Gyászhírek 2017. február 23.

Gyászhírek 2017. február 23.
Őszinte részvétünket fejezzük ki SZILÁGYI DOMINIK osztálytársunknak és családjának a szeretett nagytata elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Szent László Gimnázium X. B osztályának közössége és szülői közössége.

Szívünk teljes szeretetével emlékezünk az egy éve elhunyt keresztanyára és nagynénire, MIHUŢ JOLÁNRA (szül. PETŐ, Nagyszántó).
„Szíve nemes volt, keze dolgos,
Élete nehéz volt, álma legyen boldog.
Csak az hal meg, akit elfelednek.
Örökké él, kit nagyon szeretnek.”
Emlékeznek reá: Ildikó és annak családjai.

*

Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzunk szeretett testvéremtől, nagynénitől, ICÁTÓL (élt 49 évet). Gyászoló testvére Magdi és lányai Enikő, Magdika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, TÓTH ANNÁRA (NUSI). Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a derüt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Gyászolja férje Zsiga, lányai Éva, Zsuzsa, vejei, unokái.

*

Egy csapattaggal kevesebb, állapítjuk meg nem mindennapi szomorúsággal! BALLA PALI magával vitte sajátos humorát, nótás kedvét, s mi, a GÓBÉ csapat is szegényebbek lettünk. Találkozunk odaát.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, keresztapától, nagybácsitól, MEZEI LAJOSTÓL (Bihar), aki életének 81. évében csendesen megpihent. Temetése február 23-án, csütörtökön 15 órakor, a bihari katolikus kápolnából. Pihenése legyen békés, csendes. Emlékét megőrizzük! A gyászoló család.

*

Ma 7 éve annak, hogy a szeretett férj, apa, nagytata, déditata, KÖRTVÉLYESI JÓZSEF elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, HODOS RÓBERTRE, aki 6 hete távozott az élők sorából. „Drága gyermekem nélküled üres a házunk,/Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk./Elfelejteni téged nem lehet,/Sajnos meg kell tanulnunk élni nélküled./Nőnek az árnyak, s ahogy fogynak az esték,/Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.” Pihenésed legyen áldott! Emléked örökre megőrizzük! Örökké szerető édesanyád, testvéreid Pisti, Zsolt és a család.

*

Tizennégy év elteltével is fájó szívvel emlékezünk a kedves férjre és édesapára, BALOGH SÁNDORRA, ki egy hasonló szomorú napon távozott mellőlünk örökre. Neje Manyi és lánya Évi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, keresztmama, SZABÓ MATILD
életének 88. évében hosszan tartó betegség után csendesen megpihent. Temetése szombaton, február 25-én 12 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik a szeretett BALOG MARGIT temetésén részt vettek, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagyapára, REIKLI ISTVÁN-IMRÉRE
(Köröstarján, a palotai komplex villanyszerelője) halálának 6.k évfordulóján. Áldott legyen emléke, álma fölött őrködjön a béke és a szeretet. Bánatos felesége Manci, gyermekei Pisti és Andrea és a kis Viki.

*

Örökké tartó szeretettel és hálaadással emlékezünk drága szüleinkre, KÓSA JENŐRE és KÓSA ILONÁRA, akik 22. illetve 13. éve eltávoztak örökre. Pihenésük legyen áldott és nyugodt. Emléküket örökké megőrizzük. Szeretett leányaik és családjuk.

*

„A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresni, aki nincs már. A temető csendje ad neked nyugalmat, de szívünk fájdalma örökre megmarad.” Ma 11. éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett gyermek, testvér, keresztanya, FARKAS TÜNDE
örökre eltávozott szerettei köréből. Örökre megőrizzük szívünkben. Bánatos családja.

*

Szomorúan értesültünk BALLA PÁL-DÁNIEL elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki BALLA IBOLYÁNAK és családjának. Nyugodjon békében. Lőrinczy Tamás és családja.

*

Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot. Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága édesanya, nagymama, KALMÁR IRÉNKE (szül. SZABÓ, 1925–2017), szerető szíve életének 91. évében megszűnt dobogni. Fájó szívvel búcsúzik fia Öcsi, unokái Enikő, Kató, Öcsi és unokaveje Gyuszi.

*

„Kegyes Úristenem, fogadd el életem, megváltó Jézusom, megvettél véreden!” SZABÓ MATILD, SZALAI ILONA-MARGARETA, SALAJAN FLOARE, ASTILEAN IOAN, SPOIALA DAN VLADIMIR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.