Gyászhírek 2017. február 3.

Gyászhírek 2017. február 3.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él” (Ján11, 25). A feltámadásba vetett szilárd hittel kérjük a Szentlélek vigasztaló szeretetét Balogh György 43 évesen elhunyt testvérünk családjára (Nagyszalonta), és őszinte részvéttel osztozunk ft. Csűry István püspökünknek és családjának a kedves sógor elvesztése feletti fájdalmában. ABFRA! A Királyhágómelléki Református Egyházkerület munkatársai.


„A szívét hozzád hűnek találtad.” (Neh. 9, 8.) Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, gyermek, testvér, keresztapa, sógor és rokon, ifj. Balogh György életének 43. évében hirtelen elhunyt. Temetése Nagyszalontán, szombaton 14 órától lesz a ravatalozóból. A gyászoló család.

*

„…maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21,3-4) Őszinte együttérzéssel osztozunk kolléganőnk, CSŰRY ANIKÓ szeretett testvére elvesztése miatti gyászában. Kérjük Isten Szentlelkét vigasztalja a gyászoló családot és kötözze be kegyelmével a fájó sebet és szeretetével töltse be az űrt, melyet szerettük tragikus elvesztése okozott. A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium közössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki CSŰRY ANIKÓ tanító néninek, szeretett testvére elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Lorántffy Zsuzsanna Ref. Gimnázium I. osztálya.

*

Elérkezett a búcsúzás ideje… Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OLÁH JÁNOS
tanár úr életének 73. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. A temetési istentiszteletre 2017. február 3-án 14 órától kerül sor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájánál. Emléke legyen áldott! Gyászolja szerető családja.

*

„A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, A lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.” (Pred. 12) Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt SZAKÁCS GABRIELLÁRA. Lánya Enikő és családjával.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, testvér, gyermek, ROTER ATTILA életének 52. évében elhunyt. Hamvasztásos temetése szombaton, február 4-én 13 órakor a vásárhelyi kápolnából. Gyászoló családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk barátunkra, FECSER JÓZSEFRE, aki egy éve nincs közöttünk. Pihenése legyen csendes, nyugalma áldott! Pop Laci és családja, Pop Öcsi és családja, valamint barátai.

*

„Egy álom véget ért, / Neked otthonod az ég. / Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, / Mert szívünkben mélyen rejtettünk el.” Soha el nem múló fájdalommal, szeretettel és nagyon sok tisztelettel emlékezünk a rendkívüli empátiával és szeretettel rendelkező drága, jó barátra, FECSER JÓZSEFRE halálának 1. évfordulóján. Nyugodjon békében! Barátai: Zoja, Zita, Laci, Mészáros család, Papp-Csicsó, Pupp és Vajna családok.

*

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt időm arra, el kellett indulni. / Szívetekben hagytam emlékem örökre. / Ha látni akartok, nézzetek fel az égre.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre és édesanyára, MÁTHÉ ÉVÁRA
(Szalárd) halálának ötödik évfordulóján. „Már 5 éve, hogy itthagytál bennünket, de szívünkben őrzünk mint egy drága kincset. / A hirtelen halál megtörte szívünket, / Örökké őrizzük drága emlékedet. / Kegyetlen volt a sors, / Hamar elvett tőlünk, / De a szíved emléke örökre itt marad közöttünk.” Örökké bánatos férje és fia Ádám.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak szeretett osztálytársnőnk, TOMPA MARGIT elvesztésekor. A Nagyváradi 2-es számú Pedagógiai Leányiskola 1955-ben végzett IV. A osztálytársai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a ROTER családnak a szeretett ROTER ATTILA elhunyta miatt érzett fájdalmában.
Vadászi Imre és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ ZSUZSÁNA (élt 77 évet) súlyos szenvedés után elhunyt. Búcsúzik tőle húga Margit, fia Feri, két lánya, két veje és unokái.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, az anyós, nagymama és dédi, SZABÓ ZSUZSÁNA (élt 77 évet, Bors)
hosszú, súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése február 3-án 15 órakor a borsi kápolnából. Gyászolják szeretett fiai, Jóska, Jani, menye Tündi, unokája Gyuszika, unokamenye, Gyuszi, dédunokája Krisztike.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, az anyós, nagymama, SZABÓ ZSUZSÁNA (élt 77 évet, Bors)
hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése február 3-án 15 órakor a borsi kápolnából. Búcsúzik tőle szeretett lánya Ibi, veje Sándor, unokái Zoltán és barátnője Heni, Sándor.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, az anyós és nagymama, SZABÓ ZSUZSÁNA (élt 77 évet, Bors)
hosszú, súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése február 3-án 15 órakor a borsi kápolnából. Búcsúzik tőle fia Laci, menye Eszti, unokái Timi és barátja Zsolti, Rita és barátja Szilárd.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, HEGYESI BÉLA (okleveles agrármérnök) életének 88. évében rövid betegséget követően elhunyt. Temetése folyó év február 4-én 13 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, nagyapára és dédapára, BOROZSNYAI KÁLMÁNRA, aki 3 évvel ezelőtt örök nyugovóra tért. „Megpihent a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt, szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos családodnak most őrangyala.” Bánatos lányai Joli és Ildikó, vejei, unokái Anita, Attila, Krisztina és Viki, valamint dédunokái Ferike és Vivien.

*

Fájó szívvel emlékezünk öcsémre, FECSER JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Nyugodj békében. Manyi és a család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága nagybátyánkra, CSER JÓZSEFRE (Szentjános) halálának 1. évfordulóján. „A temetőbe sétálva és egy sírnál megállva, könnyekkel a szemünkbe és virággal a kezünkben adózunk, sok hálával gondolunk szeretett nagybátyánkra. Porszem az élet, viszi a szél, de szívünkben a szeretet örökké él. Nyugodj békében!” Unokahúga Kati, családja Janika, Kati és István.

*

Mikor elmentél kialudt egy csillag. Az angyalok a mennyországba hívtak. De sajnos itt lent elvesztettük téged. A legtisztább angyalát a földnek és az égnek. Istenem, Teremtőm, adj még nekem erőt elviselni, hogy csak álmomban láthatom őt. Küldjél az égből hitet nekem mert, hiába viszek a sírjára virágot, eltemettem vele az egész világot.” Fájó szívvel emlékezem egyetlen fiamra, LÖRINCZ GÁSPÁRRA, aki ma 15 éve hagyott itt engem. Emlékező szentmise ma, 17 órakor a mezőtelegdi római katolikus templomban. Bánatos édesanya.

*

Soha nem múló szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára és dédire, VARGA BERTÁRA (szül. DÉZSI), aki már 2 éve nincs közöttünk. Szerető családja.

*

Soha el nem múló mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, dédire, ID PETRI SÁNDORRA (Hegyközújlak) 1 éve a szomorú napnak. Soha el nem feledjük, rá öröké emlékezünk. Nyugodjon békében. Bánatos családja.

*

„Adjanak vigasztalást Istenhez szállt lelkének utolsó szavai: a jó Istennél történő boldog viszontlátás reményében búcsúzom.”
HEGYESI BÉLA, TAR JÓZSEF, NEGRUTI MARIA, MATEI IOAN, DAVID ILEANA, FLORUT DUMITRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk TAR JÓZSEFTŐL (szül. Szalacs), aki 76 éves korában elhunyt. Temetése február 3-án 15 órától a Steinberger kápolnából. Gyászolja felesége Berta, lánya Kati férjével és két unokája Kriszti és Vanda.

*

In memoriam MAKAI VINCE (WIKY). „Emlékezzetek, s kérlek, ne felejtsetek!/Emlékezzetek és a végen túl is szeressetek!/Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek lehetek…” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk: Mercedes, Iris és Mónika.

*

„Az élet mellett ott van a halál,/A boldogságnál a lehangolás,/A fénynél árnyék, kétség és remény,/Ott állok látod, hol te, mindenütt…” (Madách Imre) Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a felejthetetlen, drága, jó szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre, haláluk szomorú évfordulóján. CSÁKI SÁNDORNÉRA (szül. SZILÁGYI ETELKA), aki ma egy éve hagyta itt e földi létet, és CSÁKI SÁNDORRA, aki már 22 és fél éve, hogy távozott közülünk hatalmas űrt hagyva maguk után. Hiányuk pótolhatatlan. Csöndes álmuk felett őrködjön a hála és a szeretet. Nyugodjanak békében! Örökké szerető leányuk Ibolya és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra NAGY IDÁRA (szül. BUGY. Biharpüspöki) halálának 2. évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom,/Álmaid a mélyben legyenek csendesek./A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Szerető családod Sanyi és Idu, Csabi és Anikó, Bogi és Csaba.

*

Fájdalommal teli, szomorú 21 év telt el azóta, hogy szeretett gyermekünk, DEMETER LÁSZLÓ-ZOLTÁN tragikus hirtelenséggel elhunyt. „Nyugodj békében drága lélek, /Az én fájdalmam ne zavarja pihenésed,/Csak az hal meg, akit elfelejtenek.” Bánatos apja, testvére Richárd és családja.

*

Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett szüleinkre, SZABÓ PIROSKÁRA (szül. KUTLÁK, Kárásztelek)
aki két éve távozott el közülünk, és SZABÓ JÓZSEFRE halálának 8. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes.
Szerető gyermekeid Józsi, Zoli, Gyöngyi és családjuk.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága feleségre és édesanyára, FETH ÉVÁRA halálának 4. évfordulóján. „Minden évben eljön egy nap, mely szívünkben fájó emlék marad./Bús a temető csendes susogása,/Oda megyünk hozzád, ez maradt már hátra./Drágam, jó szívét, két dolgos kezét, áldd meg Istenünk!/S mi köszönjük, hogy ő lehetett az édesanyánk./Számunkra te soha nem leszel halott,/Örökké élni fogsz mint a csillagok.” Szerető férje Csaba és két imádott gyermeke Ádám és Jázminka.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett leányra és testvérre, FÉTH ÉVÁRA (szül. SZŐKE) halálának 4. évfordulóján. „Egy zord téli estén elmentél a halál hosszú útján./Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,/Amit tőlünk soha senki el nem vehet.” Míg élünk, szívünkben őrizzük drága emlékedet! Nyugodj békében drága ÉVIKE! Megemlékező szentmise a biharpüspöki katolikus templomba lesz febr. 5-én, 12 órai kezdettel. Soha nem feledünk, szerető anyukád Margit és bátyád Attila.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára és apósra, KOVÁCS JENŐRE, aki 10 éve távozott el közülünk. Soha el nem feledünk! Felesége Éva, fia, menye és unokája.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, vitéz CSERVID ISTVÁNRA
(Érszalacs), aki 10 éve elhunyt. „Nem foghatjuk dolgos két kezed,/Nem simogathatjuk, őszülő fejed,/Nem tekint ránk aggódó szemed./Marad a csend. Mindent köszönünk neked.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szeretteid, a Cservid család.

*

In memoriam KOVÁCS FERENC (gépészmérnök, Margitta). „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve.” (Jób 1,21)
… Egy éve, hogy átmentél az út másik oldalára… „Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és pusztulás, fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni. Csak most kezdek rádöbbeni, hogy az életed ajándék volt, s egyre erősödő szeretet maradt utána…” (Majori Pizer: A szerelem létezése) Örök emlékezéssel: családod.