Gyászhírek 2017. február 20.

Gyászhírek 2017. február 20.
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk halálának első évfordulóján ID. SZEGEDI LÁSZLÓRA (volt mérnök, újságíró) Bánatos családja.


Bánatos szívvel emlékezünk a 18, illetve 21 éve elhunyt szülőkre, anyósra és apósra, nagymamára és nagytatára, a dédnagyszülőkre, SPULNYIK TERÉZIÁRA (szül. Molnár) és ID. SPULNYIK LUDOVICRA. Még ma is fájó szívvel gondol rájuk: fiuk Lajos, menyük Erzsébet, unokáik Móni, Robi, Brigitta, Claudia, dédunokáik Tifani, Jázmin, Denisz, Dávid, Giulia és Dáriusz.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BALLA IBOLYÁNAK és családjának a szeretett férj, apa, nagyapa, BALLA PÁL DÁNIEL
elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Benke Zoltán és családja.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, ILLÉS ETELKÁRA
(Fegyvernek), aki két éve távozott az élők sorából.
„Drága édesanyám, nélküled üres a házunk,
Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.
Elfelejteni téged nem lehet,
Sajnos meg kell tanulnunk élni nélküled.
Nőnek az árnyak, s ahogy fogynak az esték,
Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.”
Pihenésed legyen áldott, emléked örökre megőrizzük. Örökké szerető leányaid Piroska, Ani, Eti és családjaik.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk tőled szeretett BARABÁS JANCSIKA. Mindig emlékezni fogunk a mosolyodra. Nyugodj békében!
Nagybátyád Lali, Babi és unokatestvéreid Kinga, Adi, Stefi, Szabi, Paula és Szűcs mama.

*

Szomorú szívvel emlékezem drága édesanyámra, ANTALFFY GABRIELLÁRA halálának hetedik évfordulóján. Emlékező gyászmisét február 20-án délután 17 órakor mondanak lelki üdvéért a Barátok templomában. Szerető lánya Sipos Mária és veje Sipos Tibor.

*

„Elmentem, szeretteim, nehéz volt már élni, / Kopogok a jó Istennél, bebocsátást kérni. / Búcsúzom tőletek, nekem így már könnyebb, / Értem néhanapján ejtsetek egy könnyet.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága testvérem,
KOVÁCS IRÉN rövid szenvedés után átadta lelkét Teremtőjének. Bánatos húga Piri és sógora Ottó.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagynénénktől, KOVÁCS IRÉNTŐL ki rövid szenvedés után megpihent. Unokahúga Csilla és családja.

*

Pénteken, február 17-én volt 6 hete, annak a szomorú napnak, amikor drága barátnőnk, BARKÓCZI IBOLYA (Bihar)
tragikus hirtelenséggel itthagyott minket. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Drága Ibike soha nem feledünk, hiányzol nagyon! Magduska, Pirike és Erzsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára és nagyapára, SZILÁGYI GÉZÁRA halálának második évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké őrizzük! Lánya Ildikó és unokája Márk.

*

Szomorú két év telt el azóta amióta a szeretett férj, SZILÁGYI GÉZA örök álmát alussza a szentimrei temető csendjében. „Soha nem halványul drága emléked./El nem múló fájdalommal szívemben őrizlek.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Szerető feleséged Irén.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BARABÁS családnak szeretett fiuk, BARABÁS JANCSIKA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Török Gyula és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, szerető édesapára és nagyapára, KIS GÁSPÁRRA (Biharpüspöki).
„Életünk egén fényes csillag voltál,/Hét éve itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál./De amióta kialudt az áldott fényed,/Pótolhatatlan a te drága lényed./Megállunk némán sírod mellett, és könnyezünk,/De jó lenne, ha itt lennél velünk./Tudjuk, hogy már nem jössz, de olyan jó várni,/Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./Könnyes szemmel nézünk fel az égre./Szeretünk most és mindörökre./Legyen sírodon a béke, édes álom angyala./Tisztelőid hű emléke legyen annak őrfala.” Nyugodj békében drága lélek! Búcsúzunk tőled: bánatos feleséged Juliska, lányaid Irénke és Editke és szerető unokád Tibi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BORBÉLY ENIKŐNEK a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
Szabó János és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, SZABÓ JÓZSEFNÉRA (szül. MEZEI IRÉN)
halálának 16. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya Irénke, unokája Csilla, unokaveje Nelu és dédunokái Armin és Carla.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 4 éve elhunyt szeretett férjemre, az édesapára, apósra, nagyapára, LADÁNYI SÁNDORRA. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Emléked őrzi béke és nyugalom./Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/S míg élünk, őrizzük őket.” Felesége Irénke, lánya Csilla, veje Nelu, unokái Armin és Carla.

*

Ma 8 hete, hogy itthagytál szeretett férjem, TÖRŐ KÁROLY-OTTÓ. „Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,/Itthagytál mindent, amiért küzdöttél,/Isten szent országa legyen a te hazád,/Nyugodj békében!” Örökké bánatos feleséged, Jolán.

*

Ma 8 hete, hogy itthagyott bennünket a drága édesapa, nagyapa és após, TÖRŐ KÁROLY-OTTÓ. „Pihen a szív, mely értünk dobogott,/Pihen a kéz, mely értünk dolgozott./Itthagytál minden álmot, vágyat,/Nem mesélsz már az unokáknak./Csak a bánat és a könny maradt utánad.” A szívünkben élsz örökké! Lányai: Otilia és Antónia, unokái: Arnold és Ottó, veje Gyula.

*

Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.” Fájó szívvel emlékezünk az öt éve elhunyt KISS DÁVID-GYULÁRA. „Hiába takar el a temető csendje,/Szívünkben élni fogsz mindörökre.” Pihenj békében DÁVIDKÁNK! Örökre szeretni fog édesanyád Gizi és nagymamád Gizella.

*

„Testünk szerint porbol vagyunk, a Te műved egészen. Mint rét füve elfonnyadunk, vár reánk az enyészet.” LUDASZ SÁNDOR, MOLNÁR FERENC, KOVÁCS IRÉN, GUDOR ILONA, MIKNYA ERZSÉBET, ASZTALOS KORNÉLIA,
KALMÁR JOLÁN, PARASCA CONSTANTA, PLATON VASILE, SABAU VIORICA, KOGLER NATALIA, VINTER NICOLAE,
PUSTA ELISABETA, DRUGAS PAVEL, ABRUDAN FLORIANA, POPA TEODOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, MIKNYA ERZSÉBET
(szül. DOBAI) február 17-én 86 éves korában elhunyt. Temetése a szalárdi köztemetőben február 20-án 14 órakor.
A gyászoló család.

*

Elmondhatatlan fájdalommal búcsúzunk szeretett édesanyánktól, nagymamánktól és anyósunktól, ÖZV. ASZTALOS KORNÉLIÁTÓL. Utolsó útjára február 20-án 15 órakor a Steinberger kápolnából (Nagyvárad) kísérjük.
„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre.”
Fia Öcsi, lánya Cora, unokái, veje és menye.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, volt kollégákkal, barátokkal, hogy ID. LUDASZ SÁNDOR
(a LEMNUL volt mestere) 84 évesen elhunyt. Nyugodjon békében! Gyászolja szerető felesége Juci, gyermekei Edike, Katika, Sanyika, unokái Esztike „a messze távolból”, Norbika, vejei és menyei, a bánatos család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, jóbarátoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik drága szerettünket,
BARABÁS JANCSIKÁT utolsó földi útján elkísérték, virágaikat sírjára helyezték és mély fájdalmunkat enyhíteni igyekezték.
Örökké gyászoló családja.