Gyászhírek, 2017. december 4.

Gyászhírek, 2017. december 4.
„Volt valaki, akiért átsírtunk sok éjszakát, Volt valaki, akit nem pótolhat senki más, Volt valaki, akit mindennél jobban szerettünk, Volt valaki, akiért oda adtuk volna az életünk. Hihetetlen, hogy már egy éve elmentél, S a szívünkből egy darabot elvittél.” Fájó szívvel emlékezünk SZÖKŐCS ATTILÁRA (Székelyhíd), aki immár egy éve, 47 évesen távozott örökre szerettei köréből. Őt soha el nem felejtő bánatos családja.


Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk a rokonokkal, barátokkal, volt kollégákkal, hogy a legdrágább feleség, testvér, sógornő és nagynéni, MARTON ÉVA MÁRIA (szül. Nagy) december 2-án Budapesten átadta lelkét Teremtőjének. Kèrjük mindazokat, akik ismerték és szerették áldozzanak egy percet az emlékének. A gyászoló család.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett apóstól, nagyapától, és déditől, ID. KOVÁCS JÁNOSTÓL (szül. Kárásztelek, Biharszentjános), aki türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 84. évében csendesen elhunyt. Temetése hétfőn 13 órakor a szentjánosi temető kápolnájából. Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Fájó szívvel búcsúzik menye Ibolya, unokája Brigi, férje Irvong és dédunokái Urving és Cristopher.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy szeretett férjem, ID. KOVÁCS JÁNOS (szül. Kárásztelek)
hosszan tartó betegség után 84 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése hétfőn 13 órakor a szentjánosi temető kápolnájából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet.
Búcsúzik tőle felesége Marika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nászunktól, ID. KOVÁCS JÁNOSTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Jenei család Gyarakról.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nászomtól, ID. KOVÁCS JÁNOSTÓL. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Nászasszonya Ilonka és fia Jóska.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, ID. KOVÁCS JÁNOSTÓL. (Szentjános), kinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Te már ott vagy, hol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Unokahúga Marika, Nelu és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, após, és nagyapa, ID. KOVÁCS JÁNOS (szül. Kárásztelek, Biharszentjános), életének 84. évében elhunyt. Temetése december 4-én 13 órakor a szentjánosi temető kápolnájából. Elmentél tőlünk fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Megpihenni tért drága, dolgos kezed, Soha nem feledjük drága emlékedet. Búcsúzik tőle fia Sándor, menye Inci, unokái Tomi és Márk.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága keresztapától, ID. KOVÁCS JÁNOSTÓL, kinek jóságos szíve megpihent. Megpihenni tért megtört tested, akik szívből szeretnek, nem felednek téged. Búcsúzik keresztlánya Rózsika és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra és nagyapára, VAJNA JÓZSEFRE (Kügypuszta), aki 3 éve hagyott itt bennünket. Szeretettel emlékezünk a gyermekre, testvérre, sógornőre és nagynénire, VAJNA ERZSÉBETRE (Kügypuszta), aki 1 hónapja hagyott itt bennünket. Nyugodjatok békében. A szerető család.

*

„A sírhantba szúrt fa az élet jelképe míg van ki gondozza, ha él az emléke, s alatta az is él, ki el van temetve.” SZÉNÁSI LAJOS Már egy éve, hogy itthagytál minket, elmentél örökre. Lelkedet a megváltó magához emelte, mi maradt itt, mi maradt utánad. Fájdalom és könnyek, végtelen hulláma és űr, hatalmas űr mit itthagytál, de már az Úrtól békességet kaptál.” Emlékét őrzi a gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett testvérre, keresztanyára, MARC GIZELLÁRA (szül. GÖNDÖR, élt 61 évet, Élesd), akit ma 6 hónapja kísértünk utolsó útjára. Nyugodjon békében! Marika, Sanyika.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem lányomra, GLÜCK MAGDOLNA ÉVÁRA,
akit november 30-án múlt 1 éve, hogy elragadta tőlünk a kegyetlen halál. Nyugodj békében! Édesanyád és a család.

*

Ma három éve annak a szomorú napnak, amikor hirtelen elhunyt szeretett párom, MĂLAN TEODOR (TIBI). Emléke szívemben örökké élni fog! Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Irénke.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, dédimamára, CSORDÁS ROZÁLIÁRA (szül. SZABÓ, Biharpüspöki)
halálának első évfordulóján. „Egész életeden át dolgozva éltél, Most bánatot ránk hagyva, csendben elmentél. Örök álom zárta le drága két szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed.” Emlékét őrzi szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, apára, nagytatára, apósra, KOVÁCS KÁROLYRA,
aki december 3-án volt 8 éve, hogy itthagyott minket. „Csak egy szál virágot hozzatok síromra, ennyit várok tőletek, és ha eljöttök, kicsordul könnyetek. Megálltok fejfámnál, olvassátok nevem, lehet hogy odalenn megdobban a szívem. Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta: Isten veletek!” Bánatos felesége Juci, lányai, fiai, vejei, menye és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, anyósra, testvérre, KRUPKA MÁRIÁRA halálának 3. évfordulóján. Nyugodjál békében! Szerető családja.

*

Már 10 éve, hogy eljön az a szívszorító nap, december 3-a, amikor a drága gyermek, édesapa, testvér, IFJ. TIPONUŢ IMRE (élt 38 évet) itthagyott bennünket. Nyugodjon békében! Örökké sirató édesanyja, édesapja, két fia Norbi, Lacika, testvére Laci, sógornője Pupi, két fiuk Erik és Roli.

*

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek. Hiába szállnak álmok, évek, ők itt maradnak bennünk,
csöndesen még. (Juhász Gyula) HEGEDŰS BÉLA Fájó szívvel búcsúzom, a legjobb kollégától és baráttól. Lelked nyugodjon békében! Bogi.

*

„Mi a halál? Egy fokkal közelebb kerülünk a nyugalomhoz és talán kettővel a csendhez.” (Alexandre Dumas) FELTMAN FRANCISC, CRISTE NICOLAE, PRICAJAN FRASINA, KISS MARGIT, BOGDAN TEORDOR, MOS TEODOR, MANECAN ANISCA, BARCAS ILEANA, POP ILONA, POCIOIAN IRINA, NEGREAN CONSTANTIN, ANGHEL-BROINAS CONSTANTIN, DUDUMA EUGEN, SIPOS GÁBOR, LOVADI IMRE, DRUTU MIHAI, ROMAN TIBOR-GYULA, OROS ANA, PAPAY ÉVA, BODOG GHEORGHE, POP MARIA, BODIS IULIANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LOVADI IMRE, 74 éves korában elhunyt. Temetés dec. 5-én 14 órakor a püspöki kápolnából. Búcsúzik tőle felesége, fiai és unokái.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, ÖZV. TORPE JÁNOSNÉ (szül. JOO ANNA) életének 92-ik évében elhunyt. Temetése hétfőn, dec. 4-én, 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Lánya Ildikó és Sándor.

*

„Megállt a drága szív, mely élni vágyott, Pihen a drága kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a szívünk és házunk. Nem hiszem el, hogy téged többé már nem látunk. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel. Nem örülsz nekünk szerető szíveddel. Elmentél tőlünk és veled együtt a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. SIPOS GÁBOR életének 69. évében súlyos betegség után csendben megpihent. Búcsúzik tőle felesége Erzsike, lánya Elvira, veje Laci és het unokája, Norbi és Tamás a messze távolból.

*

Élete utolsó esztendejét, a 86-ikat Nagyváradon töltötte PAPAY ÉVA. Végső nyughelye a marosvásárhelyi református temetőben lesz 2017. december 5-én 15 órától. Úgy emlékeznek rá fiai és családjaik amilyen volt, életerős, kemény, önjáró, szóval követendő. Fiai és családjaik.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, feleség és anyós, POP ILONA
szíve megszűnt dobogni életének 75. évében. Szívünkben örökké élni fogsz, lelkünkben mindig itt leszel velünk. Búcsúzunk tőled: férjed Gyuri, lányod Éva és vejed Jani. Temetése december 5-én, kedden 13 órakor a Steinberger kápolnából.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki POP GYURINAK és családjának felesége, POP ICUKA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Dobrogei, Oţelarilor és Muntele Găina utcabeli szomszédok.