Gyászhírek 2017. január 04.

Gyászhírek 2017. január 04.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Kovács Marikának, Norbinak és az egész családnak kedves barátunk, Gyuszi elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Csegődi és a Fülöp család.


Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, szomszédoknak, jó barátoknak és ismerősöknek, akik a szeretett BOROS PÉTERNÉT utolsó útjára elkísérték és mély gyászomban osztoztak. Férje Péter.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára és nagymamára, MÁRTON JULIÁNNÁRA
(Bihar) halálának 1 éves évfordulóján. Bánatos férje Lajos, lánya Juci és családja, fia Lajos és családja, valamint sógora Ferencz és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett feleség, anya, nagymama és anyós, CSETE KATALIN
elhunyta miatt érzett mély gyászában. Nyugodjon békében! Az Alföldi és a Búzás család.

*

Szomorú 2 év telt el mióta elvesztettük drága szerettünket, NAGY JENŐT (Biharpüspöki). „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,/Olyankor mindig könny szökik szemünkbe./Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom./Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Fájó szívvel emlékezik családod, feleséged, leányod, vejed, unokád, unokamenyed és dédunokád.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki szomszédunknak, a KOVÁCS családnak KOVÁCS LAJOS elvesztése miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott! Utolsó üdvözlettel az Újfalusi és a Kozma család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jó barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunkat,
FARKAS MIHÁLY-JÁNOST utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Ma hat hónapja, hogy elhunyt BALKUS KATALIN. „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,/Olyankor könny szökik a szemünkbe./Rögös volt az út, mely neked jutott,/Küzdöttél bátran, mert Isten buzdított.” Nem feledjük soha jóságos, szerető szívedet! Lányod Kati, vejed Imi, unokád Tünde és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HOLHOS SÁNDOR-ZSOLTNAK szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Szalárdi Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, KOVÁCS GYULA (Hodos, élt 52 évet) elhunyt. „Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,/Hiába szólítunk, nem halljuk már hangod./Egy jajszó, nem sok, annyit sem mondtál./Csak elmentél a halál hosszú útján!/Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,/A fájdalmat, szenvedést, szeretteid érzik.”
Nyugodj békében! Gyászolja szeretett felesége Marika, fia Norbi, menyasszonya Bea.

*

Szemünkben könnyel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett édesapánktól, KOVÁCS LAJOSTÓL. „Életedben értünk oly sokat tettél,/Mindig tiszta szívvel, őszintén szerettél./Fájó a búcsúzás és most nagyon nehéz,/Emléked bennünk megmarad és soha el nem vész.” Lánya Erika, veje Sándor és imádott unokája Anita.

*

A feltámadás reményében búcsúzunk a szerető férjtől, édesapától, KOVÁCS LAJOSTÓL (volt vasúti nyugdíjas) ki hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után életének 82. évében távozott szerettei köréből. Drága halottunkat 2017. január 5-én, 14 órakor kísérjük utolsó útjára a városi kápolnából. „Egész életedben át dolgozva éltél,/Most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél./Örök álom zárta le drága szemed,/Megpihenni tért, két dolgos kezed.” Szerető felesége Erzsike és lánya Ildikó.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, WEBER GYÖRGY (a Katonakórház volt alkalmazottja) elhunyt. Temetése 2017. január 4-én 13 órakor Szentjobbon lesz. Gyászolja lánya Hilda, veje Jancsi, unokái: Edina, Renata, Brigitta és családjai és dédunokája Kristóf.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, WEBER GYÖRGY (a Katonakórház volt alkalmazottja)
elhunyt. Temetése 2017. január 4-én 13 órakor Szentjobbon lesz. Gyászolja lánya Évi, veje Tibi, unokái Niki és Anita.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett édesapa, POPOVICIU MIRCEA (volt állatorvos) 85 évesen elhunyt. Temetése 2017. január 5-én 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Szívemben megőrzöm emlékét, soha nem feledem. Leánya Kati.

*

Szomorúan búcsúzunk unokatestvérünk feleségétől, CSETE KATALINTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Isten nyugtassa békében! Piri, Jóska, Kinga, Ákos és Nórika.

*

„A halált nem a pusztulás szomorúsága teszi félelmetessé, hanem az utána következő külön itélet: az örök bíró itélete, találkozás Krisztussal.” KOVÁCS GYULA, PÂRVU COLUMB, BAIDOG FLOAREA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára, dédmamára, ANTAL MÁRIÁRA
(szül. SZÉKELY), akinek jóságos szíve, kedves mosolya, 16 éve már csak az emlékeinkben él. Szerető férje, gyermekei, unokái és dédunokái.