Gyászhírek, 2018. február 1.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. február 1.
Fájdalomtól megtört szívvel és könnyes szemmel tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, KLEIN ARNOLD ANTONIU (TONI) életének 84. évében hosszan tartó betegség után eltávozott tőlünk. Temetése pénteken, február 2-án 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából a városi temetőben. Gyászoló felesége és fia.


Őszinte részvétünk IFJ. ZSÓFI GYULÁNAK és családjának a szeretett édesapa, nagyapa és dédapa, ID. ZSÓFI GYULA elvesztése miatt. Covaciu Péter és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MAGDINAK és ZSUZSÁNAK az apa, nagyapa elvesztése miatt érzet fájdalmukban. A Biró és a Balog család Nagyváradról.

*

„Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit.” SZÖKE KÁROLY, ISTRATE ŞTEFAN, KLEIN ÁRNOLD ANTONIU, LABOU ELENA, PAŞCU ANA, LĂCĂTUŞ VIOREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a SILAGHI családnak a szeretett apa és férj, SILAGHI TEODOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Őszinte részvétünk. Az ADLO munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak a fiú, testvér, édesapa, unokaöccs, NAGY JÓZSEF az élők sorából való hirtelen eltávozása miatt. Emlékezik volt felesége Erzsi, szülei, testvérei s azok családja.

*

Ahogyan telnek a napok, múlnak az évek, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Őszinte részvétem NAGY JÓZSEF családjának és gyermekeimnek édesapjuk hirtelen elvesztése miatt. Emlékezik rá volt felesége Erzsi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, fiú, testvér, NAGY JÓZSEF életének 59. évében hirtelen elhunyt. Temetése csütörtökön, február 1-jén 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Édesanyja, gyermekei és húga.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, fiú, testvér, NAGY JÓZSEF életének 59. évében hirtelen elhunyt. Temetése csütörtökön, február 1-jén 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Édesanyja, gyermekei és húga.

*

Szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa és após, WODINSZKI SÁNDOR (a Înfrăţirea gyár nyugalmazott mérnöke) 2018. január 21-én hirtelen elhunyt. Temetése február 3-án, szombaton 14 órától lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Halálának 10. évfordulóján szeretettel emlékezünk a drága, hűséges, szerető feleségre, édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, ANTAL KATALINRA (szül. LUKÁCS). Szerető családja.

*

Szomorú két év telt el, amióta elveszítettük a legdrágább feleséget, édesanyát és nagymamát, KAJTOR KATALINT. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos férje Ferencz, lánya Camelia, unokája Stelian.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor a kegyetlen halál elrabolta tőlünk ANTAL ERZSÉBETET. Már 6 éve annak, hogy elmentél, Nyugodjál, legyen békés álmod, Találj odafent boldogságot. Megpihentél, fájdalmat elhagyva, Melyet türelemmel viseltél magadban. De az emlékeddel szívünkben maradtál, Számunkra te soha meg nem haltál. Emlékezik rád férjed Sanyi, 3 fiad, 3 menyed, 8 unokád, 1 dédunokád, rokonok és keresztgyerekek, sógornők, Ilonka és családja, Erzsike és családja, Mari és Andre, szomszédok, ismerősök, volt nőszövetségi tagok.

*

Fájdalommal és szeretettel emlékezünk az édesanyára, anyósra, nagymamára, ANTAL ERZSÉBETRE, aki 6 éve hagyott itt minket örökre. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, a jó Isten vigyázza örök álmát! Emlékezik rá bánatos fia Jocó, menye Irma, unokái Karcsi és Timi.

*

Szomorú 4 év telt el, hogy eltávozott szerettei köréből ARDELEAN SÁNDOR (BENGÓ). „Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag.” Bánatos családja.

*

Részvétünket fejezzük ki PARDEK ISTVÁNNAK édesapja elvesztése miatti fájdalmában. Az L&P Autocenter közössége.

*

A szeretet, mely a szívünkben él, a síron túl is elkísér. A biharpüspöki temető néma sírkertjében 14 éve alussza örök álmát a szeretett édesapa, após és nagyapa, ID. K. NAGY IMRE. „Ami bennem lélek, veletek megy: ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz a virágaid között, mikor elhervadnak, megtalálsz a falevélben, mikor lehull, meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik, s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állni.” (Jókai Mór) Pihenése legyen csendes a néma hant alatt, emléke áldott mindazok szívében, akik ma érte egy imát mondanak.
Örökké bánatos lánya Róza, veje János és unokája Alice.

*

Szomorú szívvel búcsúzom kedves kollégámtól, barátomtól, PARDEK ANDRÁSTÓL, akihez több mint 60 éves kapcsolat fűzött. Jóságos lelke immár újra együtt van kedves feleségével. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat nekik! Emlékét szeretettel megőrizzük: Nagy Feri, valamint lányaim Lili és Gabi.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki dalnok-társunknak, Pardek Istvánnak, édesapja, PARDEK ANDRÁS elvesztése miatt érzett fájdalmában. A gyászolóknak vigasztalódást, az elhunytnak pedig, a boldog feltámadás reményében, békés pihenést kívánunk. A Váradi Dalnokok.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, GYENGÉNÉ IBOLYA (szül. BÓDIS) 83 évesen, hosszú szenvedés után elhunyt. „Itthagytál mindent, amiért küzdöttél, itthagytál mindenkit, akit szerettél. Tied a csend és a nyugalom.” Temetése 2018.02.01-án a telegdi kápolnából 14 órakor. Isten áldásával búcsúzunk tőle: férje Imre, leánya Gabi, veje Imi és unokája Geraldina.

*

Őszinte részvétünk KÁDAS FERENC munkatársunknak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett gyászában. Az M. M. Pódium Társulata.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, ZSÓFI GYULA (Éradony) életének 86. évében rövid szenvedés után megpihent. Utolsó útjára február 1-jén 14 órakor kísérjük az éradonyi ravatlozóból. A gyászoló család.

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy az imádott édesanya, anyós, nagymama, ANDERWALD ELEONÓRA JULIÁNA (feketeerdei születésű) jóságos szíve 62. éve hajnalán megszűnt dobogni. Temetése 2018. február 2-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja fia Péter, menye Csilla, unokái: Viktor, Armand és a pici Dominik.