Gyászhírek 2017. február 9.

Gyászhírek 2017. február 9.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága keresztanyámra, Jordán Ilonára (Ilcsi), aki ma 2 éve itthagyott bennünket. Emléke örökké szívünkben él. Keresztlánya Pecher Annamária és családja.


„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.”
Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, testvérre, SZEBENI BARNA fogtechnikusra, akinek február 9-én lesz két éve, hogy a temető csendje ad örök nyugodalmat. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Őt soha el nem felejtő családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, nagyapától, BONDÁR ISTVÁNTÓL (Biharsályi), aki életének 88. évében átadta lelkét Teremtőjének. Temetése február 9-én 14 órakor a gyászháztól.
„Megpihent a szív, mely értünk dobogott,
Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Hiába takar el a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.”
Nyugodj békében drága lélek!
Bánatos lánya Ella, unokája Mónika, unokaveje Jancsi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após, BONDÁR ISTVÁN visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése február 9-én, csütörtökön d.u. 14 órától a biharsályi gyászháztól.
„Lelked mint fehér galamb csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy,
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.”
Gyászolja: Jancsi, Pirike, Jancsika, Klárika, Botond.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, ÖZV. BINET ERZSÉBET életének 89. évében elhunyt. Temetése a nagyváradi köztemető Steinberger kápolnájából lesz pénteken, február 10-én 13 órakor. Az emléke legyen áldott! Gyászolja fia Péter, menye Lucia és unokája Geo.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TÓTH MANYINAK és családjának drága édesanyja, GÁLL ILONA elhunyta alkalmából.
Marika és Elek.

*

Fájdalmatokban imátkozó lélekkel együtt érzünk veletek LAURA és TAMÁS. Isten vigasztaló kegyelme legyen gyászoló családotokkal. „Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” (1 Kor. 13,13)
Zsuzsa, Dóri és a Becsky család.

*

„Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,
Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.”
Fájó szívvel emlékezünk a ma két éve elhunyt KISS KAJÁNTÓ ATTILÁRA (ÖCSIRE).
Síromnál ne hullas könnyeket,
Nem én fekszek itt, nem haltam meg.
Én vagyok a hűs nyári szellő,
Csillogó hó, folyó parton a kő.
Ne gyászolj, töröld le könnyedet,
Nem haltam meg, e sír engem nem temet.” (Isteni sugallat- idézet) Pihenj békében, drága Öcsikém, örökre szeretni fog édesanyád Jutka, nővéred Babi, kicsi fiad Nándika.

*

Mélyen együtt érzünk PÁSZTOR GABRIELLA igazgatónővel férje hirtelen halála okozta nagy fájdalmában. A Szacsvay Imre Általános Iskola nyolcadik évfolyamának diákjai, a szülői közösség és az osztályfőnökök.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ALMASAN ELLA MÓNIKA igazgatónőnek szeretett nagytatája elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Hegyközpályi Elemi Iskola munkaközössége.

*

Hosszú betegség után, 62 éves korában elhunyt TÓTH SÁNDOR, a Teleprecizia volt dolgozója. Búcsúztatása pénteken, február 10-én 12 órakor a velencei református templomban lesz. Gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Kovács Laura kolléganőnknek szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
Az adys kolléganőid.

*

„Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett testvértől és sógornőtől, UJLAKI ANIKÓTÓL (szül. LŐRINCZ). Nővére Dóbé Kornélia, sógora István.

*

Kedves BABUCI! Mély együttérzésünket fejezzük ki drága férjed, DR. DULL JÓZSEF elvesztése alkalmából. Dobos Imre és családja.

*

„Elment egy lélek ma ismét a Földről,
kit szívünk többé sosem feled,
Csendesen figyelsz ránk már odafentről…
legyen helyettünk: Isten Veled!”
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága, jó feleségtől és édesanyától, NAGY ERZSÉBETTŐL (szül. ZIH, Érmihályfalva), aki életének 66. évében váratlanul elhunyt és megtért Teremtőjéhez. Temetése február 10-én, pénteken 15 órától lesz Nagyváradon a városi kápolnából. Emlékét, önzetlen és jóságos lényét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle a bánatos család.

*

Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki kollégánknak, ALFÖLDI ATTILÁNAK édesapja elvesztése miatt. Nyugodjon békében! A telegdi MOL dolgozói.

*

Ma két éve annak a szomorú napnak, hogy a felejthetetlen gyermeket, anyát, nagymamát, testvért, keresztanyát, JORDÁN ILONÁT (ILCSI) utolsó útjára kísértük. Emléked örökké élni fog. A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, feleségre, anyára, nagymamár, JORDÁN ILONÁRA (szül. GOMBOS), aki ma 2 éve távozott közülünk. Emlékét őrizzük örökké. A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon, ALFÖLDI ZOLTÁN életének 83. évében elhunyt. Temetése 2017. február 10-én, 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Búcsúznak tőle gyermekei családjaikkal, testvére és családja és a gyászoló rokonság.

*

„Aggodalmunkat enyhíti Isten irgalma, különösen, ha a ravatalt nem csak virágok, de imáink is körülveszik.” NAGY ERZSÉBET, ALFÖLDI ZOLTÁN, MATÁK LÁSZLÓ, KOVÁCS KÁROLY, TIRB VIORICA, BINET ELISAVETA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább keresztapa, BAG ZSIGMOND életének 59. évében váratlanul elhunyt.
Gyászolják keresztlányai (nevelt lányai) Andrea, Szilvia, Márta és családjaik, három unokája Benjámin, Dávid és Adrien.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, a legdrágább keresztapa, BAK ZSIGMOND életének 59. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2017. február 10-én délután 14 órakor a borsi kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága szerettünktől, FEHÉR MARGITTÓL (szül. Szalárd, Hodos), aki életének 80. évében elhunyt. Nyugodjon békében! Temetése csütörtökön, február 9-én 13 órától, a hodosi kápolnában. Búcsúzik tőle férje Géza, testvére Ágnes, lánya Rózsika, unokája Béla és annak barátnője Annamária.

*

Fájó szívvel őrizzük a 25 éve elhunyt PIKÓ JÁNOS (tanár úr) emlékét. A szerető család.

*

Köszönetünket fejezzük ki minden jó barátnak, munkatársnak és ismerősnek, akik együttérzésüket fejezték ki drága, szeretett férjem, fiaim édesapja, PÁSZTOR GYÖRGY elvesztése alkalmából. Pásztor Gabriella, Lehel és Örs.

*

„Inaimnak frissességét,/Uram-Isten,/Barna hajam sűrűségét,/Erőmet…Neked adtam.” (Ady) Összetört szívvel tudatjuk, hogy
KOVÁCS KÁROLY (nyugalmazott, református lelkipásztor) életének 81. évében, megtért Teremtő Urához. Temetése február 9-én, csütörtökön 14 órakor lesz a hegyközcsatári református templomból. Emléke legyen áldott! Gyászoló szerettei.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él.” (János 11,25.) A Bihari Református Egyházmegye lelkészi közössége és munkatársai nevében őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS KÁROLY, volt csatári lelkipásztor halálának alkalmából a gyászoló családnak.

*

„ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.” (1 Kor.15,22) Megrendült szívvel búcsúzunk KOVÁCS KÁROLYTÓL, első iskolalelkészünktől, volt hegyközcsatári lelkipásztor testvérünktől, akit hirtelen halál által szólított magához Teremtő Ura. Krisztus urunk szeretete vigasztalja a gyászoló családot, Istenünk Szentlelke pedig kötözze be a hirtelen ejtett sebet. Szolgatársunk emléke legyen áldott! A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium közössége.

*

„A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2) A Hegyközcsatári Református Egyházközség Presbitériuma, lelkipásztora családjával, a nőszövetség és az egész gyülekezet őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett apa, nagyapa, testvér,
Nt. KOVÁCS KÁROLY gyülekezetünkben 41 évig szolgáló nyugalmazott lelkipásztor elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Isten adjon örök nyugodalmat hű szolgájának és Krisztusban vígasztalja meg gyászoló szeretteit. Emléke legyen áldott mindannyiunk szívében.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a drága édesapa és nagyapa, KOVÁCS KÁROLY
ny. tiszteles elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugvása legyen békességes! A Premontrei Öreg Diákok.

*

Megrendülten és fájdalommal búcsúzunk szeretett barátunktól és lelkivezetőnktől, KOVÁCS KÁROLY nagytiszteletű úrtól halála alkalmából. Élete példamutató volt számunkra. Életén áttetszett Isten országának rendje és értéke. Osztozunk a család gyászában és vigasztalást, lelkierőt kívánunk a fájdalmuk elviselésében. Dr. Leiti Ottó, dr. Leiti Mária, ifj. dr. Leiti Ottó és családja.

*

Őszinte részvétünket tolmácsoljuk a gyászoló családnak a bölcs és gondviselő Isten szent végzésében való megnyugvó lelket, a Drága Édesapa és Nagyapa, KOVÁCS KÁROLY ny. tiszteles elvesztése miatt érzett fájdalmatokban. Gyászotokban Veletek érzünk! Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Pásztai család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett apa, após és nagyapa, ALFÖLDI ZOLTÁN elhunyta miatt érzett mély gyászában. Nyugodjon békében! Anyatársa és apatársa, Búzás Erzsike és Pityu.