Gyászhírek 2017. február 27.

Gyászhírek 2017. február 27.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett gyermekre és édesanyára, HABINYÁK IBOLYÁRA, aki ma 17 éve ment el tőlünk. „Ha feljön a hold, az éjszaka vándora, vigyázzon rád az éj legszebb csillaga. Pihenj békében!” Anyuka és fia István.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, SÓLÁK DEZSŐ PÁL, (volt ruhagyári dolgozó) életének 85. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik eljöttek a február 25-i gyászszertartásra, vagy részvétüket nyilvánították. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle felesége Irmuska, lánya Ildikó és családja, fia Attila és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk GÉCZI ANDRÁSRA (Bandi) halálának 3. évfordulóján. „Vágytam még maradni szeretteim között, de a sors végül ellenem döntött. Búcsúzni sem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondtam volna, tudja, aki engem szeret.” Nyugodj békében! Szerető családja.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a drága gyermekre, nagybácsira, keresztapára, PAPP ZOLTÁN LÁSZLÓ
(mérnök, Nagyvárad, Bihardiószeg), aki három éve oly fiatalon itthagyta családját. Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Egy reményünk van, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled. Soha nem felejt el bánatos édesanyád, keresztlányod Kinga és családja, unokahúgod Edina és családja, unokaöcséid Botond, Roland és Hunor, unokahúgod Zsófika.

*

Örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk az imádott, drága édesanyára, feleségre, anyósra, HORVÁTH ZSUZSANNÁRA,
akit 26-án 4 éve rabolt el tőlünk a kegyetlen halál. „Életed elszállt mint a rózsaillat, de emléked ragyog, mint egy fényes csillag. Jóságos szíved pihen a föld alatt, minden könnycseppem nyugtassa álmodat. Hiába jön tavasz és tavaszra nyár, az én gyászos szívem örökké fáj. Egy pillanat volt és mindennek vége, olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe. Maradt a bánat és egy csendes sírhalom, szerető szívedben örök fájdalom. Nyugodj békében drága édesanyám!” Nagyon hiányzol! Szeretünk! Soha el nem feledünk, hisz te voltál a mindenünk. Örökké bánatos lányod Évike, férjed Karcsi, vejed Józsi.

*

Fájó szívvel emlékezünk halottunkra, BRAUN JÁNOSRA (Szentjobb). „Nem foghatjuk dolgos két kezed, / Nem simogathatjuk őszülő fejed, / Nem tekint ránk aggódó szemed, / Marad a csend, / Mindent köszönünk neked”. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Felesége Ilonka, fia János.

*

Bánatos szívvel emlékezünk PAPP PIROSKÁRA (Csatár, szül. BRAUN PIROSKA, Szentjobb). „Hogy ki volt ő nekünk, el nem mondhatjuk, / Mert nincs rá szó, nincs rá fogalom, / Csillag volt, mert szívből szeretett, / És mi is úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Elment tőlünk mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él, és örökre megmarad.” Édesanyja, testvére János.

*

Ma egy éve annak a felejthetetlen napnak, hogy drága édesanyánk, SZENTYOBBI OLGA eltávozott az élők sorából. Emléke legyen áldott! Lányai Marika, Julika és azok családja.

*

Könnyel a szemünkben, mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, TASADAN ERZSÉBETRE (Kügypuszta, szül. S. TÓTH, Tamási) halálának 15-ik évfordulóján. 15 évvel ezelőtt, egy februári napon kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon. Egy perc alatt elszállt az életed. Itthagytál minket, akik ma is szeretnek téged. Megállt egy szív, amely élni vágyott. Melyben nem volt más csak jóság és szeretett. A bánat és fájdalom örökre megmarad. A jó Isten adjon békés nyugodalmat. Mert te életünk fénye voltál és ez a fény 15 éve 48 éves korodban kialudt és felváltotta a szomorú sötétség, ami örökös bánatot, szenvedést, fájdalmat hozott. Emlékedet megőrizzük, amíg élünk. Férjed, fiad és családja.

*

Már kilencedik éve a szomorú napnak, amikor elmentél tőlünk és mi megbékéltünk Isten akaratával, hogy most már neki van szüksége rád, te drága, szeretett férj, édesapa, nagyapa és após, RÉVÉSZ SÁNDOR. Köszönöm Istennek, hogy nekem adott negyven éven át, hogy te voltál mellettünk, küzdöttél érettünk, szíved tele volt szeretettel és jósággal az egész család iránt. Igaz, hogy el kellett menned tőlünk, azoktól akiket nagyon-nagyon szerettél, de te így is itt vagy továbbra is velünk, mellettünk, és élni fogsz szívünkben örökké! A te Vicuskád, drága gyermekeid: Sándorka, Bettike, Évike férje Erik, unokád, a kis Vicuska a messze távolból.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki LAKATOS RICHÁRD osztálytársunknak és családjának a szeretett édesanya elvesztésekor érzett fájdalomban. A Szent László Gimnázium, X.B. osztályközössége és szülői közössége.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagytatára, MÁTÉ LAJOSRA (Szentjános) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, MÁTÉ LAJOSRA (Szentjános) halálának első évfordulóján. Emlékét őrzi bánatos felesége, Irénke.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és dédimamánk, NAGY BERTA 84 éves korában elhunyt. Temetési szertartása 2017. február 27-én, hétfőn 13 órakor lesz a margittai eger temető kápolnájából. Búcsúzik tőle fia, lánya és azok családjai.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól, nagyapától, SZEKRÉNYES JÁNOSTÓL, aki 73 éves korában tragikus hirtelenséggel távozott közülünk. Búcsúztatása kedden, 2017. február 28-án a városi kápolnában lesz.

*

„Könyörülj Istenem, én bűnös lelkemen./ Szánakozz immáron szomorú szívemen!” FARKAS ERZSÉBET, ILYÉS KRISZTINA,
SZABÓ PIROSKA, SOLAK DEZSŐ, HORY MATILD-ILONA, KOVÁCS KLÁRA, VASZI GERGELY, POP MARIA, SATEAN CATALINA, CURILA GHEORGHE, BUZAS ALEXANDRU, BUTINCU GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, VASZI GERGELY életének 71. évében hirtelen eltávozott szerettei köréből. Temetése hétfőn, február 27-én 15 órakor a kisszántói temetőből. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Búcsúzik felesége Veronka, lányai és fiai családjaikkal.

*

Isten akaratában megnyugodva, fájó szívvel tudatjuk, hogy drága, jó Édesanyánk, Mamink, KOVÁCS KLÁRA
életének 91. évében visszaadta áldott jó lelkét Teremtőjének. Úgy ment el, ahogy élt, csendesen és szerényen. Drága lelke nyugodjon békében! Temetése február 27-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Életéért hálát adnak: gyermekei, menye, unokája, anyatársa, távolban élő rokonai és lelki testvérei.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, nagymama, dédnagymama, SZABÓ PIROSKA (volt síteri lakos) február 23-án visszaadta lelkét a Teremtőnek. Temetése február 27-én 14 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Gyászolja bánatos férje, unokája, dédunokája.

*

Mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, anya és nagymama. FARKAS ERZSÉBET (szül. Imre Erzsébet, Biharpüspöki) hosszan tartó szenvedés után életének 58. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése 2017. február 28-án 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. „Ennyi volt, elszállt életed, itthagytál minket, akik szerettek téged. Imádtad családod, mindenkit szerettél, akkor voltál boldog, ha örömöt szereztél. Meghalt egy lélek, amely élni vágyott, egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. Könnyes az út mely sírodhoz vezet. A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Gyászolják őt: férje Tibi, lánya Tündi, fia Zsolti, menye Gerda és unokái Alex, Armin és a kicsi Dani.

*

Könnyes szemmel, szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama FARKAS ERZSÉBET
hosszú és fájdalmas szenvedés után elhunyt.
„Elmentél tőlünk, mert szólított Isten,
Megszűntek szenvedéseid itt lent.
A mennyben vagy, csak ott lehetsz,
Hisz az édesanyák hona ez.
A tied is ez Anya!
Ott vagy, hol nem fáj semmi,
Hol talán könnyű boldognak lenni.
Fáj, hogy nem foghatjuk meg már többé kezed,
Nem láthatjuk többé mosolygós szemed.
Várj reánk, s ha befejezzük küldetésünk itt lent,
Boldogok leszünk újra, együtt odafent.”
Búcsúzik tőle bánatos lánya Tündi, unokái: Alex és Armin és volt veje Zoli.

*

Mély fájdalommal és megtőrt szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós és nagymama, FARKAS ERZSÉBET hosszú szenvedés után elhunyt.
„Számunkra Te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága, jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám!
S mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesanyánk.”
Búcsúzik tőle fia Zsolti, menye Gerda és unokája Dani.