Gyászhírek, 2017. december 7.

Gyászhírek, 2017. december 7.
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, Károlyi Irén hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken, december 8-án 13 órakor lesz a városi ravatalozóból. Gyászolja lánya Ildikó, veje Sándor, unokái és dédunokája.


KÁROLYI IRÉN szeretteinek a karácsonyi Gyermek általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége és lakói. „Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán.” (Ámós 9,11)

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett nagymamánktól és déditől, Károlyi Iréntől, aki hosszú szenvedés után hagyott itt bennünket. Búcsúznak unokái párjaikkal: Sándor és Kincső, Zsolt és Csilla a messzi távolból, valamint Noémi és István, és kis dédunokája, Istvánka.

*

A margittai Dr. Pop Mircea városi kórház vezetősége és munkaközössége megrendülten búcsúzunk egykori kollégánktól, JURCA ERZSÉBET (szül. BÁRDI) asszisztensnőtől. Nyugodjon békében! Őszinte részvétünket fejezzük ki gyászoló családjának.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, FORIÁN MIHÁLY életének 76. évében hosszan tartó betegség után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik lánya Pirike, veje Nelu, unokái Monica, unokaveje Imi és Cristina.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, FORIÁN MIHÁLY életének 76. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése pénteken, december 8-án 14 órakor fugyivásárhelyi kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik felesége Piroska, fiai Laci, Cristi családjaikkal.

*

„Születésben és halálban minden ember hasonlóvá válik.” (G. Hajnóczy Rózsa) ZAU IOAN, SZÁSZ EMERIC, KÁROLYI IRÉN, FORIAN MIHÁLY, TUDUC MARIA, POPOVICIU DUMITRU, TUGUI VASILE, BORDAS DAN-CRISTIAN, PESCARU IONEL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén „ La Capătul Drumului” Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, édesanyától, nagymamától, KUPA MÁRIÁTÓL, aki visszaadta lelkét Teremtőjének 79. életévében. Temetése december 7-én, csütörtökön 15 órakor lesz a városi kápolnából. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy imádott édesapánk, nagyapánk, ÖZV. KISS GÉZA (Kisszántó, a tejgyár volt dolgozója) 75 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése december 8-án 14 órakor a kisszántói kápolnából lesz. Gyászolják fiai Géza, Csaba, menyei Marika, Tünde, unokái Debi, Zsolti és felesége Bea, rokonok, barátai és kedves ismerősei.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. KISS LAJOSNÉ MIKLÓSI MARGIT (Biharpüspöki) 98 földi év után november 29-én, szerdán örökre eltávozott közülünk. December 2-án kísértük őt utolsó földi útjára a helyi ravatalozóból. Köszönjük mindazoknak, akik melletünk álltak ama nehéz órában, hogy velünk emlékeztek. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, dédnagymama, KÁROLYI IRÉN
életének 84. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése december 8-án 13 órakor lesz a Rulikowski temető városi kápolnájából. Emléke legyen áldott! Lánya Kati, veje Attila, unokái Jocó és Kinga, unokaveje Norbi és dédunokája Dávid.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, CSUKA LAJOS 69 évesen elhunyt. Temetése 2017. december 8-án 13 órától az értarcsai kápolnából. Búcsúzik tőle felesége Ibolya, három fia és családjaik.

*

„Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Te voltál a jóság és szeretet. Nem fogjuk már elgyengült kezed, nem simítjuk már őszülő fejed. Megpihenni tért két dolgos kezed, téged feledni soha nem lehet.” SZABÓ ÁRPÁD (Székelyhíd) Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Testvére Emma és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára és rokonra, HAMBURG PÉTERRE halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihensée csendes! Szerető családja.

*

Mélységes fájdalommal búcsúzunk a drága testvértől, sógortól és nagybácsitól, SZABÓ ÁRPÁDTÓL (Székelyhíd), akinél melegebb szívű ember kevés élt közöttünk. Az őr amit hagytál magad után a család életében soha, senki be nem töltheti. Nyugtod legyen Istentől áldott, és pihenésed olyan csöndes, mint ahogyan az életedet élted közöttünk. Szerető testvéred Margit, sógorod Sanyi és unokahugodék Gyöngyi, Lóránd és a gyerekek Magyarországról.