Gyászhírek 2017. január 03.

Gyászhírek 2017. január 03.
Őszinte részvétünket fejezzük ki KATINAK szeretett édesapja, POPOVICI MIRCEA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Jámbor Erzsébet, Tünde és Enikő.


Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, anyós és nagymama, CSETE KATALIN december 29-én 72 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2017. január 3-án, kedden 13 órakor kísérjük a Steinberger kápolnából.
Gyászoló férje Misi, lánya Krisztina, veje Tibi és unokája Cristian.

*

Mély fájdalommal búcsúzom szeretett keresztanyámtól, CSETE KATALINTÓL, aki örökre itthagyott bennünket. Pihenj, te drága szív, mely megszüntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Búcsúzik tőle keresztfia Laci és családja, Angéla, Cristian.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki drága bátyámnak szeretett felesége, CSETE KATALIN elhunyta miatt érzett fájdalmában. A jó Isten őrködjön pihenése felett! Csete László és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a CSETE családnak a szeretett feleség, anya, nagymama, CSETE KATALIN elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodj békében, drága KATI. Szomorúan búcsúzik tőled a Vasgyura család.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógornőtől és nagynénitől, CSETE KATALINTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki bátyámnak, Misinek, lányának, Krisztinának és családjának. Emlékét szívünkben megőrizzük. Isten nyugtassa békében.
Gavris Bori, Mónika és Mihaela.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagyapára, ILLYÉS LAJOSRA (Szalárd) halálának 30. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Szeretettel és tisztelettel emlékezem édesanyámra, KEREZSI MARGITRA (Siter) halálának 10. évfordulóján. „Hogy ki volt ő nekem, el nem mondhatom, mert nincs rá szó, nincs rá fogalom. Csillag volt, mert szívből szeretett, és én úgy szerettem, ahogy csak lehetett. Elment tőlem, mint a lenyugvó nap, de szívemben él és örökre ott marad.” Emlékét örökké őrzi lánya Manyi, veje és unokája.

*

„Ha beírjuk nevét a porba, elfújja a szél, / Ha beírjuk nevét a kőbe, belepi a dér, / Ha beírjuk nevét a szívünkbe, ott örökké él.” A viszontlátás reményében emlékezünk TOLVAJ JÓZSEFRE (Hegyközszentmiklós). Szerető lányai, vejei, unokái és dédunokái.

*

„Néha tudni kell könnyek között élni, / Senkihez nem szólni, csak csendben szenvedni. / Azt ami fáj, jó lenne feledni, / Lelki bánatunkat megunkba temetni.” Fájó szívvel emlékezik szerető férjére, TOLVAJ JÓZSEFRE (Hegyközszentmiklós)
halálának első évfordulóján felesége Ágnes.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett nagytatámra, TOLVAJ JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Unokája Evelin és családja.

*

Tizenkilenc éve annak a szomorú napnak, amikor a legdrágább feleség, édesanya, anyós, nagymama, MAKOVÉ LIVIA
(LILI)
örökre itthagyott bennünket.
Megpihent a szív, mely értünk dobogott,
Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Könnyeink peregnek ha rád gondolunk,
Éjjel-nappal érted imádkozunk.
Könnyes az út amely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett!
Örökké bánatos férje, fia, menye és drága unokái.

*

OKOS ILONÁRA (Vajda) emlékezünk halálának hetedik évfordulója alkalmából. Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, olyankor könny szökik a szemünkbe. Rögös volt az út, mely neked jutott. Küzdöttél bátran, mert Isten buzdított. Nem feledjük soha jóságos, szerető szívedet. Gyászoló családod.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a LASCU családnak a szeretett testvér, férj, apa, nagytata, nagybácsi, LASCU FLORIAN
elvesztése miatt. Őszinte részvétünket fejezzük ki. Nyugodjon békében! Sógora, sógórnője, Horváth Jakab és Mária, és gyermekeik: Erzsi és családja, Jancsi és családja, Edit és családja.

*

ID. SCHMIDT MIKLÓSRA emlékezünk már 8 éve, de nem enyhül a fájdalom. A tudat, hogy nem vagy itt, könnyeket fakaszt az arcunkon, hiába borult rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Örökké bánatos családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára és dédmamára, SZÉL ERZSÉBETRE
halálának 7. évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Nyugodj békében!
Örökké gyászoló családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, testvérre, BARCSA GYULÁRA (szül. Vajda, Várad, élt 66 évet),
akinek drága szíve 6 hónapja megszűnt dobogni. „A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak mint az őszi szél, de a szeretett mely szívünkben él a síron túl is elkísér.” Fájdalommal emlékezünk rád, és soha nem feledünk. Nyugodjál békében.
Bánatos feleséged Olgi, szerető fiad Gyuszi és testvére Emus és családja.

*

Együttérzésünket fejezzük ki szomszédunknak KISS ZOLTÁNNAK és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt.
Türkösi Imre és felesége.

*

„Legszebb emlék a szeretet melyet mások szívében hagyunk magunk után.” (Cicero) Mélyen együtt érzünk KISS ZOLTÁNNAL és családjával a szeretett édesapa, após és nagytata a nagyra becsült tanár, ID. KISS ZOLTÁN (margittai tanár) elvesztése miatti fájdalmukban. Jutka és Babi.

*

„A hármas találkozás vár ránk:
-Találkozás Krisztussal
-Találkozás az utitársak seregével;
-Találkozás az örök élettel vagy örök halállal.”
CSETE KATALIN, CSÁKI ROZÁLIA, BENCZE GÉZA, SZABÓ MÁRIA, HOLHOS GYÖNGYI, BLAGA MARIA, POSZET IMRE, GHENDER DOINA, DUME IOAN, CIRTEA VASILE, TORJOC IOAN, GHERDAN CALIN-SANDU, HARTE FLOARE, HOREA ANA, POPOVICIU MIRCEA, BALINT TRAIAN, CODOBAN FLOARE, DERECICHEI IULIANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, HOLHOS GYÖNGYI (szül. GENDA) életének 73. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szerdán, január 4-én 13 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, anyós, nagymama, ÖZV. SZABÓ MÁRIA 2016. december 30-án visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése 2017. január 3-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászolják fiai István, Laci, menye Edit és unokái Márk és Kinga.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, BENCZE GÉZA (KIS GÓBÉ) 72 éves korában elhunyt. Temetése ma január 3-án lesz a biharpüspöki temetőben 13 órakor. „Ne sírjatok többé már nem szenvedek, megpihenni tértem, Isten veletek!” Búcsúzik tőle leánya Magdika, veje István, unokái István és Krisztina.

*

„Most már megyek mert nincs maradásom, Az örök otthonban lesz csak megnyugvásom.” Mély fájdalommal, szomoró szívvel búcsúzunk az édesapától, apóstól, nagyapától, BENCZE GÉZÁTÓL (KICSI GÉZA), aki 72 éves korában elhunyt. Temetése ma, január 3-án lesz a biharpüspöki temetőben. Búcsúzik tőle leánya Emese, Veje Tibi és imádott unokája Nikike.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, POSZET IMRE életének 79. évében, súlyos betegség után elhunyt. Temetése szerdán, január 4-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Gyászoló családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett gyermekre, férjre, édesapára, testvérre, sógórra és jó barátra, HOFFMAN RICHARD-ROLANDRA. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.