Gyászhírek, 2017. december 8.

Gyászhírek, 2017. december 8.
„… amit látott, gyönyörű volt és véle marad mindörökre…” (Dsida Jenő) Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk születésnapján a drága Társra és Édesapára, VARGA VILMOS színművész-rendezőre. Emléke legyen áldott! Felesége Ildikó, és fia Zsombor.

Őszinte részvétemet fejezem ki a Nagy családnak a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, KÁROLYI IRÉN elhunyta miatt. Erdei Ágnes Éva.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel gondolok és emlékezem rád SIMON RÓBERT halálodnak 20. évfordulóján. Ikertestvéred Zoltán és felesége Tímea.

*

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, édesapára, nagytatára, VERES GYULÁRA (Biharpüspöki), aki december 8-án 20 éve, hogy visszaadta lelkét Teremtőjének, és emlékezünk a feleségre, édesanyára, nagymamára, VERES ILONÁRA, aki 13 és fél éve alussza álmát a holtak birodalmában. Múlhatnak álmok, évek, ameddig élünk, nem feledjük őket. A bánatos család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, KUN OLGA (szül. Körtvélyesi), életének 80. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után örökre megpihent. Temetése december 9-én 13 órakor lesz a bihardiószeg hegyaljai református temetőben. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A gyászoló család.

*

Halálának negyedik évfordulóján emlékezünk KÖTELES ISTVÁNRA. Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled. Legyen áldott emléke! Szeretettel emlékezünk rá. Felesége Mária, lányai Ildikó, Marika, unokái Lóci, Mirtill.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 13 éve a legdrágább apa és férj, IFJ. BÉRES SÁNDOR (Székelyhíd) itthagyott minket, hogy megpihenjen Jézus kebelén. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Imádott kicsi fia Dávid és felesége Ibike.

*

Hálás szívvel és szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, MIKÓ ISTVÁNRA (Szentjobb) halálának 7. évfordulóján. A boldog viszontlátás reményében emlékezik rá szerető családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk halálának 2. évfordulóján 44 évesen elhunyt drága gyermekünkre, GÁBOR JÓZSEFRE (Székelyhíd). Drága gyermekünk veled volt teljes az életünk. Elmentél, elvitted minden örömünket. Azt ami fáj jó lenne feledni, lelki bánatunkat magunkba temetni. Egy a reményünk mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled. Soha nem feledünk, szerető szüleid, anyu és apu.

*

Mély megrendüléssel vettünk tudomásul Isten akaratát, aki magához szólította drága édesanyádat,
RÓZSIKÁT. Őszintén együtt érzünk veled kedves PFEIFFER ISTVÁN (Augsburgból) és osztozunk gyászotokban. A család Nagyváradról.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, nagyapára és dédire, ID. ORBÁN ZOLTÁNRA
halálának első évfordulóján. Te már ott vagy, hol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Örökké bánatos feleséged, fiad és családja, lányod és népes családja.

*

„Úgy volt Ő jó, ahogy volt, ahogy élt, hitt és remélt. Ahogy szeretett, ahogy az emberekre tekintett. Úgy volt ő jó, ahogy volt, bárcsak volna, bárcsak lenne még. Véget ért szenvedése, szívében nyugalom. A miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom. Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen.” Szerették, tisztelték és becsülték SZABÓ ÁRPÁDOT (Kiskágya). Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban velünk éreznek.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesapánkra, HORVÁTH ADALBERTRE, aki 6 hónapja elment közülünk. Elmentél tőlünk, itthagytál mindent. Nem vársz már rám a kapunál. Szívünkben örökké élni fogsz. Lelkünkben mindig itt leszel velünk. Telhetnek hónapok múlhatnak évek, szívből szeretlek, nem feledlek téged. Bánatos fiad Tibi, felesége Vera, lánya Iza.

*

Szomorú 6 hónap telt el amióta a drága férj, édesapa, após, ID. HORVÁTH BÉLA a volt Înfrăţirea dolgozója itthagyott bennünket. Itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Nélküled üres és szomorú az életem. Hosszú az út, mely sírodhoz vezet, fájó szívvel, de mégis hozzád kimegyek. Viszek neked rózsát, amit sokat öntözgettél, hisz csak te tudod igazán mennyire hiányzol nekem. Bánatos feleséged Karolina, aki nem feled el soha.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. HORVÁTH ADALBERT. Aki hat hónapja itthagyott minket a szeretett édesapa, após, nagytata. Hiányod fájdalom, minden könny vigasz. Örök a perc, de az élet nem az. Minden éjszaka és hajnal véget ér. S míg szívünk dobban, te örökre benne élsz! Míg élünk, nem feledünk, fiad Boby, menyed Krisztina, unokád Jocó.

*

Szomorú hat hónap telt el amióta itthagyott minket a szeretett édesapa, após, nagytata, ID. HORVÁTH BÉLA (élt 66 évet). Hogy egy édesapa milyen drága kincs, / Csak az tudja, akinek már nincs. / Drága, jó szívét, áldd meg Atyám / S, köszönöm, hogy ő lehetett az én drága édesapám! Örökké gyászoló lányod Csilla, vejed Sámuel, unokád Jázmin.

*

„Az ember nem akkor hal meg amikor szeretné, hanem amikor lehet.” (Gabriel Garcia Márquez)
KISS GÉZA, PASCALAU LAURA IOLANDA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély megrendüléssel és fájdalommal veszünk búcsút a szeretett keresztapától és komától, KISS GÉZÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Keresztlánya Mária és Fodor Gyula és családja.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk a szeretett testvérre, SIMON RÓBERTRE halálának 20. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Emlékeznek rá bánatos szülei, bátyja Gyuszi és sógornője Móni, nővére Julika és sógora Sorin, és unokahúga Diána és ikertestvére Joli és sógornője Timi.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, nagyszüleinkre, ID. SIMON GYULÁRA, SIMON ERZSÉBETRE, SIMON MÁRIÁRA. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet! Fia Gyuszi, menye Lulu és az unokák, unokamenye, unokaveje és dédunokája.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk a szeretett nagyszüleinkre, BALÁZS TEODORRA és BALÁZS ERZSÉBETRE (szül. SÓLYOM), haláluk 28. évfordulóján. Csendes álmuk fölött őrködjön a hála és a szeretet! Lánya Juliska, veje Gyuszi, unokája Gyuszi, unokamenye Móni, unokája Zoli, unokamenye Timi, unokája Julika, unokaveje Sorin és dédunokája Diána, fiai Öcsike és Laci, menyei Ica és Éva, unokája Lacika.
*

„Hamar elmentél, pedig szükség lett volna rád, Nem is tudod, mily üres így nélküled a világ!” Fájdalmas szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra és nagyapára, DEÁK KÁROLYRA (Nagyvárad, szül. Gyantán), aki 8 évvel ezelőtt váratlanul, búcsú nélkül távozott. „Itt állunk sírodnál, némán…csendesen… Fájó sebet hagytál mindnyájunk szívében! Hiányod feldolgozni nem nagyon lehet, De megpróbálunk valahogy élni nélküled! Egy remény maradt, mely éltet és vezet… Hogy egyszer majd ott fent találkozunk veled!” Bánatos felesége Zsuzsi, fia Karcsi, menye Gyöngyi, unokája Brigitta és férje Norbert.

*

Mily alattomos a halál, mindig a jó szívekre talál, bánatot visz oda, hova nem kell, ártatlan lelkedre sorjába lel. Újra eltelt egy szomorú év, a szívünkben keserű emlék. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága gyermekünkre, IFJ. PAPP ALBERT ATTILÁRA (élt 35 évet). December 11-én 47 éves lennél drága gyermekünk, de közel 13 éve örökre itthagytad öreg szüleidet és elmentél oda, ahonnan nincs visszatérés soha. Életem legszebb karácsonyi ajándéka te voltál, de 35 év után a kegyetlen halál elrabolt tégedet örökre. A kegyetlen sorssal szemben mindenki tehetetlen. Kimegyünk a temetőbe, rátesszük kezünket a hideg kőre, és százszor is elmondjuk, hogy szeretünk és soha el nem feledünk. Szeretettel és köszönettel fordulunk minden kedves rokonhoz, baráthoz, ismerőshöz, akik halottak napján koszorúikkal, virágaikkal megtisztelték drága gyermekünk sírját. Örökké sirató öreg szüleid és az egész család.

*

Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szomszédunk, ÖZV. KISS GÉZA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Kincses Ferenc és családja.