Gyászhírek 2017. február 1.

Gyászhírek 2017. február 1.
REZI ÉVA szeretteinek kíván Isten Lelke általi vígasztalódást az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek; Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.”(Ésaiás 54,7-8)


Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ ÉVÁNAK és családjának a szeretett férj, apa, após, nagytata, SZABÓ ZOLTÁN
elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Lucza és a Bogosi család.

*

Megrendülve értesültünk szomszédunk, barátunk, DR. IACOB GHEORGHE elhunytáról. Nyugodj békében, Puiu! Emlékedet megőrizzük. A Fechete, Tămaş és Tunyogi család.

*

Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje. A jó Isten hívta, el kellett mennie. Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett bátyám és nagybácsi, HAISZLER BÉLA (volt fotbalista, a Kopasz) 2017. január 26-án, életének 65. évében, a győri kórházban meghalt, rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodj békében, drága lélek! Nagyon hiányzol! Fájó szívű húgod Kati és unokahúgod-keresztlányod Bety és családja.

*

A Nagyvárad Rogériuszi Református Egyházközség Presbitériuma és Elnöksége nevében kívánunk vígasztalódást a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa és nagyapa, SZABÓ ZOLTÁN rogériuszi presbiter elvesztése feletti gyászukban. Isten igéje enyhítse szívük fájdalmát: „Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van.” (1.Jn.5,13)

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk drága szüleimre, BALOG BÉLÁRA (Biharszentjános) halálának 15. évfordulóján és BALOG ROZÁLIÁRA, aki 3 éve hunyt el és ma lenne 80 éves.
„Hiába múlnak az évek,
A mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek.
Mart akikre szeretettel emlékezünk,
Azok szívünkben örökké élnek!”
Nyugodjatok békében! Lányotok Marika és családja.

*

Könnyes szemmel, szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, ID. TÓTH GYULA 82 éves korában hirtelen elhunyt.
Nem lesz már nap életünkben,
Hogy ne legyen könny a szemünkben.
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
Itthagytál mindent, amiért küzdöttél.
Bocsáss meg nekünk, ha valamit hibáztunk,
Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk.
Érted imádkozunk, halkan, zokogva.
Munka és szeretet volt az egész életed.
Egy célod volt csupán, élni és szeretni.
Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
Sírodra szálljon áldás és nyugalom!
Temetése 1-jén 13 órakor a tamási kápolnából. Búcsúzik tőle felesége, leánya, fia és unokái.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom a drága unokatestvéremtől, SZABÓ ZOLTÁNTÓL. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az egész családnak. Soha nem feledünk, szívünkben örökre élni fogsz! Búcsúzik tőle Szűcs (Korú) Piri, Németországból a Balazs család és Irma mama.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, SZALAI JULIÁNÁRA (szül. SZŰCS, Paptamási)
halálának 21. évfordulóján. Örökké bánatos lánya Jucika, veje Jenő, unokája Anita.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett és legdrágább édesanya, anyós, nagymama, testvér, ECSEDI ILONA (szül. GYÖRKEI, Piskolt) súlyos szenvedés után 83 éves korában elhunyt. Temetése folyó év február 1-jén, szerdán a Steinberger kápolnából 14 órakor. „Nem fogom már elgyengült kezed, nem simogatom már őszülő fejed, nem tekint rám aggódó szemed, marad a csend, mindent köszönünk neked.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak tőle lánya Erzsike, veje Sándor, imádott unokái Lóránd és Csenge, valamint Bella és Tomi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, NAGY JÓZSEF életének 79. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztásos temetése pénteken, február 3-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

„Adjanak vigasztalást Istenhez szállt lelkének utolsó szavai: a jó Istennél történő boldog viszontlátás reményében búcsúzom.”
SZABÓ ZOLTÁN, OLÁH JÁNOS, DRUGACS VERONICA, PINTEA LIVIU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, „La Capătul Drumului” Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Bár térhetnék haza,/Hol készen vár a hely,/Hol bűnnek nincs szava,/S a szív békére lel./Hol új ének fakad,/Dicsőült ajkakon,/Hol pálma korona,/Az elnyert jutalom.” Hosszan tartó betegség után, 81. évében, hazahívta az Úr KORDA MIHÁLYT. Drága szerettünket a száldobágyi temetőbe helyeztük örök nyugalomra. „Csillagvilágokat elhagyva már,/Elfáradt lelkem is hazatalál./Hozzád, ha eljutok,/Lábadhoz roskadok,/Ottan megnyugodhatok,/Örökre én.”
Fájó szívvel búcsúznak tőle: felesége, drága fia Zoltán, menyei: Ildikó, Krisztina, unokái: Zoltán, László, Zsófia, Kata, László, nőtestvérei, sógora, sógornői, unokahúgai és unokaöccsei.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a KORDA MIHÁLY temetésén jelenlétükkel és részvétükkel enyhítették fájdalmunkat. A gyászoló család.

*

Szomorúan értesültünk KORDA MIHÁLY egykori presbitertársam haláláról. Őszinte részvétünk feleségének, KORDA ERZSÉBETNEK és családjának. Vigasztalódást kíván Balla István és felesége Julika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, DR. DULL JÓZSEF (87 éves) rövid szenvedés után elhunyt. Temetése február 11-én du. 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét örökre megőrizzük! Felesége, fiai, leánya, menyei és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk FODOR BÉLÁRA (Mezőtelegd) halálának 15. évfordulóján. „Csendre int az élet minket,/Egy álom véget ért,/Neked otthonod az ég./Távol vagy tőlünk, mégis oly közel,/Mert szívünkben mélyen rejtettünk el.”
Szerető feleséged, lányaid, unokáid és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, ANTAL ERZSÉBETRE, aki 5 éve távozott el közülünk.
Emlékezik férje Sanyi, 3 fia, 3 menye, azok családjai, elhunyt fia családja, 8 unokája, 1 dédi, rokonok, kománék, sógornők, Ilonka, Erzsike, Mărie, ismerősök.

*

El nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy KAJTOR ECATERINA, az áldott feleség, anya és nagymama egy éve, örökre itthagyott. Férjed Feri, lányod Cami és unokád Stelian.

*

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,/Találjál odafent örök boldogságot.” Már 3 éve, hogy nagyon hiányzol…
ARDELEAN SÁNDOR (BENGÓ) Szerető családod.

*

SZABÓ ZOLTÁN „Elment egy lélek ma ismét a földről,/Kit szívünk többé el sosem feled,/Csendesen figyelsz ránk már odafentről…/Legyen helyettünk Isten veled.” Raţiu Sándor és Marika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, SZABÓ ZOLTÁN (szül. Kémer) távozott az élők sorából. „Pihen,j te drága szív, már megszűntél dobogni,/Szerető jóságod, nem tudjuk feledni./Mert elfelejteni téged nem lehet,/Csak meg kell tanulnunk ezután élni Nélküled.” Fia Robi és menye Betty.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ ÉVÁNAK és családjának a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, SZABÓ ZOLTÁN
elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Gáll Gyula és családja.

*

Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,/Találjál odafent örök boldogságot./Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,/Melyet türelemmel viseltél magadba./De az emlékeddel szívünkben maradtál,/Számunkra te soha meg nem haltál.” Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett férj, gyermek és vő, SZABÓ ZOLTÁN (szül. Kémer) életének 57. évében, rövid de súlyos betegségben, elhunyt. Temetése február 2-án a püspöki temetőben 13 órától. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle felesége Éva, édesanyja és apósa.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa, SZABÓ ZOLTÁN (született Kémer) 2017. január 30-án, életének 57. évében, visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, február 2-án 13 órakor a biharpüspöki kápolnából lesz. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/Nem örülsz már nekünk, szerető szíveddel./De egy könnycsepp a szemünkben érted él,/Egy gyertya az asztalon érted ég./S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./Telhetnek hónapok, múlhatnak évek./Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!” Gyászolja fia Szabolcs, menye Heni és szerető unokája Domi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nászunktól, SZABÓ ZOLTÁNTÓL, aki életének 57. évében elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle Sanyi és Ibi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, SZABÓ ZOLTÁNTÓL, aki rövid, de súlyos szenvedés után 57 éves korában, elhunyt. Búcsúzik tőle sógornője Rózsi és gyermekei Anita és Levente.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett sógorunk, SZABÓ ZOLTÁN rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Búcsúzik tőle sógornője Manyi, sógora Pityu és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nővér és keresztanya, NAGY ANTALNÉ (szül. ANDRÁSSY KATALIN) visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága emléke szívünkben örökké élni fog. Búcsúznak: húga Ani és keresztlányai Tünde és Krisztina és családjaik.

*

Minden évben eljön a nap,/Mely számunkra fájó emlék marad.” Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagyapára, ID. K. NAGY IMRÉRE, akinek 13 éve a temető csendje ad örök nyugodalmat. „Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát,/Gondolj most arra, ki fentről vigyáz reád./A halállal a létnek nem szakad vége,/Emlékezz rá, veled marad örökre.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Gyászoló lánya Róza, veje János és unokája Alice.