Gyászhírek 2017. február 13.

Gyászhírek 2017. február 13.
Mély megrendüléssel értesültünk szeretett kollégánk, IANC IOAN (Jani) hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Az élesdi dr. Poynár Miklós Borbarátok Köre.


Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztanyától, MAKAI IRÉNTŐL, aki hosszú betegség után 53 éves korában elhunyt.
Búcsúzik tőle keresztfia István és családja.

*

„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk téged.” Fájó szívvel emlékezünk BALOGH LAJOSRA (közgazdász) halálának 12. évfordulóján.
Özvegye Mónika és lányai, vejei, Móni, Charlie, Bea, Eduard és pici unokája Sophie-Rose az USA-ból.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki az ALFÖLDI családnak ALFÖLDI ZOLTÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Kuglis család.

*

„Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk,/Mert szívünkben ő él,/és míg élünk, rá emlékezünk.” Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, IFJ. ORBÁN ÉVÁRA, aki ma egy éve hosszú szenvedés után elhunyt. „Küzdöttél, de már nem lehetett,/A csend ölel át és a szeretet./A néma csendben halljuk a hangodat,/A csillagok fényénél látjuk arcodat./Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd,/Mert lassan, csendesen elfogyott az erőd./Szomorú tekintet volt a két szemedben,/Néhány perc múlva szíved is megpihent./Lecsukódott szemed, elnémult az ajkad,/Vidám, kedves mosolyt nem látunk már rajtad./Az élet csendesen megy tovább,/De a fájó emléke elkísér egy életen át./Hulló könnyeinkkel őrizzük sírodat,/Áldja meg az Isten porladó hamvadat.” Pihenése legyen áldott, emlékét örökre megőrizzük. Szerető lánya Boglárka, unokája Jázmin, veje Csaba.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor egy éve, hogy a szeretett férj és édesapa,
DAJKA LAJOS eltávozott tőlünk. „Velünk vagy a nyíló orgonákban,/Nyáron a virágok illatában,/Ősszel a levelek sóhajában,/Télen a didergő fákban,/Sírod a temetőben egy fájó, szomorú emlék,/Ha tehetnénk, hozzád minden nap kimennénk.” Nyugalmad legyen áldott, pihenésed csendes, békés! Emlékedet szívünkben őrizzük, amíg csak élünk!
Bánatos feleséged Irénke, leányod Margit.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, BÓDIS ILDIKÓRA halálának kilencedik évfordulóján. Emlékét örökké őrizni fogjuk. Bánatos családja.

*

Durván és kegyetlenül vált véglegessé 9 évvel ezelőtt drága barátnőm, BÓDIS ILDIKÓ sorsa. Csupán az emlékekkel való együttélés lehetősége, fájdalmas szomorúsággal tölt el. Mari.

*

Mély fájdalommal, fájó szívvel tudatom, hogy szeretett bátyám, KOZMA JÓZSEF (Biharfélegyháza) 2017. február 10-én, életének 74. évében rövid szenvedés után elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos húga Olga és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, KOZMA JÓZSEFTŐL, akinek jóságos szíve hirtelen megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Racovitan család.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki főnöknőnknek, BALLA IBOLYÁNAK szeretett férje, BALLA PÁL-DÁNIEL, elhunyta miatt érzett mélységes fájdalmában. Az IBOPAL Consulting munkatársai.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága anyára, nagymamára, dédire, MONOSZI ESZTERRE, aki már 7 éve elment örökre tőlünk. Nyugodj békében, mama. Lánya, unokái, unokavejei, unokamenyei és 7 dédunokája.

*

„Bármit kértek hittel az Én nevemben az Atyától, megadja nektek.” VARGA IRÉN, MAKKAI IRÉN, MARTON FERENC,
KOCSIS GYULA, BUDUR CORNELIA-ANA-LUCIA, GHERLE LENUTA, PATROC ELISABETA, ONACA IOAN, SFAT DUMITRU, VLADICA ANDRONICA, PORUMB ELENA, LUNCAN ELENA, HODUT TEODOR, ZAHA ANA, ILUTIU ANA,
TIT ROZALIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Bennünk él a múlt,
a végtelen szeretet,
amit tőlünk soha,
senki el nem vehet.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nővérem és keresztanyám, özv. MAKKAI IRÉN (szül. Varga, Biharpüspöki )
életének 93. évében hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése február 11-én, szombaton 13 órától volt a biharpüspöki temetőben. Gyászoló családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, özv. MAKKAI IRÉN temetésén megjelentek, sírjára koszorút helyeztek. A gyászoló család.