Gyászhírek, 2017. december 28.

Gyászhírek, 2017. december 28.
Jézus ajándéka a benne vetett hit által az örök élet, amely felett nincs hatalma a halálnak (János11,26). Megrendülten értesültünk FT. KOVÁCS SÁNDOR Kolozs-dobokai főesperes, az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének országos lelki vezetője hirtelen elhunytáról. Tanítását, példamutatását és emlékét megőrizzük. Lisieux-i Kis Szent Teréz és a Szent Rita Nőszövetségek tagjai és lelki vezetőik.


Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk a mindig segítőkész testvérre, sógorra és nagybácsira, MIKÓ BÉLÁRA halálának 2. évfordulóján. A boldog viszontlátás reményében emlékezik rá nővére és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy eltávozott az élők sorából NAGY LADISLAU GHEZA. Temetése 2017.12.28-án lesz a városi kápolnából 15 órakor. Búcsúzik fia, lánya, menye és húga.

*

Megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, PUPP JÁNOS rövid szenvedés után 75 éves korában örökre megpihent. Utolsó útjára december 28-án 13 órakor kísérjük a Steinberger kápolnától. Nyugodj békében drága lélek. Bánatos felesége Ibi.

*

Fájó szível búcsúzunk nászasszonyunktól, PÉNZES ILONÁTÓL, aki 50 évesen hirtelen elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki SÁNDORNAK, TAMÁSNAK és XENIÁNAK a szeretett feleség, anya és anyós elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott és pihenése csendes. Papp László és családja.

*

„Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.” IACOBOI EMILIA, TÓTH ESZTER, MOGYOROS RóBERT, IURASOVA IUSTINA, ROMAN MARIANA, SABĂU EMILIA, ŢIGAN SARMIZA, PUIE IONEL, SILAGHI BUJOR-GABRIEL, BERECZKI GÉZA, HURGOIU ANTICA, POP IULIANA, PETRUŞCA IOSIF-SEBASTIAN, CIOARA DELIA-MARIA, GERGELY FERENCZ, MURVAI ILDIKÓ, BEZSAN ANA, NAGY ANA, BARBELY-BARTIS ANTONIU, BALÁZS ILEANA, BRINDAS IOAN, PUPP JÁNOS, BUGHIURI TRAIAN, PANTEA MARIA, BEJAN ANA, PELLÁDI ERZSÉBET, KISS MAGDOLNA, LERINŢIU ANA, DEM GEORGE, BIRĂU AUREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógorunktól, ID. ERDŐS LÁSZLÓTÓL, aki rövid, de súlyos szenvedés után visszaadta lelkét a teremtő Istennek. Nyugodjon békében. Gyászolja sógornője Jolán és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, ID. ERDŐS LÁSZLÓTÓL (nyüvedi lakos),
aki életének 77. életévében rövid, de súlyos szenvedés után itthagyott bennünket. Temetése december 28-án 14 órakor a nyüvedi kápolnából. Adjon az Isten neki örök nyugodalmat. Búcsúzik tőle felesége Irma, fia Laci és Csaba.

*

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk, SIPOS TERÉZIA (Jákóhodos) temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága anyára, anyósra, nagymamára, TIPONUŢ MÁRIA-ÉVÁRA
halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen áldott és nyugodt. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára és dédnagyapára, BENE LAJOSRA (Mezőbaj) halálának 10. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, szívből szeretünk és nem feledünk téged.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos felesége, fia, menye, unokája és annak családja.

*

Karácsonykor távozott a földi életből a kedves emlékű PUPP JANCSI, akitől tisztelettel és örök barátsággal búcsúzunk. Drága Ibolya, nehezen találjuk a vigasztaló szavakat, de szívvel-lélekkel melletted állunk. Magdus és Laci.

*

Mély fájdalommal a szívünkben veszünk végső búcsút a szeretett testvértől, sógortól és nagybácsitól, ID. ERDŐS LÁSZLÓTÓL (Nyüved), aki 77 évesen hagyott itt bennünket. „Bármilyen ünnep oly szomorú, olyan sivár nélküled. Amíg mások ünnepelnek, én csak sírok- Ég veled!” Nyugodj békében! Összetört szívű testvére Eta, férje József és családjai.

*

Ma 3 éve, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa és após, ID. BUGÁN LÁSZLÓ GYULA örökre itthagyott minket. „Lelked mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt. Hiába keressük, könnyes szemünk már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te vagy,
utat mutatsz, mert a szívünkben örökké itt maradsz.” Soha nem feledünk, örökké bánatos családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, BALLO ANDRÁS (Bandi, Hegyköztóttelek) temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Együtt érzésünket fejezzük ki Újvárosi Balló Gizella munkatársnőnknek és családjának szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmunkban. A Caritas Catolica munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki férje elvesztése miatt Pupp Ibolyának. Nyugodj békében barátunk
Jancsi. Mély gyászában osztozunk barátjuk Jánó Kálmán és családja. Nyugodj békében barátunk Jancsi.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki Pupp Ibolyának szeretett férje elvesztése miatt érzett fájdalmában. A. Tóth Sándor és családja.

*

Fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy PÉNZES ILONA (szül. Fekete, Hegyközkovácsi)
hirtelen eltávozott tőlünk életének 50. évében. Huszonnyolc évet együtt éltünk mi ketten jóban-rosszban. Soha nem feledünk. Temetése 29-én 14 órától a református kápolnából. A gyászoló család: férjed Sanyi, fiad Tamás és menyed Xénia.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógortól, keresztszülőtől, nagybácsitól, ID. ERDŐS LÁSZLÓTÓL (nyüvedi lakos), aki december 26-án elhunyt. „Akarjuk és hisszük, nem ennyi az élet, s te mosolyogva nézel ott fent az égen. Aludd örök álmodat békében, csendesen, lágy szellő öleljen kedvesen.” Pihenése legyen csendes. Búcsúzik tőle sógornője özv. Erdős Ida, lánya, fia, és azok családjai.

*

Mély fájdalomban megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága testvér, sógor, KUZSMA JÁNOS, 73 evés korában hirtelen elhunyt nagy fájdalmat hagyva maga után. Búcsúzik tőle bátyja Pityu és felesége Piri, nővére Rózsi és lánya Rózsika, unokái, veje Béla, unokája Henike.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, apa, nagyapa, testvér, KUZSMA JÁNOS (volt mezőbikácsi lakos) életének 73. évében hirtelen elhunyt. „Hirtelen elmentél egy perc alatt, számunkra a fájdalom és a gyász maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, Mélységes a fájdalom, hogy távoztál. A búcsúszó, mit nem mondtál, elmaradt. De szívünkben örökké velünk maradsz.” Nyugodj békében! Búcsúzik tőle felesége Magdus, lányai Bogi és Erzsike, vejei Zoli és Marcel, unokái Brigitta, Arnold, Xénia, Vivien és Alex.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, FARKAS MIHÁLY JÁNOSRA halálának 1. évfordulóján. „Nem az a fájdalom amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen.” Emléke szívünkben tovább él. A gyászoló család.

*

Örökké fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, GÖCZ ERZSÉBETRE (szül. Szabó)
halálának 2. évfordulóján. „Hogy egy édesanya milyen drága kincs. Azt csak az tudja, akinek már nincs. Mindent adhat az ég kétszer Márványt, kincset, palotát, Csak egyet nem adhat: édesanyát.” Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. Szerető gyermekei Éviké, Erika és családjai.

*

Fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, BALOGH KATALIN
elhunyt Budapesten, élt 89 évet. „Itthagytál, elmentél hirtelen, drága szíved a megpihent a mennyben. Búcsúzni akartál, de nem volt időd. mert lassan. csendesen elfogyott az erőd.” Búcsúzik tőled szeretett lányod Bakonyi Katika és férje Lajcsi.

*

Fájdalommal és szomorú szível tudatjuk, hogy a szeretett anyós, BALOGH KATALIN hosszan tartó betegségben hirtelen elhunyt. Búcsúzik tőle menye Balogh Pirike, 2 unokája Enikő és Anita, valamint azok családjai Budapestről.

*

Szomorú szívvel vettük tudomásul, hogy a szeretett nagynéni, BALOGH KATALIN Budapesten elhunyt. Búcsúzik tőle a Folticska család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló Bakonyi családnak az édesanya és anyós elhunyta miatti mély fájdalmában. Berecki Erzsébet és családja.

*

„Elmentem, szeretteim nehéz volt már élni, Kopogok a jó Istennek bebocsájtást kérni. Búcsúzom tőletek, nekem így már könnyebb. Értem néha napján ejtsetek egy könnyet.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, KISS MAGDOLNA életének 88. évében elhunyt. Temetése december 29-én, pénteken 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik tőle gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, feleség, PELLÁDI ERZSÉBET hosszú szenvedés után december 25-én elhunyt. Temetése december 29-én, pénteken a Steinberger kápolnából 14 órakor lesz. A gyászoló család.