Gyászhírek 2017. február 15.

Gyászhírek 2017. február 15.
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, FODRE ILONÁTÓL. Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében! Húga Sztrapek Magda és családja.

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, ID. SZABÓ KÁROLYRA halálának 6. évfordulóján.
„Ha beírjuk nevét a porba, elfújja a szél.
Ha beírjuk nevét a kőbe, belepi a dér.
Ha beírjuk nevét a szívünkbe, ott mindörökké él.” Gyászoló családja.

*

„Nőnek az árnyak, s ahogy fogynak az esték,
úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.”
Fájdalommal emlékezünk drága halottainkra, akiknek távozása pótolhatatlan számunkra: KOLOZSI LŐRINCZ ILDIKÓ ELVIRÁRA, a drága gyermekre, édesanyára, testvérre, nagynénire, aki 7 éve távozott az örökkévalóságba, valamit
LŐRINCZ MIHÁLYRA, a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, dédapára, akit két és fél éve ragadott el a kegyetlen halál. Nyugodjanak békében, hantjuk felett őrködjön a szeretet és a megemlékezés. Lelkük üdvéért szentmisével emlékezünk 2017. február 16-án (csütörtökön) délután 5 órakor a Barátok templomában. Bánatos családjuk.

*

„Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad.” Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, édesanyára, testvérre és nagynénire, LAKATOS CSILLÁRA (Hegyközszáldobágy), akinek 6 éve a temető csendje ad örök nyugodalmat. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet…” Nyugodj békében!!!
A gyászoló család.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel tudatjuk minden kedves rokonunkkal és ismerősünkkel, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, FODRE ILONA (ICA MAMA) 82 éves korában elhunyt. Temetése február 15-én 15 órakor a biharpüspöki temetőben. Búcsúzik tőle unokája Szabó Rómeó, unokamenye Andrea és dédunokája Dominik.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nővérünk, FODRE ILONA életének 82. évében elhunyt. Gyászolják Budapesten élő húgai és azok családjai, sógorai Csuzi János (Csucsu papa) és Józsi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 6 éve elhunyt ID. RÖFF JENŐRE. Néha fáj a sors, el kell felejteni, csak csendben maradni, s a szavakat magunkba temetni. De tudnunk kell, hogy valaki mindig velünk van. Ő fentről figyel, mindig köztünk marad.
A gyászoló család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk szeretett nagymamánktól, ÖZV. FODRE ILONÁTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. „Neked szól a templom harangja, érted imádkozunk halkan, zokogva, egy szál virág, egy gyertya az asztalon érted ég. Lelkedre odafent angyalok vigyáznak. Nyugodjál békében! Áldja meg az Isten emlékedet.
Búcsúznak unokája Claudia és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk JUHOS MARGITTÓL, aki életének 95 évében elhunyt. Temetése 2017. pénteken, 17-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja fia, menye és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, nagymama, JUHOS MARGIT (szül. DOROGHÁZI) 95 évesen elhunyt. Temetése 2017. pénteken, 17-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja lánya, veje és unokája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki IFJ. MARTON FERENCNEK és családjának a szeretett apa, após, ID. MARTON FERENC
elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Miskolczy és Bálint család, a Gr. Ureche 19. számú tömbház B lépcsőház lakói.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, ÖZV. BALOGH MARGIT
(szül. OLÁH) rövid szenvedés után 89 éves korában elhunyt. Temetése február 16-án 13 órakor Poklosteleken a baptista imaháztól. A gyászoló család.

*

„Istenem, örök Atyám, könyörülj lelkemen!” BALOG MARGIT, JUHOS MARGIT, MATZEK VENTEL, BORDA TINCA,
ROSU CATITA, IVAN ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Február 15-e, az a szomorú nap, amikor már 21 éve elment örök nyugalomra a drága nagymamánk, dédi-, üknagymamánk,
WEISS JÚLIA-JUTKA. Nyugodj békében! Mindig gondolunk rád: Julika, Tibi, Călin, Andy.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, BALÁZS MELINDÁNAK szeretett apósa elhunyta miatti fájdalmában.
A Lemnul Szövetkezet munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. BARABÁS LAJOSRA halálának 15. évfordulóján. Bánatos felesége, fiai, menyei és drága kis unokája.

*

Fájdalmas 6 hét telt el, hogy elveszítettük a drága édesanyát, nagymamát, dédit, ükdédit, testvért, HIMLER ERZSÉBETET.
Nyugodj békében te drága lélek! Míg éltél, szerettünk, míg élünk, nem felejtünk. Gyászoló családod.

*

Soha el nem múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédinagymamára,
VARGA ILONÁRA (volt PORUŢIU) halálának 2. évfordulóján. Áldott legyen emléke! Álma felett őrködjön a béke és a szeretet! Örökké bánatos lányai Cuni, Babi, Kati és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk PAPP MAGDOLNÁRA (Székelyhíd) halálának első évfordulóján. „Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle.” Nyugodjon békében! Emlékét örökre megőrzi szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 6 hete elhunyt ID. GYARMATI IMRÉRE (Hegyközpályi). „Megállt a szív, mely élni vágyott,/Pihen a kéz, mely dolgozni imádott,/Nélküled üres és szomorú a házunk,/Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Gyászolják felesége, menye és unokája.