Gyászhírek 2017. február 8.

Gyászhírek 2017. február 8.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, DR. KÜRTI LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett unokatestvérem, OLÁH ILDIKÓ (szül. BALOG) hosszú szenvedés után életének 75. évében Magyarországon elhunyt. Emléked szívünkben örökre megmarad. Tusi, Etike és Imi.

*

Február 8-án lesz 17 éve, hogy egyetlen gyermekem, UDREA CONSTANTIN örökre itthagyott, mérhetetlen lelki fájdalmat hagyva maga után. Nyugodj békében, drága fiam. Örökké bánatos édesanyád.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett élettárs, édesanya és nagymama, KOVÁCS JULIANA 75 évesen távozott közülünk. Temetése ma, február 8-án 11 órakor a Steinberger kápolnában lesz. Emléke örökké a szívünkben él.
Gyászoló családja.

*

Fájdalommal tudatjuk minden kedves ismerőssel, hogy szerettünk, BURJÁN IMRE (Nagyszalonta) életének 82. évében alig egy hónapos betegség után, február 3-án elhunyt. Betegségét végtelen nyugalommal, tisztánlátással és elfogadással viselte. Humora, gondoskodása és szeretete örökké hiányozni fog. Tovább él bennünk bölcs gondolkodása és derűs életlátása. Hamvait február 9-én 2 órakor a nagyszalontai temetőben helyezzük végső nyugalomra. A gyászoló család.

*

„Életünk készület az örök élet érettségijére.” BIGE MÁRIA, FODOR EMIL, LUCACIU ALEXANDRU, GHILEA DUMITRU.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, KOMSA ERZSÉBET 78 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése február 8-án, szerdán 12 órakor a Hasas kápolnából. Béke poraira! Emlékeznek rá: fia András, leányai Gizi, Erzsi, unokái Levente, Tímea és dédunokája Csabika.

*

Ma 6 éve, hogy itthagyott bennünket KONEVALIK ISTVÁN (ny. tanár) Mosolyára, nyugtató szavaira, gondoskodására már csak emlékezünk. Nagyon hiányzik. Felesége Zuncsi, lányai Csini és Csilla családjaikkal.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak, barátom és egykori kollégám, FODOR JÓZSEF elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Kerezsi Gyula és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BABUCINAK és az egész családnak a szeretett jó barát, DR. DULL JÓZSEF halála felett érzett mély fájdalmukban. Nyugodjék békében! Kiss Törék Ildikó és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 3 éve elhunyt SALÁNKI ARANKÁRA (szül. ZAHU). „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos családod.

*

„A csönd ölel át és a szeretet,/Csak az hal meg, akit elfelejtenek,/Örökké él az, akit nagyon szeretnek.” Fájó szívvel emlékezünk SALÁNKI ARANKÁRA (szül. ZAHU) halálának harmadik évfordulóján. Józsi és Alex.

*

Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön! Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké! (Zsolt 73, 25-26) Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket és együttérzésünket PÁSZTOR GABRIELLA igazgató asszonynak szeretett férje, PÁSZTOR GYÖRGY eltávozása miatt. Istenünk tartsa meg a gyászoló családot vigasztaló szeretetében és erősítse meg őket a feltámadás reménységében.
A Partiumi Keresztény Egyetem vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgatónőnek és családjának a szeretett férj és édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Dr. Uitz Gyöngyi és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. KERTÉSZ MÁRIA (szül. SZABÓ) életének 94. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése február 9-én 14 órától lesz Gálospetriben a kápolnától. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük!
Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa és testvér, KENCSE GYULA GERGELY életének 62. évében rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. Temetése 2017. február 8-án, szerdán 13 órakor lesz a biharfélegyházi kápolnából. Gyászolja bánatos felesége Irma, fia Gyuszika, menye Renáta, drága unokái Máté és Mira és az egész család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, nagyapától, testvértől, EGERESI BÁLINTTÓL (élt 67 évet). Temetése szerdán d.u. 3 órától, a székelyhídi ravatalozóból. „Csillagok közt él már, angyalok közt jár, ott, hol csendből épül vár, s igaz lelkére az Isten vigyáz már.” A gyászoló család.

*

„Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van reménye.” (Jer. 17,7) Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket, LÁSZLÓ JÁNOS ÁRPÁDOT utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.

*

Mély fájdalomal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, UJLAKI ANIKÓ életének 65. évében, jóságos szíve megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle bánatos lánya Emőke, veje Csaba, unokája Csabika.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, UJLAKI ANIKÓ (szül. LŐRINCZ) életének 65. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, február 9-én 13 órától a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké őrzöm.
Búcsúzik tőle bánatos lánya Emőke.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a NOVECZKI családnak a drága anya, nagymama és anyós elvesztése miatt érzett fájdalmában. Tünde és Gyuri.