Gyászhírek 2017. február 10.

Gyászhírek 2017. február 10.
„Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is.” (2Kor. 1,7) Őszintén köszönjük azoknak, akik osztoztak a sír mellett a 43 évesen elhunyt férj, édesapa, gyermek, testvér, keresztapa, sógor és rokon, ifj. Balogh György elvesztése feletti gyászunkban. A Kegyelem Ura tartson meg mindnyájunkat az ő vigasztaló szeretetében! A boldog feltámadás reménysége alatt, a gyászoló család.


„Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A feltámadás reménységében búcsúzunk Kovács Károly nyugalmazott lelkipásztor testvérünktől. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és após, TÖRÖK JÁNOS ZSIGMOND (Margitta, élt 60 évet)
türelemmel viselt, hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetésére február 11-én, szombaton 13 órától kerül sor a margittai református temető kápolnájából. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett tanárnőtől, TODOCA KATALINTÓL (Élesd). Emléke szívünkben örökre megmarad!
Az élesdi Constantin Serban Iskola tantestülete és volt tanítványai.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább keresztapa, BAK ZSIGMOND életének 59. évében váratlanul elhunyt.
Gyászolják keresztlányai (nevelt lányai) Andrea, Szilvia, Márta és családjaik, három unokája Benjámin, Dávid és Adrien.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, a legdrágább keresztapa, BAK ZSIGMOND életének 59. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2017. február 10-én délután 14 órakor a borsi kápolnából. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, BAK ZSIGMOND (volt labdarúgó) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Búcsúznak tőle egykori labdarúgó társai és barátai a Biharpüspöki Viitorulból és a jelenlegi Old Boys csapatból. Mély együttérzésünket fejezzük ki. Spulnyik Lajos és családja.

*

Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki BAK ROZÁLIÁNAK férje, BAK ZSIGMOND elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodj csendben és békében! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Ardai István és Ilona.

*

Együttérzésünket fejezzük ki BAK ROZÁLIÁNAK szeretett férje elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalást. Vera és Piroska.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak szeretett anya, anyós és nagymama, BINET ERZSÉBET elhunyta miatt érzett fájdalmában. Bimbi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. PAP JÁNOSRA halálának 3. évfordulóján. „A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak mint az őszi szél, de a szeretet mely szívünkben él, a síron túl is elkísér.” Szerető családja.

*

Ma 6 hete, hogy itthagyott bennünket a drága, jó édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, ÖZV. HORVÁTH ILONA
(Érsemjén). Elhagytad a házat amit úgy szerettél, / Itthagytál mindent, amiért küzdöttél, / Bocsáss meg nekünk ha valamit hibáztunk, / Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. / Kérjük a jó Istent, hogy bánjon veled jól, / Helyettünk angyalok simogassák fejed. / Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, / Lelkünk sebét nem gyógyítja semmi, / Emléked örökké szívünkbe él. A gyászoló család.

*

2017. február 12-én, 6 éve annak a szomorú napnak, hogy szerettünk, ASZTALOS MIHAIL 63 évesen itthagyott bennünket. Emléked örökre szívünkben marad! Bánatos családja.

*

Néha tudni kell könnyek között élni. Senkihez nem szólni, csak csendben szenvedni, azt ami fáj jó lenne feledni, lelki bánatomat magamba temetni. Fájó szívvel emlékezem szerető férjemre, MOLNÁR JÓZSEFRE halálának 7. évfordulóján.
Bánatos felesége Gyöngyike.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 9 éve elhunyt ELIAS MÁRIÁRA. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom, álmaid a melyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Emlékét örökké megőrizzük
Férjed Józsi és a család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre és édesanyára, MÂNDRU ETELKÁRA, (szül. ZÉTÉNYI), aki 4 éve hagyott itt bennünket. Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét, míg élünk, szívünkben zárjuk. Hogy egy feleség és édesanya milyen kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, a lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló férje Laci, fia Lacika, sógornője Hajnalka, Istvánka, sógora Dezső és családja, testvére Sanyi és családja, és mindenki, aki ismerte.

*

Legőszintébb részvétünket nyilvánítjuk fiának, ATTILÁNAK, lányának ILDINEK, unokáinak a szeretett édesanya, édesapa, nagytata, ALFÖLDI ZOLTÁN elhunyta alkalmából, követve szeretett feleségét, KATÁT, aki 2017. január 6-án távozott az élők sorából. Unokatestvérei Anika, József, Koppányi Ilona és családjaik.

*

„A keresztény gyász azt kívánja, hogy ne csak sírjunk, hanem imádkozzunk!” TÓTH SÁNDOR, ILISIE IOAN, PELE RODICA MARIA, MĂSARU MARIUS. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk JURCUŢI LÁSZLÓRA (élt 51 évet, volt OTL dolgozó) halálának 7. évfordulóján. Lelked reméljük békére talált, te már a mennyből vigyázol reánk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Édesanyád Kati, nővéred Rozi.

*

„Elment egy lélek ma ismét a Földről,
kit szívünk többé sosem feled,
Csendesen figyelsz ránk már odafentről…
legyen helyettünk: Isten Veled!”
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága, jó feleségtől és édesanyától, NAGY ERZSÉBETTŐL (szül. ZIH, Érmihályfalva), aki életének 66. évében váratlanul elhunyt és megtért Teremtőjéhez. Temetése február 10-én, pénteken 15 órától lesz Nagyváradon a városi kápolnából. Emlékét, önzetlen és jóságos lényét szívünkben örökké megőrizzük.
Búcsúzik tőle a bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezem halálának 3. évfordulóján MEGYERI SÁNDORRA. „Minden mulandó e földi létben. Csak egy állandó: az igaz szeretet, s halottaink után a hű emlékezet.” Béke poraira! Élettársa Erzsike.

*

Szívemben soha el nem múló fájdalommal emlékezem a legdrágább feleségre, NAGY SÁNDORNÉ JUHÁSZ IRÉNRE, aki ma 12 éve búcsú nélkül távozott közülünk.
Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszembe,
a hiányodat nem pótolja semmi sem,
nélküled üres és rideg lett otthonom,
nincs kivel megosszam örömöm, bánatom.
Úgy lennél jó, ahogy voltál,
csak még lennél, csak még volnál.
Álmok, emlékek, szép szavak,
ez minden, ami a múltból megmaradt.
A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni a hulló könnyeket.
Könnyes az út mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett. Bánatos férjed Sanyi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, anyósra, nagy- és dédmamára, LUKÁCS IRÉNRE (Krecsmer), akit holnap 18 éve vesztettünk el. Nyugodj békében! Bánatos férje és családja.

*

Az Autotransporti Marcon Odino vállalat dolgozói és Marcon Odino adminisztrátor fájó szívvel búcsúzik BAK ZSIGMOND
munkatársuktól és őszinte részvétüket fejezik ki feleségének, BAK ROZÁLIÁNAK és a gyászoló családnak. Már nem hívhatunk telefonon segítségedet kérve, de emlékeinkben örökre élni fogsz, mert „Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, / Ők itt maradnak bennünk csendesen még.” Nyugodj békében!
Munkatársaid: Ardai I., Lasc Adrian, Lile D., Robitu D., Ghiuro Fl., Moldoveanu Sandu, Crişan Sandu, Crişan O., Stanciu D.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki az ALFÖLDI családnak a szeretett apa, após és nagyapa, ALFÖLDI ZOLTÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. A Sebestyén család.

*

Őszinte részvétünket tolmácsoljuk a gyászoló családnak a bölcs és gondviselő Isten szent végzésében való megnyugvó lelket, a Drága Édesapa és Nagyapa, KOVÁCS KÁROLY (ny. tiszteles) elvesztése miatt érzett fájdalmatokban. Gyászotokban Veletek érzünk! Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Pásztai család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ALFÖLDI ATTILÁNAK, ÉVÁNAK és RÉKÁNAK a drága édesapa, após és nagyapa,
ALFÖLDI ZOLTÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Gabi, testvére Attila és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló ALFÖLDI családnak a szeretett apa, após és nagyapa, ALFÖLDI ZOLTÁN
elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Rapa család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, HÓVER ANDRÁSRA, aki ma 13 éve távozott közülünk. „Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál: az emlékedet.” Gyászoló családja: felesége, lánya, fiai, menyei és unokái.

*

Megrendülten búcsúzom egykori osztálytársamtól, szeretett kis barátnőmtől, a micskei BERTALANNÉ KISS ETUSTÓL.
A Mindenható küldjön vigasztalást öccsének BERCINEK és szeretteinek. Elekes Ildikó.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, nagyapára, ID. KOVÁCS SÁNDORRA (Biharpüspöki) halálának 25. évfordulóján. „Te nem haltál meg, csak pihenni mentél. Köszönjük, hogy köztünk éltél és bennünket szerettél.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja: lánya, fia, imádott unokái, Ildikó és Tünde, unokavejei és kicsi dédunokája Babuci.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, keresztanyától, SZABÓ MATILDÁTÓL (volt tanítónő), aki 2017. február 8-án, hosszú szenvedés után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének Magyarországon. Temetése időpontjáról későbbiekben. A gyászoló család.

*

Szomorúan búcsúzunk KOVÁCS KÁROLY tiszteletes úrtól. Emléke és pihenése legyen áldott! Sabau Mercedes és családja.

*

Fájó szívvel őrizzük a 25 éve elhunyt PIKÓ JÁNOS (tanár úr) emlékét. A szerető család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára ID. LÁSZLÓ ANDRÁSRA
(Biharvajda) halálának első évfordulóján. „Csillag volt, mert szívből szeretett,/S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./Elment tőlünk mint a fényes nap,/De szívünkben él és örökre ott marad.” Nyugodjon békében! Bánatos felesége, lánya, fia, veje, menye és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, ID. SZILÁGYI ISTVÁNRA (SZISZI, volt kereskedő)
aki 11 éve távozott közülünk. Nyugodjon békében! Gyászoló családja.

*

In Memoriam KISS BÉLA (ügyvéd, 1938–1992) Felesége és a család.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára és nagyapára, FACSAR ISTVÁNRA (tanár, Érmihályfalva) halálának 10. évfordulóján. Felesége Olga, két fia, menye és két unokája.

*

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16) Szomorú szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk SZEBENI KÁLMÁN-JÓZSEFRE halálának 10. évfordulóján.
Szerető családja.

*

A Szeretet a Gravitáció legszebb Formája, és az egyetlen dolog, ami valóban működik az Éteren át. 25 éve ment el tőlünk
PIKÓ JÁNOS a gravitáció kutatója, egy férj, fiatal apu, váradi vívó, vicces és megértő tanár. Köszönjük mindenkinek, aki egy pillanatra emlékezik velünk rá, netán mosolyog. Szerettei.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ID. MARJÁN GYULÁRA (Hegyközújlak) halálának 10. évfordulóján. „Hiába várunk éjjel-nappal, az idő múlása minket nem vigasztal,/Nélküled üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk./Örök az arcod, nem szállt el szavad, minden mosolyod a lelkünkben marad./Téged elfeledni nem lehet, meg kell tanulni élni nélküled.” Bánatos gyermekeid és azok családjai.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem a szerető férjre, ID. MARJÁN GYULÁRA (Hegyközújlak) halálának 10. évfordulóján. „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszembe,/Olyankor mindig könny szökik szemembe./Virágot viszek a néma sírra,/De ezzel már nem hozhatlak vissza./Ez maradt számomra./Pihenj sírodba csendesen,/Elfeledni téged nem tudlak sohasem.” Nyugodj békében! Bánatos feleséged Piroska.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága keresztfiúnkra, TAKÁCS NORBERTRE (élt 17 évet), akit ezelőtt 7 évvel szakított el a kegyetlen sors szeretteitől. „Ezer mécses lángja lobban most a szélben,/Így emlékszünk rád fájón…minden évben…/Tegyük össze kezünk gyertyák fénye mellett,/S kérjünk nyugodalmat neki, s békességet!/Emlékezünk rád Norbikánk örök szeretettel./Emléked bennünk él MOST és MINDÖRÖKRE!” Szerető Deák keresztszüleid és Brigitta a vőlegényével.

*

„Egy perc volt, elszállt életed,/Itthagytál minket, akik szerettek Téged./Imádtad családod, mindenkit szerettél,/Akkor voltál boldog, ha örömöt szereztél./Meghalt egy lélek amely élni vágyott,/Egy áldott kéz, mely dolgozni imádott./Könnyes az út mely sírodhoz vezet,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZÉKELY ATTILÁRA
(volt optikus, 1943–2016) halálának első évfordulóján. Szerető feleséged, lányod, unokáid, dédunokáid.

*

Fájó szívvel emlékezünk BENE SÁNDORRA (élt 35 évet) halálának 9. évfordulóján, SOMOGYI MIHÁLYRA (élt 56 évet)
halálának 8. évfordulóján. „Egy téli napon, életetek véget ért,/Bánatot ránk hagyva örökre elmentél./Küzdöttetek végig, míg erőtökből tellett,/De a halál nem kegyelmezett./Egy múló perc alatt elmúlt az életetek./Annyit sem mondtatok, hogy Isten veletek./Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,/De a halál mindent összetépett.” A gyászoló, bánatos család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KÓSA GYÖNGYINEK és családjának szeretett vejük elvesztése miatt érzett fájdalmukban.
Az E.K.E. ’91 vezetősége és tagsága.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett apa, após és nagytata, ALFÖLDI ZOLTÁN elhunyta miatt érzett mély gyászában. A Sárközi család.

*

Mély fájdalommal értesítem, hogy szeretett férjem, DR. DULL JÓZSEF rövid szenvedés után elhunyt. Temetése február 11-én, szombaton, 14 órakor, a Steinberger kápolnából. Gyászoló felesége Babuci és gyermekei.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a DULL családnak DR. DULL JÓZSEF elhunyta miatt. Isten nyugosztalja! Koncz Károly és neje.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, FODOR JÓZSEF temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak. A bánatos család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól és keresztapától, ALFÖLDI ZOLTÁNTÓL. Drága emlékét még élünk őrizzük szívünkben! Testvére Anna, sógora Lali, keresztfia Zsolt.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól és nagyapától, ALFÖLDI ZOLTÁNTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében! Fia Attila, menye Éva és unokája Réka.