Gyászhírek 2017. február 22.

Gyászhírek 2017. február 22.
Szomorú szívvel emlékezünk halálának 1 évfordulóján CSORBA JÁNOSRA (közgazdász). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.


Fájdalommal a szívünkben búcsúzunk az anyóstól, nagymamától és déditől, KALMÁR IRÉNKÉTŐL, aki hosszú szenvedés után örökre megpihent. „Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz.” Búcsúzik tőle menye Irénke, unokái Tünde és Gyöngyi, unokavejei Béla és Sándor, dédunokái Kristián, Kristina és Patrik.

*

„Elment egy lélek ma ismét a földről, kit szívünk többé sosem feled, csendesen figyelsz ránk már odafentről… Legyen helyettünk, Isten veled.” Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága, jó édesanyától, anyóstól, nagymamától, dédimamától, KALMÁR IRÉNKÉTŐL, aki 91. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése február 23-án, csütörtökön 14 órától a Steinberger kápolnából. Fájó szívvel búcsúzik lánya Manci, veje Nika, unokája Corina, férje Sorin és dédunokái Sebi és Adi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága anyánktól, az anyóstól, KALMÁR IRÉNKÉTŐL, aki örökké eltávozott közülünk, de örökre a szívünkben marad. Búcsúzik tőle fia Jóska, menye Erzsike.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága, jó mamától, déditől, KALMÁR IRÉNKÉTŐL. Pihenése legyen csendes. Unokája Ervin, felesége Enikő, dédunokája Erik.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédmama, BALOG MARGIT (szül. HÖGYE) életének 97. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése szerdán, február 22-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik fia Karcsi, menye Marika.

*

Őszinte részvétünk BALLA IBOLYÁNAK és családjának a szeretett férj, apa, nagyapa, BALLA PÁL DANIEL elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Váradi, Orbán és Kosztin család.

*

„Szilárdan hiszem, hittel hirdetem él az én Megváltóm. Ítéletnapon megsegít, tudom, síromból kiszállnom.” BALLA PÁL DANIEL, SULAMZON ANGÉLA, KALMÁR IRÉNKE, NAGY ÁRON, COZMA IRINA, TAU IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk CSÓKA SÁNDORRA halálának 1. évfordulóján. „Másképp lenne minden, ha velünk lennél,/Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél./A gyertya most érted égjen, ki fenn laksz már a magas égben,/Ki vigyázol ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből./Örök az arcod, nem száll el szavad,/Minden mosolyod a szívünkben marad.”
Szerető felesége Edit és fia Alexander.

*

Fájó szívvel emlékezünk CSÓKA SÁNDORRA halálának első évfordulóján. „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/Úgy egyre jobban fáj, hogy minden csak emlék./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben őrizzük drága emlékedet.”
Nyugodj békében! Anyósod, apósod és sógornőd Krisztina.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára és dédinagytatára, LÉNÁRT JÁNOSRA (Szalárd),
aki ma két éve, rövid, de súlyos szenvedés után csendesen elhunyt. Emlékét örökké a szívünkben őrizzük. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk KISS IMRÉRE (Biharpüspöki) halálának 25. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, testvérre, sógornőre, nagynénire, KIGYÓSI ÉVÁRA (Biharpüspöki),
akinek 16 éve a temető csendje ad örök nyugodalmat. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.” Nyugodj békében! A bánatos család.

*

Soha el nem múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, dédnagymamára,
NAGY JULIANNÁRA (Hegyközújlak) halálának 2. évfordulóján. Áldott legyen emléke, álma fölött őrködjön a béke és a szeretet! Örökké bánatos férje Károly, fia, unokái, dédunokái.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a két éve elhunyt édesanyára és nagymamára, NAGY JULIANNÁRA (Hegyközújlak). „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos lányod Julianna és unokád László.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor ma 10 éve édesanyánk, KABAI ANNA
(szül. TÖRÖK) eltávozott az élők sorából. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/Nyugalmad nem zavarja senki./Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/Nem vagy feledve, szívünkben örökre megmaradsz.” A bánatos család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, keresztapától, nagybácsitól, MEZEI LAJOSTÓL (Bihar), aki életének 81. évében csendesen megpihent. Temetése február 23-án, csütörtökön 15 órakor a bihari katolikus kápolnából. Pihenése legyen békés, csendes. Emlékét megőrizzük! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk tőled GYULA. Őszinte részvétünket fejezzük ki SZILÁGYI ICÁNAK és családjának a szeretett férj, apa és nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Kiss Károly és Irma.

*

Fájó szívvel és mély megrendüléssel értesültünk MAŢOI (SÜTŐ) ÉVA barátnőnk németországbeli korai haláláról. Nyugodjék békében! Őszinte részvétünk az egész családnak. A Kazatsay család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől és sógortól, ID. SZILÁGYI GYULÁTÓL. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Nyugodjon békében! Gyászolja öccse Imre, sógornője Erzsike.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett keresztapánktól, ID. SZILÁGYI GYULÁTÓL. Emlékét örökre megőrizzük. Keresztgyermekei: Imi, Laci, Éva, Lajos és családjaik.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, SZILÁGYI GYULA (a Clasicor volt dolgozója)
hosszú, súlyos szenvedés után 69. életévében visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk temetése február 22-én délután 14 órakor lesz a nagyszántói kápolnából. Gyászolja felesége Ica, fia Gyuszi, volt menye Erika, valamint unokái Domi és Márk. Drága Gyulánk, nyugodj békében!

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki ICÁNAK és GYUSZINAK a szeretett férj és édesapa,
ID. SZILÁGYI GYULA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Kóti család.

*

Isten akaratában megnyugodva, elvesztettem egy kedves szomszédot, jó barátot, SZILÁGYI GYULÁT, aki hosszú, súlyos szenvedés után 69 éves korában búcsú nélkül az égiekhez távozott. Nyugodj békében, drága barátom! Emlékedet míg élek, megőrzöm. Lali és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ ÖDÖN (élt 72 évet) súlyos szenvedés után elhunyt. Búcsúzik tőle György Mihai, neje Joli és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ ÖDÖN (élt 72 évet) hosszú betegség után elhunyt. Búcsúzik tőle Lőrincz András, neje Kati és családja.

*

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből.” (János 10.28) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KELEMEN ISTVÁN lelkipásztornak és családjának a szeretett édesanya elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Hegyközszáldobágyi Presbitérium.

*

Együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, VARGA ERIKÁNAK ezekben a nehéz percekben, szeretett férje eltávozása miatt érzett mély fájdalmában. Isten nyugtassa békében! A Limtex cég vezetősége és munkaközössége.

*

Mélyen megrendülten, fájdalommal búcsúzunk szeretett barátunktól, VARGA LALITÓL, aki tragikus hirtelenséggel elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének ERIKÁNAK és lányának EDINÁNAK. Emlékét örökké megőrizzük! Barátai Máté Jenci és Enikő.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, VARGA LAJOS (LALI) hosszú betegség után 53 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 2017. február 22-én a szentjánosi kápolnából 15 órai kezdettel. Gyászolják: felesége Erika és lánya Edina.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett vejünktől, VARGA LAJOSTÓL. Nyugodjon békében! Anyósa és apósa.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett családtagunktól és barátunktól, VARGA LAJOSTÓL. Nyugodjon békében! A Fazakas család: Gyula, Csilla, Renáta, Robi és Anita.