünk./Hiába hordjuk sírodra a virágot,/Eltemettük veled a boldogságunkat, és az egész világot./Oly távol vagy tőlünk, mégis oly közel,/Szívünkben örökké élni fogsz, sosem felejtünk el.”
Anyu, apu, Kinga, Marcel, Vivien és szerető családod.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MARIKÁNAK és NORBINAK a szeretett férj és édesapa elhunyta miatt érzett fájdalmukban.
A Komóczi család.

*

Az örök élet reménységével, szeretettel emlékezem a hat hete elhunyt KISS GÁBORRA. Gondviselője Katalin.

*

Szeretettel és tisztelettel emlékezem édesapámra, NEMES KÁROLYRA (tervező gépészmérnök) halálának 8. évfordulóján. „Hogy ki volt ő nekem, el nem mondhatom,/Mert nincs rá szó, nincs rá fogalom./Csillag volt, mert szívből szeretett,/És én úgy szerettem, ahogy csak lehetett./Elment tőlem mint a lenyugvó nap,/De szívemben él, és örökre ott marad.” Emlékét örökké őrzi egyetlen fia Karcsika, családja, rokonok, barátok, ismerősök.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj és édesapa, KOVÁCS GYULA (Hodos) életének 52. évében elhunyt. Temetése január 8-án 13 órakor a hodosi kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, KUSNYER JÓZSEF-BÉLÁRA halálának 10. évfordulóján. „A tudat, hogy nem vagy itt, könnyeket fakaszt az arcunkon,/Hiába borult rád a temető csendje,/Szívünkben élni fogsz mindörökre.” Bánatos családja.

*

Megtört szívvel emlékezünk a szerető férjre, pótolhatatlan édesapára, nagyapára, apósra, KISS ÁRPÁDRA (Éradony)
halálának második évfordulóján. „Múlik az idő, de a a fájdalom nem csitul,/Szemünkből a könny naponta kicsordul./Neved a szél simítja egy táblán,/Az örök kék ég alatt, örök magány./De mégis bennünk élsz tovább,/Mert az emléked erősebb mint a halál.” Nyugodj békében! Szerető felesége, lánya, veje, drága unokája.

*

Egy perc alatt elszállt az élet,/Itthagytál minket, akik szeretnek téged,/Megállt egy lélek, amely élni vágyott,/Pihen egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. ANGHERER (ŐRI) VIOLETA (Diószeg) Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Emlékezünk rád: mama, Miki, Beáta.

*

PAP JÓZSEF TIBOR (Diószeg) „Miért mentél el, ki fontos volt nekem./Eltelt fájdalmas négy év, de egy nap sem telt el nélküled./Küzdöttél, de már nem lehet,/Üres a szívem, hiányodat nem enyhíti semmi./Virágerdő sűrűjében, pihen egy szív csendesen.” Gyászolja, mama.

*

„Csak az hal meg, akit elfelednek,/Örökké él, akit nagyon szeretnek.” ID. CZIRJÁK JÓZSEFRE (Biharvajda) emlékezünk január 8-án halálának huszadik évfordulóján. A jó Isten adjon békés nyugodalmat. Emlékeznek rá felesége, két lánya, fia, veje és 4 unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagytatára, CSÓRA JÁNOSRA (Bihar) halálának 12. évfordulóján. „Néha tudni kell könnyek között élni,/Senkihez sem szólni, csak csendben szenvedni./Azt ami fáj, jó lenne feledni./S lelki bánatunkat magunkba temetni.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége, két lánya, vejei és unokái.

*

Mély fájdalommal emlékezünk DUDÁS ERZSÉBETRE, aki ma lenne 70 éves, és alig 3 hónapja költözött el az égi hazába.
Akik soha el nem felejtik, szerető férje, lánya, fia, veje, menye és unokája.

*

Mély fájdalommal búcsúzom szeretett nászomtól, IAZ IOANTÓL. Drága emlékét szívemben őrzöm. Nyugodj békében!
Nászasszonyod, Ilonka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett rokonunktól, IAZ IOANTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Megyesi Erika és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyámtól, IAZ IOANTÓL. Emléke és pihenése legyen áldott! Búcsúzik unokahúga Boros Ilona, férje Barna és lánya Hanga.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága, jó sógortól, IAZ IOANTÓL. Emlékét szívünkben megőrizzük!
Cojan Ilie és neje Ilona.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett sógorunktól, IAZ IOANTÓl. Emlékét szívünkben őrizzük! Kun János, neje Irma és családja.

*

„Volt emberek, ha nincsenek is vannak még csodák./Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább./Futók közt titokzatos megállók./A mély sötét vizekbe néma, lassú hálók./Képek már megdermedtek és örökre szépek.” (Kosztolányi)
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága, jó férjtől, édesapától, apóstól és nagyapától, IAZ IOANTÓL, aki életének 64. évében tért meg Teremtőjéhez. Temetése január 7-én, szombat 13 órakor lesz a bihari református kápolnától. Emlékét, önzetlen, jóságos lényét szívünkben örökké megőrizzük. Őt örökké gyászoló felesége Irénke, lánya Irénke, veje Feri és unokája Eric.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, nagynénitől, HIMLER ERZSÉBETTŐL, aki örökre itthagyott bennünket. Pihenése legyen békés, csendes. Emlékét megőrizzük. Gubo Manyi, fia József.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk IMRE bácsitól. Betegségedben is türelmes voltál, fájdalmadban is csak hallgattál. Soha el nem múló szeretettel és hálával búcsúzunk a mindig segítőkész, drága, jó szomszédtól. Vigasztalódást kívánunk az egész családnak.
Emlékét örökké őrizzük szívünkben. Székely András és családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett rokonunktól, ÖZV. NÉMETH OTTONÉ (JAKAB ERZSÉBETTŐL). Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Ducika, Imi, Anna és Renáta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, SZABÓ LAJOSRA (Biharpüspöki) halálának 5. évfordulóján. „A nagy szavak mit sem érnek,/Elszállnak mint az őszi szél,/De a szeretet mely szívünkben él a síron túl is elkísér.” Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 15 éve elhunyt FERENCZI ANNA-MÁRIÁRA (szül. KAKAS, Margitta). „Szelíd szemedben a szeretet fénylett,/S olyan jó volt mindig látni téged.” Férje, fia, menyei, unokái.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett apóstól, nagyapától, GYARMATI IMRÉTŐL, aki életének 83. évében rövid, de súlyos szenvedés után, hirtelen elhunyt. Temetése január 7-én, szombaton 14 órakot a hegyközpályi ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése legyen csendes. Búcsúzik tőle menye Éva és unokája Robi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, GYARMATI IMRE (Hegyközpályi) 83 éves korában, 62 év házasság után elhunyt. Temetése január 7-én, szombaton 14 órától a hegyközpályi ravatalozóból. Búcsúzik tőle bánatos felesége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, KOVÁCS MARIKÁNAK és NORBINAK a szeretett férj és édesapa,
KOVÁCS GYULA (Hodos) elhunyta miatt. Nyugodjon békében! A Kémeri és a Buda család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PAPP ERZSÉBETNEK (PÖTYINEK) és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Munkatársai a Divatházból.

*

Szomorú szívvel vettük tudomásul szeretett nagynénénk, ÖZV. NÉMETH ERZSÉBET (szül. JAKAB) eltávozását az élők sorából. Együttérzésünket fejezzük ki lányának, PAPP ERZSÉBETNEK és családjának. Nyugodjon békében! Kincses László és Anikó.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől és sógornőtől, ÖZV. NÉMETH ERZSÉBETTŐL (szül. JAKAB). Őszinte részvétünket fejezzük ki lányának PAPP ERZSÉBETNEK és családjának. Emlékét szívünkben megőrizzük. Nyugodjon békében! Testvére Duci és sógora Ferenc.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett keresztanyától, ÖZV. NÉMETH ERZSÉBETTŐL (szül. JAKAB), aki örökre eltávozott közülünk. Részvétünket fejezzük ki lányának PAPP ERZSÉBETNEK és családjának. Búcsúzik tőle keresztfia ifj. Kincses Ferenc, felesége Gabriella, lányai Panni és Ági.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, TÓTH ERZSÉBET 78 éves korában örökre megpihent. Temetése szombaton, január 7-én 14 órakor a városi kápolnából. Fia Robi.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, KOHR IMRÉRE (Köröstarján) halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, HIMLER ERZSÉBET 88 éves korában megpihent. Ne sirassatok, többé már nem szenvedek, megpihenni tértem, Isten veletek! Búcsúzik tőle bánatos fia Mihály és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagymamánktól, dédinktől, HIMLER ERZSÉBETTŐL (élt 88 évet), aki örökre itthagyott bennünket.
„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni,
Szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni téged soha nem lehet,
Csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled.”
Búcsúzik tőle unokája Adi, unokaveje Tibi és két dédunokája Tomi és Gréti.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagymamánktól, dédinktől, HIMLER ERZSÉBETTŐL, aki örökre itthagyott bennünket.
„A mélybe csak a tested merült el,
Csak ő tűnt el a föld alatt,
De lényed lényege ezer felé
Szóródva és köztünk maradt.”
Búcsúzik tőle unokája Tündi, unokaveje Paly és két dédunokája Niki és Ádám.

*

Búcsúzunk HIMLER ERZSÉBETTŐL. Végső útjára lépett csendesen, búcsúzunk tőle könnyesen, mama, dédi te voltál nekünk.
Ildi, István, Dorka és Nándi.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nővérünk, BOGNER IRÉN (szül. SZTANKOVITS) hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt. Temetése január 7-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a szeretett édesanya, NÉMETH ERZSÉBET 79 éves korában elhunyt. Temetése szombaton, 2017. január 7-én a biharpüspöki kápolnából 13 órakor. Gyászolja lánya Pötyi.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, dédnagymamától, NÉMETH ERZSÉBETTŐL, aki 79 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, 2017. január 7-én a biharpüspöki kápolnából, 13 órakor.
Gyászolják: unokája Pötyi és unokaveje Zoltán, dédunokái Zolika, Réka és Erzsike mama, valamint a Papp családok.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, HIMLER ERZSÉBET (a volt Crişul cipőgyár dolgozója) 88 éves korában eltávozott szerettei köréből. Temetése szombaton, 2017. január 7-én a Steinberger kápolnából, 13 órakor. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké sirató lányod Marika és vejed Feri, unokáid és dédunokáid.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédimama és üknagymama, HIMLER ERZSÉBET
88 éves korában elhunyt. Temetése szombaton, 2017. január 7-én a Steinberger kápolnából, 13 órakor. Megpihenni tértem, Isten veletek, én már nem szenvedek. Búcsúzik tőle lánya Erzsike és családja.

*

Az itélet végszava – talán az adosságtörlesztés bizonyos átmeneti állapot után csak ez lehet: „Lépj be Urad örömébe.”
HIMLER ERZSÉBET, NÉMETH ERZSÉBET, TÓTH ERZSÉBET, LADUCZKY GÁBOR, FLESCHIN ELVIRA, STEŢCA IRINA, POPA RAFILA, BIDILEAN DUMITRU NICOLAE, GOIAN TRAIAN, MANGRA GHEORGHE, BICESCU ANA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünk a KOVÁCS és NYULAS családnak a szeretett férj és édesapa, KOVÁCS LAJOS elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Kállai és Kecskés családok.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk NÉMET IRÉNRE halálának 10. évfordulóján. Fia Zoli és családja.

Címkék: