Gyászhírek 2017. február 24.

Gyászhírek 2017. február 24.
Kegyelettel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, keresztanyától, ÖZV. SZABÓ JÓZSEFNÉTŐL (szül. GYURIK MATILD), aki 88. évesen csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Klári és Stefi.


PASZTOR JULIANA (JULCSI). Nem igaz, hogy az idő gyógyít. 11 év után még mindig gondolok rád! Férjed Sándor.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára és apára, TOTH ALBINÁRA halálának 18. évfordulóján és TOTH ÁRPÁD-ANTALRA halálának 24. évfordulóján. Nyugodjanak békében. A Bán és Pengő család.

*

Szomorú 20 év telt el azóta, hogy a legjobb és legdrágább édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, BERECZKI IRÉN
(szül. Nagysíter) örökre eltávozott szerettei közül. „Egy szép tavaszi napon véget ért életed, / és örökre szó nélkül itthagytél bennünket / Mindent megadtál, amit csak lehetett, / De a legnagyobb volt a te szereteted. / Hiába borul rád a temető csendje, / Szívünkben élni fogsz örökre.” Fájó szívvel emlékszik reá három lánya Irénke és családja, Piri és családja, Ida és családja, fia Jóska és családja Amerikából.

*

Fájó szívvel emlékezünk lányainkra, SÜLE ANDREÁRA (szül. CODEUS, élt 34 évet) halálának 5. évfordulóján és
CODEUS BEÁTÁRA (élt 11 évet) halálának közelgő 20. évfordulóján. „Lelkünk sebét nem gyógyítja az idő múlása. Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden ami a múltból megmaradt. Néha tudni kell könnyek között élni, azt ami fáj, jó lenne feledni, senkihez nem szólni, csak csendben szenvedni, lelki bánatunkat magunkba temetni. Könnyes az út, mely sírjukhoz vezet, Isten őrködjön pihenésük felett.” Örökké bánatos szülei és testvérük.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 1 éve elhunyt szeretett férjemre, az édesapára, apósra, nagyapára, ÁDÁM JÁNOS
vegyészmérnökre. Csak emlék maradt minden. Egy gyönyörű emlék az, hogy itt éltél köztünk és velünk lehettél. Csak egy vallomást mondok: nagyon szerettünk, itt élsz szívünkben. Soha sem feledünk. Feleséged Anna, fiad János, menyed Éva, vejed József, unokáid Bence, Szabolcs, Csenge.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága lányomra, az anyára, testvérre, sógornőre, keresztanyára, SZŐNYINÉ ÁDÁM ÉVÁRA (Dévaványa – Magyarország) halálának első évfordulóján. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek. A jó Isten őrködjön pihenésed felett. Édesanyád Anna, fiad Bence, öcséd János, férjed József, sógornőd Éva, keresztgyerekek: Szabolcs, Csenge.

*

Múlnak a napok, az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, örökké őrizzük őket. Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre,
NAGY MÁRIÁRA és NAGY LAJOSRA, akik 23. illetve 10. éve örökre megpihentek. Pihenésük legyen békés és csendes.
Leányuk Jutka és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, férj, édesapa, rokon, IFJ. BARABÁS JANCSIKA engesztelő gyászmiséje február 27-én délután 17 órakor lesz a Barátok templomában (a volt poliklinikával szemben). A bánatos, gyászoló család.

*

Eltelt három szomorú és fájdalmas év, amióta utolsó útjára kísértük a drága férjet, apát, apóst és nagyapát, HOFFMAN RICHÁRD LÓRÁNDOT, aki tragikus körülmények közt távozott közülünk. Drága lényedet nem pótolja semmi. Örökké velünk maradsz. Gyászoló felesége, fia, menyei és imádott unokái.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, KÓCS BÉLÁNÉ (szül. INCZE ÁGNES, Szalárd) életének 83. évében hosszan tartó betegség után csendesen megpihent. Temetése szombaton, február 25-én 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászolják lánya Ágnes, veje Sándor, unokája Balázs, unokamenye Anikó és dédunokája Baláska.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymana, keresztmama, SZABÓ MATILD,
életének 88. évében hosszan tartó betegség után csendesen megpihent. Temetése szombaton, február 25-én 12 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A gyászoló család.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett RAZSÓ ARTHUR életének 85. évében csendesen megpihent. Temetése szombaton, február 25-én 14 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak fiai Artur, Sebastian, Arnold családjaikkal, és Márta.

*

„Rabságból híveket szabadit hű kezed. Szined látására bocsássál engemet.” RÁZSÓ ARTHUR, SZÉKELYHIDI ELEMER, KÓCS ÁGNES, CHINDLEA GEORGETA GABRIELA, PETRICAS ELISABETA,MARIES VERONIKA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szívemet tépik most az emlékek / 2 éve még itt voltál velem, / Betegágyadnál fogtam a kezed, / Féltőn figyeltem megtört tekinteted. Fájó szívvel emlékezem drága gyermekemre, KÖRÖZSI ERZSIKÉRE (Fugyi). Múlnak a percek, telnek az évek, és én most is visszavárlak téged. Azt szeretném hinni ez csak egy rossz álom, s ha felébredek, arcod újra látom. Hallom a hangod kedves nevetésed, és én most is visszavárlak téged, halálodnak második évfordulóján. Búcsúzik tőled a bánatos és nagyon magányos édesanyád.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 6 éve elhunyt VEZSENYI ETELKÁRA (szül. KISS ETA). „Az évek múlnak, feledni nem lehet,/Nagyon hiányzol, nagyon rossz nélküled.” Nyugodj békében! Szeretettel emlékezünk rád! Nővéred Irénke, keresztfiad Attila és öcséd Janika.

*

Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a hat hete eltávozott TÓTH MÁRTÁTÓL (szül. HÁROMSZÉKI. élt 63 évet).
„Nem tudott búcsúzni,/Nem volt rá ideje,/A jó Isten hívta, el kellett mennie./Tied a csend a nyugalom,/Mienk a könny és a fájdalom./Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom./Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek.”
Bánatos férje, Imre.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, KONDOR VERONKÁRA (Fugyivásárhely) halálának 2. évfordulóján. Felejthetetlen emléke szívünkben örökké él. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Szeretettel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagytatára, SZŰCS SÁNDORRA (SPILLER, Bihar) halálának második évfordulóján. „A szeretet a lélekben él és a lélek soha meg nem hal.” Nyugodj békében! Bánatos családja.

*

Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a hat hete eltávozott TÓTH MÁRTÁTÓL (szül. HÁROMSZÉKI, volt tanárnő).
„Utad a szenvedés kövein vezetett,/Akartad az életet, de már nem lehetett,/Megfáradt lelked feladta a küzdelmet,/Nem bírta a kínt, mit a sors rád méretett./Angyalok vigyázzák odafent léptedet./Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,/Találj odafent örök boldogságot./Emléked itt a földön örökké őrizzük.” Fájó szívvel búcsúzik tőle édesanyja Magdolna.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk a hat hete elhunyt testvérre, TÓTH MÁRTÁRA (szül. HÁROMSZÉKI).
„Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,/Találj odafenn örök boldogságot,/Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,/Melyet türelemmel viseltél magadban.” Emlékét szívünkben örökké őrizzük! Testvére Józsika és családja.

*

„Nem múlik el nap így sem nélküled,/Szívünkben itt van a te helyed.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
ID. HÁROMSZÉKI JÓZSEFRE halálának 10. évfordulóján. Felesége Magdolna (Baba), fia, menye, unokái és veje.

*

„A legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” Fájó szívvel búcsúzunk drága keresztanyánktól,
TÓTH MÁRTÁTÓL (szül. HÁROMSZÉKI). Emlékét szívünkben örökre őrizzük. Keresztfia Cristi, keresztlánya Katika.

*

„Néha tudni kell könnyek között élni,/Senkihez nem szólni, csak csendben szenvedni,/Azt ami fáj, jó lenne feledni,/Lelki bánatunkat magunkba temetni.” Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, apára, apósra, nagyapára, SZLAFKAY FERENCRE
halálának négy éves évfordulóján. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk GÓZ IRÉNRE (szül. NEMES) halálának 9. évfordulóján. „Egy pillanat és mindennek vége,/Olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe./Maradt a bánat és egy csendes sírhalom,/Szívünkben örök gyász és fájdalom.”
Emlékét őrzi szerető férje, lánya, unokái és dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, KRISÁN MIKLÓSRA (MIKI, Berettyószéplak)
halálának 6. évfordulóján. „Múlik az idő, de a fájdalom marad./Betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt./Nem múlik úgy el óra, hogy ne jutnál eszünkbe,/De szívünk sebeit ez nem gyógyítja./Hiába borul rád a temető csendje,/Szívünkben te élni fogsz örökre.” Szerető felesége Erzsike, fia Misi, menye Daniela, unokája Nicuşor és az egész család.

*

Fájó szívvel emlékezünk KOCSIS KATALINRA (szül. SZŰCS, Bihar), aki 6 hónapja örökre eltávozott közülünk. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.” Nyugodj békében! Férje, lánya, fiai, édesanyja, anyósa, apósa és a család.

*

Szomorúan, fájó szívvel szeretnénk őszinte részvétet kívánni MÁRIÁS JÁNOSNAK felesége, MÁRIÁS VERONKA elvesztése miatt. Búcsúzik sógora Konecsni Miklós és családja, keresztlánya Andrea és a Seres család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MÁRIÁS JÁNOSNAK és családjának felesége, MÁRIÁS VERONKA elvesztése miatt.
Testvére Máriás Gyula és családja.

*

„Néha tudni kell könnyek között élni,/Senkihez nem szólni, csak csendben szenvedni./Azt ami fáj jó lenne feledni,/S lelki bánatunkat magunkba temetni.” Fájó szívvel emlékezem szeretett feleségemre, BÖR KLÁRÁRA (szül. NÉMET) halálának 4. évfordulóján. Férje Sanyika.

*

„Múlnak az évek, de az emlékek élnek,/Amíg élünk, őrizzük őket.” Fájó szívvel emlékezünk halálának 4. évfordulóján
BÖR KLÁRÁRA (szül. NÉMET). Öccse Laci, sógornője Kati, unokaöccsei Lacika és családja Zsozó és családja.

*

Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem drága testvéremre, MARINOIU ARANKÁRA (szül. ALMÁSI), aki egy éve távozott az élők soraiból. „Hirtelen halálod megtörte szívemet,/Örökké őrzöm drága emlékedet./Előtted volt még a drága élet,/De a kegyetlen halál mindent összetépett./Míg éltél, mindannyian szerettünk,/Még élünk, soha nem feledünk.” Pihenésed legyen csendes és áldott! Emléked örökké megőrizzük! Nővéred és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, ID. SZARKA JÓZSEFRE és SZARKA ANNÁRA (Biharpüspöki) haláluk 23. illetve 18. évfordulóján. Csendes álmuk fölött őrködjön a hála és a szeretet! Gyermekeik: Jóska, Ilonka és Gizike családjaikkal.

*

„Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.” Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt testvérre, ID. MÁTÉ LAJOSRA (Biharszentjános). Emléke örökké élni fog szívünkben! Máté Jenő és családja.

*

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy elvesztettünk egy édesanyát, anyóst, nagymamát, dédit, aki 82 éves korában elköltözött az élők sorából. SZÁSZ ZSUZSANNA (szül. ERDŐHÁTI, volt síteri lakos). Temetése szombaton, február 25-én 14 órakor a bihari református kápolnából. Búcsúzik a gyászoló család.

*

„…az erős lelket újítsd meg bennem!” (Zsolt. 51,12) Őszinte szívvel osztozunk kolléganőnk, KONCZ ÁGOTA szeretett nagymamája elvesztése miatt érzett fájdalmában. Kívánjuk, hogy Isten vigasztaló szent lelkével erősítse meg a gyászoló családot és szeretetével vigasztalja a szomorú szíveket. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium közössége.

*

Megrendülten tudatjuk minden kedves baráttal, ismerőssel, hogy TISZAY JÁNOS (geológus, volt nagyváradi lakos)
február 21-én, életének 69. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Végső nyughelyre lakhelyén, Tapolcán (Magyarország) fogjuk elhelyezni. A gyászolo család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy DOMBI JÓZSEF, a férj, apa, após, életének 77. évében elhunyt. Temetése március 6-án 13 órakor az Egri Kisasszony temetőben lesz. A Dombi család.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk CSERŐS VINCZE ZOLTÁNRA (Püspöki) halálának első évfordulóján. „Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk mélyen, csendesen.”
Szerető családja.

*

„Akik lakoznak csendben valahol, / Szomorúfűz akikre ráhajol,/ Akiknek sírján halvány mécs lobog,/ A gyötrődést azok már rég feledték: / Mi sírva élünk, ők meg boldogok…”/ (Ady Endre: A halottak). Emlékezünk halálának 32. évfordulóján MEDVÉSSY TIBORRA (Szalárd) és MEDVÉSSY JOLÁNRA (született BIMBÓ) halálának 3. évfordulóján. Nyugodjanak békében! A szerető család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a RAZSÓ családnak a szeretett ID. RAZSÓ ARTHUR elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Lokodi család.

*

Szemünkben könnyel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk életünk egyik legszomorúbb napjára, február 25-ére, amikor egy éve, szeretett édesapánk, KOZMA SÁNDOR szíve megszűnt dobogni. Amíg élt, szerettük, amíg élünk soha nem feledjük. Örök nyugalma felett őrködjön szeretetünk. Lányai, vejei, unokái.