Gyászhírek 2017. február 17.

Gyászhírek 2017. február 17.
Fájó szívvel emlékezünk BALOG SÁNDORRA, (Érszőllős) halálának 2. évfordulóján. Egy pillanat és mindennek vége, olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe. Maradt a bánat és egy csendes sírhalom, szívünkben örök gyász és fájdalom. Emlékét őrzi fájó szívű Erzsike, gyermekei Mónika, Attila, Sanyika és Tímea, unokái Attila, Erzsike, Borostyán és Márk.


Fájó szívvel emlékezünk a szeretett sógorra, BALOG SÁNDORRA (Érszőllős) halálának két éves évfordulóján.
Sógora Laci, Iluka, anyósa, Lacika és családja, Izabella és családja.

*

Szívünk örök szeretetével emlékezünk a szerető férjre, édesapára, vőre és sógorra, MARKUS ISTVÁNRA (KUZSI)
halálának negyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerettei.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, BIRI ISTVÁN 63 évesen hirtelen elhunyt. Temetése szombaton, február 18-án 14 órakor az érmihályfalvi református kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Búcsúzik tőle felesége Magdi, lányai Magdika és Tündike, vejei Andris és Gábor, unokái Kristóf és Andor.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a BARABÁS családnak a szeretett fiú, férj, apa, IFJ. BARABÁS JÁNOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak vigasztalódást. Fejes Éva és családja.

*

Szomorú szívvel értesültünk kollégánk, BARABÁS JÁNOS haláláról. Őszinte részvétünk a családnak. A Toner Kft. munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, SZALA SÁNDOR életének 79. évében elhunyt. Temetése február 17-én 15 órától lesz a biharszentjánosi kápolnából. Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot. Isten akaratába belenyugodva búcsúzik tőle lánya, veje, unokaveje és unokamenye.

*

„Mikor már a terhemet roskadozva vittem, rám talált és magához ölelt az Isten.” Fájó szívvel búcsúzom élettársamtól,
ID. CSETE ISTVÁNTÓL, (élt 69 évet, Biharfélegyháza). Szerető élettársa Gizella.

*

Őszinte részvétünk a családnak ID. CSETE ISTVÁN elvesztése miatt. Búcsúzik tőle keresztfia Laly és családja, Norby és családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett bátyám, CSETE ISTVÁN 69 éves korában elhunyt. Temetése 2017. február 17-én délután 14 órakor a biharfélegyházi kápolnából. Búcsúzik tőle öccse Lajos, felesége Joli.

*

„Mert én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 11:25-26) Fájó szívvel búcsúzom szeretett édesapámtól, PÉNZES JÓZSEFTŐL (Bihar), aki hosszú és súlyos betegség után eltávozott az élők sorából. Szívünkben örökké élni fogsz, soha nem feledünk! Lánya Tünde, veje István, unokái Dávid és Viktória.

*

„Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, ó Istenem, mindörökké!” (Zsolt. 73:26) Mély fájdalommal búcsúzunk férjemtől és apától, PÉNZES JÓZSEFTŐL (Bihar), aki hosszú és türelemmel viselt betegség után folyó hó 15-én megtért Teremtő Urához. Temetése február 17-én délután 14 órakor a bihari kápolnából.
Búcsúzik tőle bánatos felesége Margit és fia Tibor.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BARABÁS családnak fiuk, BARABÁS JANCSIKA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Bokor család.

*

Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek, ők itt maradnak bennünk csendesen még. Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább Édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, ÖZV. K. NAGY JÁNOSNÉ (szül. SARKADY ILONA, tanítónő) életének 105. évében, 2017. február 4-én, Budapesten visszaadta lelkét Teremtőjének.
Gyászolják bánatos lányai Gyöngyike ésEnikő, veje Béla, unokái Béla és Zoltán, unokamegye Katica, dédunokái Boglárka, Zolika és Hajnalka, keresztlánya Ildikó és családja, valamint unokaöccse Bandi és családja. Emléke legyen áldott!

*

Szomorú szívvel búcsúzunk DR. BARABÁS JÁNOSTÓL, akinek hatalmas szívét és szeretetét soha nem felejtjük el! Őszinte részvétünk a családnak. Gergő, Ádám és családjaik.

*

Nem rég még együtt buliztunk, most elbúcsúzunk tőled, drága unokatestvérünk, JANCSIKA. Úgy fogunk rád emlékezni, mint azon az utolsó bulin: nevettél és nevettettél minket. Nyugodj békében. Adi, Moni és családjaik.

*

„Megállt a szív, mely élni vágyott, / Pihen az arc, mely ragyogott bárhol, / Nélküled üres és szomorú a házunk, / Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.” Fájó szívvel búcsúzik tőled, BARABÁS JANCSIKA, a Szoboszlai család, Sanyi, Andi, Dominik és Patrik.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk tőled drága, BARABÁS JANCSIKA. Mindig emlékezni fogunk a mosolyodra. Nyugodj békében.
Kati nagynénéd és Nelu nagybátyád.

*

Mély fájdalommal veszünk végső búcsút szeretett vejünktől, BARABÁS JÁNOSTÓL. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Anyósa és apósa.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk szeretett unokaöcsénktől, BARABÁS JANCSIKÁTÓL. A szavak nem elegek elmondani, hogy mennyire fáj. Örökké velünk maradsz. A Koósa család, Mami, Tati és Emese.

*

Mély megrendüléssel vettünk tudomást a szeretett gyermek, férj és apa, BARABÁS JANCSIKA eltávozásáról. Őszinte részvétünk KICSINEK és JANCSINAK e nehéz pillanatokban. A Mavrodoglu család és Timi családjával.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki osztálytársunknak BARABÁS ALEXNEK és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt.
A XII.A osztályfőnöke és az osztályközösség.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki ID. BARABÁS JÁNOSNAK és feleségének KICSINEK egyetlen, drága gyermekük,
IFJ. BARABÁS JÁNOS elvesztése miatti fájdalmukban. Őszinte részvétünk. Balla István és felesége Julika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagynénénktől, JUHOS MARGITTÓL Nyugodjon békében. Dorogházi Gabi és családja és Papa Erzsike.

*

Szomorú szívvel emlékezünk KÖTELES LAJOSRA és KÖTELES IBOLYÁRA (szül. PAPP, Bélfenyér), akik 20, illetve 15 éve távoztak örökre közülünk. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Nyugodjanak békében. „… az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.” Bánatos leányuk Ibolyka, vejük Gergely, unokáik és családjuk, valamint dédunokájuk.

*

Egy éve annak a feledhetetlen napnak, amikor a szeretett komaasszony, keresztanya, BIRÓ VERONIKA fájdalmas, lelki betegségben, várva a fia levelét, látogatását (de hiába) a szalárdi öregek otthonában elhunyt. Pihenése legyen nyugalmas, békés. Még egyszer köszönöm az otthon vezetőségének, dolgozóinak, lakóinak iránta érzett szeretetét, gondoskodását, vigasztaló szavaikat „Köszönöm”. Komaasszonya Ónodi Ida, keresztlánya Kati családjával.

*

„Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk, mert szívünkben ő él, és míg élünk, rá emlékezünk.” Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, BORBÉLY MARGITRA, aki ma egy éve, hosszú szenvedés után elhunyt. Pihenése legyen áldott, emlékét örökre megőrizzük. Szerető fia Gyula, felesége Zita, unokái Gergő és Franciska.

*

Szomorú szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt drága édesanyára, nagymamára, dédire, ZSUPON TERÉZRE (köröstárkányi születésű), valamint a drága édesapára, nagyapára, dédapára, MIKLÓ PÉTERRE (Köröstárkány), aki 16 éve távozott az örökkévalóságba. Őket soha nem feledő családjuk.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel tudatjuk, hogy a szeretett férj, LUNKULY SÁNDOR (KUTI SANYI – zongorista),
75 éves korában elhunyt. Temetése szombaton, 18-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle felesége Margit.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk drága apánktól, LUNKULY SÁNDORTÓL (KUTI SANYI – zongorista),
akinek szíve hosszan tartó betegség után megszűnt dobogni. „Neked szól a templom harangja, érted imádkozunk halkan, zokogva, egy szál virág, egy gyertya az asztalon érted ég. Lelkedre odafent angyalok vigyáznak.” Nyugodjál békében! Áldja meg az Isten emlékedet. Búcsúzik tőle lánya Dóra és veje Bandi és egyetlen unokája Raimi.

*

Fájó szívvel veszek búcsút drága testvéremtől, LUNKULY SÁNDORTÓL (KUTI SANYI – zongorista). Emlékeimben örökké élni fogsz. Búcsúzik tőle öccse Zoli és annak családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk szeretett apánktól, LUNKULY SÁNDORTÓL (KUTI SANYI – zongoristától),
akinek jóságos élni akaró szíve megszűnt dobogni. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.” Nyugodj békében. Búcsúzik tőle fia Sanyika, élettársa Andi és Márk.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága testvérünktől, LUNKULY SÁNDORTÓL (KUTI SANYI – zongoristától). Isten nyugosztalja békében. Búcsúzik tőle húga Mari és annak családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk drága halottunkra, TÓTH FERENCZ ZOLTÁNRA (szül. Nagyvárad), akit ma 7 éve, túl fiatalon, csak 42 évesen ragadott el közülünk a kegyetlen halál. „Ha emlegettek, köztetek leszek, / De fáj, ha látom könnyeiteket. / Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / Mert én már jó helyen vagyok.” Nyugodj békében, sosem felejtünk el!
A bánatos család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BARABÁS családnak a szeretett gyermek, férj, édesapa, BARABÁS JANCSIKA
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kémenes család, Bradea család, Balaskó család.

*

Megrendült lélekkel és mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a legdrágább férj és apa, BARABÁS JÁNOS
életének 44. évében eltávozott az élők sorából. Temetése szombaton 14 órakor a Steinberger kápolnából. „Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, / De a kegyetlen halál mindent összetépett. / Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél, / Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. / Lelked elszállt mint a hópihe a fényben. / Ragyog ránk fényesen csillagként az égen. / Egy remény van, mi éltet, és vezet. / Hogy egyszer majd találkozunk veled.” Gyászoló örökké bánatos felesége Erika és imádott fia Alex.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább és egyetlen gyermek, BARABÁS JÁNOS súlyos és fájdalmas betegség után, 44 évesen itthagyta szeretteit. „Amíg velünk voltál, egyszerű volt minden, / Most, hogy megpihentél, oly üres lett minden. / Dolgoztál, bíztál, hittél, szerettél, / Nem marad árván mit megteremtettél. / Mert az arcod örök, és nem száll el szavad, / Minden tanításod a lelkünkben marad. Nemes volt a szív, drága kezed dolgos / Életed nehéz volt, álmod legyen boldog!” Temetése szombaton 14 órakor a Steinberger kápolnából. Örökké bánatos szülei.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága gyermekre, feleségre, édesanyára, VASS IRÉNKÉRE, aki ma 4 éve hagyott itt bennünket. Fájó szívünkben örökké élni fog. Nyugodjon békében. Édesanyja, férje, leánya.

*

Együttérzésünket fejezzük ki KECSKÉS ILONA prezsbiter testvérünknek és a gyászoló családnak a szeretett vő, BARABÁS JÁNOS korai elhunyta feletti mély fájdalmukban. Az Őssi Prezsbiterek, a Nőszövetség és lelkeszek.

*

Későn értesültünk volt gyermekkori, diákkori, kedves barátnőnk, SÓCZÓ JUDIT (JUTKA), haláláról. Felejthetetlen emléke a szívünkben örökké él. Őszinte részvétünket fejezzük ki a SZEGEDI családnak a drága édesanya, nagymama, dédnagymama elvesztése miatt ért fájdalomban. Áldott emlékét barátnői kegyelettel megőrizzük: Ilus, Emike, Irénke és Ida.

*

Őszinte részvéttel osztozunk barátaink ÖCSI és MÓNIKA, valamint az egész PÉNZES család fájdalmában szerettük,
PÉNZES JÓZSEF elhunyta miatt. Isten adjon számára békés nyugodalmat, gyászoló hozzátartozóinak megnyugvást, vigasztalást. Herczeg Zsuzsi és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BORBÉLY MANCIKÁRA (szül. SZABÓ, Biharfélegyháza, élt 62 évet),
aki 1 éve örökre eltávozott az élők soraiból. „Isten áldja meg porladó hamvadat, halálod míg élünk, fájó emlék marad.”
Gyászolják örökké bánatos édesanyád, testvéreid Olgi és István családjaikkal. Nyugodjál békében.

*

„Jó Istenünk, hozzád eseng néped kérő imája. Holt hívedért váltság legyen drága véred ontása.” BIRI ISTVÁN, VOINA ETELKA, BREBE LAZAR, ROSTAS EMERIC. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki drága sógorunknak és családjának a szeretett férj, apa, após, nagyapa, PÉNZES JÓZSEF
(Bihar) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Szőnyi család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága nászurunktól, PÉNZES JÓZSEFTŐL (Bihar), aki hosszú szenvedés után, csendesen megpihent. Drága emléke szívünkben élni fog. Alföldi István és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, nagyapától, PÉNZES JÓZSEFTŐL (Bihar),
aki életének 79. évében, hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/ Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.”
Búcsúzik tőle fia Öcsi, menye Mónika, unokái Anett és Ádám.

*

„Soha nem halványul szívünkben emléked,/Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted./Köszönjük, hogy éltél, hogy minket szerettél,/Nem hagytál itt minket, csak előre mentél./Míg magadhoz nem ölelsz minket, szeretteidet.” Örök fájdalommal emlékezünk MUNKÁCSI MÁRIÁRA halálának 7. évfordulóján. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BARABÁS ERIKÁNAK és ALEXNEK a szeretett férj és apa, BARABÁS JÁNOS elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott! Nyugodjon békében! Nagy András és Koroknai Árpád családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk CSÉKY LÁSZLÓRA halálának 3. évfordulóján. „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/Úgy egyre jobban fáj, hogy minden csak emlék./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Nyugodj békében! Feleséged Neli, fiad Kriszti, menye Natalia és imádott unokád Namira.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó testvérre, nagybácsira, BÖSZÖRMÉNYI FERENCZ (ÖCSIRE, Diószeg),
aki már 10 éve elment örökre tőlünk. Nyugodjon békében! Testvére Piri, unokahúga Katika és annak családja.

*

Halálának 9. évfordulója alkalmából OKOS KÁLMÁNRA (Vajda) emlékezünk. „Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon,/Az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon./Elfeledni azt nem lehet,/Aki szeretve volt és ő is szeretett.” Gyászoló családod.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki menyünknek KÍGYÓSI TÜNDÉNEK és nászasszonyunknak, PÉNZES MARGITNAK és családjaiknak a szeretett férj, édesapa, após és nagytata, PÉNZES JÓZSEF elvesztése miatt érzett mély fájdalmukba. Bánatos családjának vigasztalódást. Neked nászuram csendes pihenést. „Nyugodjál csendesen legyen békés álmod,/Találj odafenn örök boldogságot,/Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,/Melyet türelemmel viseltél magadba.” Isten veled, nyugodj békében! Fájó szívvel búcsúzunk, nászod Sanyi és neje Erzsike.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki sógornőnknek TÜNDÉNEK és családjának, valamint MANCI néninek és családjának a szeretett férj, apa, após és nagytata, PÉNZES JÓZSEF elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Emlékét örökké megőrzi Andrea és Sorin.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KÍGYÓSI TÜNDÉNEK és családjának, valamint PÉNZES MARGITNAK és családjának, a drága, jó férj, apa, após és nagyapa, PÉNZES JÓZSEF elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Özv. Kígyósi Margit és családja.