Gyászhírek 2017. január 05.

Gyászhírek 2017. január 05.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a férj, apa, nagyapa és após, KEPES ALEXANDRU (élt 82 évet) elhunyt. Temetése 2017. január 5-én, csütörtökön 15 órakor az ortodox zsidó temetőben (a Rulikowski temetőn belül). A gyászoló család.


Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, MARJAI IMRÉRE, aki hat hete távozott az élők sorából. Nyugodjon békében!
Bánatos felesége Emi.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak a szeretett CSETE KATALIN elvesztése miatti mély fájdalmában. A Drenyovszky család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, após, nagyapa és dédtata, KEPES SÁNDOR (élt 82 évet)
örökre itthagyott bennünket.
„Megpihent a szív, mely értünk dobogott,
Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Könnyeink peregnek, ha rád gondolunk,
Éjjel-nappal érted imádkozunk.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett.”
Örökké bánatos lányod Erzsike és vejed Ernő.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a drága nagytatától és dédtatától, KEPES SÁNDORTÓL, aki örökre itthagyott bennünket.
„Pihenj, te drága szív, mely megszüntél dobogni,/Szerető jóságod nem tudjuk feledni.” Búcsúznak unokáid Tündi, Rita, Andrea és Roly, 7 dédunokád Norbi, Istvánka, Andris, Noémi, Kristóf, Sarah és Gréti.

*

„Reményünket erősíti, hogy a szentségekkel megerősítve, Isten kegyelmében halt meg.” LONGONI CARLO, CIUCLE TEODOR, FILIP VICTORIA, DĂRĂBAN ROZALIA, MATEAŞ FLOARE, MATEI TEODOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS-ISTOK CSABÁRA, aki ma egy éve itthagyott minket. „Emlékezzetek, s kérlek ne felejtsetek,/Emlékezzetek, s a végen túl is szeressetek./Emlékezzetek, s akkor örökre veletek lehetek.” Felesége Erika és kicsi fia Dávid.

*

„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,/Ezek a fények világítsanak neked./Örök világosságban, békében nyugodj,/Soha el nem felejtünk, biztosan tudod.” Fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS-ISTOK CSABÁRA. Sógornője Enikő, sógora Tibor és Richárd és Jennifer.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett vejemre, KOVÁCS-ISTOK CSABÁRA halálának első évfordulóján. „Ha beírjuk nevét a porba, elfújja a szél./Ha beírjuk nevét a kőbe, belepi a dér,/Ha beírjuk nevét a szívünkbe, ott örökké él.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké bánatos anyósa, Etelka.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a két éve elhunyt drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára, KOVÁCS ANTALRA. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek./A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos családod.

*

Őszinte részvéttel kívánunk vigasztalódást KISS ZOLTÁN dalnoktársunknak édesapja, ID. KISS ZOLTÁN elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A váradi Dalnokok.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, SZABÓ IMRÉTŐL. „Csend ölel át és a szeretet, csak az hal meg, kit felednek,/Örökké él, kit igazán szeretnek.” Testvérei: Ildikó, Tibi, Csaba és családjai.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, SZABÓ IMRE (Kárásztelek) életének 52. évében hirtelen elhunyt. Temetése csütörtökön, január 5-én 12 órakor a kárásztelki kápolnából. Bánatos felesége Marika, lánya Kunigunda, fia Norbert és felesége Edina, unokája Nolen.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett CSETE KATALIN temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló Csete és Bordei család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS MARIKÁNAK és NORBINAK a drága férj és édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmában. A szalárdi polgármesteri hivatal munkaközössége.

*

Részvétünket fejezzük ki KOVÁCS MARIKÁNAK és NORBINAK a szeretett férj és édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmában. Szomorúan búcsúzunk barátunktól, KOVÁCS GYULÁTÓL (Jákóhodos) Ifj. Kendi Dezső és felesége Erzsébet.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, apa, após és nagyapa, KÁLLAI SÁNDOR, aki életének 74. évében örökre itthagyott bennünket. „Pihenj te szív, már megszüntél dobogni,/Szerető jóságod, nem fogjuk feledni,/Mert elfelejteni téged, soha nem lehet,/Csak meg kell tanulni ezután élni nélküled.” Temetése 2017. január 5-én 14 órakor a jákóhodosi kápolnából. Búcsúzik tőle szerető felesége Róza, lánya Rózsika, veje Gyuszi és unokája Nándor.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS NORBERTNEK a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Kun Béla és felesége Edina.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki KOVÁCS NORBERTNEK a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
Kendi Levente és Renáta.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, keresztapától, vőtől, KOVÁCS GYULÁTÓL (Hodos). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja sógornője Ibi, férje Tibi, keresztlánya Heni és barátja Peti, anyósa Mária.

*

Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzunk kedves testvéremtől, KOVÁCS GYULÁTÓL (Hodos). „Nem foghatjuk már dolgos két kezed,/Nem tekint ránk aggódó szemed,/Marad a csend, mindent köszönünk neked.” Búcsúzik tőle testvére Eni, sógora Laci, unokaöccse Gyula.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett keresztapától, KOVÁCS GYULÁTÓL (Hodos). „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Búcsúzik keresztfia László és felesége Csincia.

*

Mély fájdalommal búcsúzom szeretett fiamtól, KOVÁCS GYULÁTÓL (Hodos), aki rövid szenvedés után hirtelen elhunyt.
Gyászolja szerető édesanyja.

*

Drága édesapánk, KISS ZOLTÁN (ny. tanár) temetése ma, január 5-én, csütörtökön 13 órától lesz a margittai temető ravatalozójából. Gyermekei Enikő és Zoli.