Gyászhírek, 2017. december 27.

Gyászhírek, 2017. december 27.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a BARA családnak BARA ZOLTÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében.Popovici Zoltán és családja.


„Akiknek valaha fontos voltál, azoknak fontos vagy ma is. Akik szerettek, azok szeretnek ma is. Örökké szívünkben maradsz.” Szomorúan búcsúzom SZABÓ KOVÁCS EMÍLIÁTÓL. Őszinte részvétem fejezem ki bánatos férjének. Pásztor Erika.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett sógórnőnk, SZABÓ EMÍLIA életének 41. évében hosszú szenvedés után eltávozott közülünk. Temetési szertartás december 27-én, szerdán 12 órakor lesz a városi kápolnából. Gyászolja sógórnője Marika, sógora Remus, unokaöccsei Remus és Zsolti.

*

Minden évben eljön az a nap, mely szívünkben fájó emlék. Ennek a napnak 15 éve, amikor a szeretett férj, apa, após, nagyapa, FARKAS IMRE (Érmihályfalva) itthagyott bennünket. Emléked él és élni fog családodban amíg a földön élünk, örökké őrizzük szívünkben. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 6 hete eltemettük drága, jó édesanyánkat, az anyóst, nagymamát, dédimamát, PAPP IRMÁT (Tóti). Nem integet többé elfáradt kezed, nem dobog már értünk jóságos szíved, elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökké ott maradsz. Pihenésed legyen csendes és áldott! Gyászolják lányai Kati, Adél, Otília, fia Karcsi és azok családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, HIGYED JULIÁNNÁRA (1 év), és HIGYED JÓZSEFRE (25 év) haláluknak évfordulóján. Fia Higyed György és családja, Érmihályfalva.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, CSARNÓ SÁNDORRA (volt székelyhídi lakos) halálának 15. évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük. Felesége Anci, lánya Anikó, unokája Beáta és férje Cristi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a tizennégy évvel ezelőtti december 27-ére, amikor eltávozott közülünk a szeretett férj, édesapa, após és nagytata, FÜZESI GÁBOR. Ahogy telnek az évek, egyre jobban érezzük hiányod. Egy a reményünk, mely éltet, hogy egyszer még találkozunk veled. Áldott emléked szeretettel őrizzük szívünkben. Feleséged Ilona, fiad Attila, menyed Erika, unokád Emese, nászasszonyod Emma.

*

Őszinte részvétem a KIRÁLY családnak a szeretett édesanya, anyós, nagymama, SÍPOS TERÉZ
elhunyta miatti mély fájdalmukban. Papp Erzsike.

*

Névnapjuk alkalmából szeretettel gondolunk halottainkra, MÉSZÁROS JÁNOSRA, az apára, apósra, MÉSZÁROS JÁNOSRA, a testvérre, sógorra és MIKÓ JÁNOSRA, az apára és apósra. Mészáros Zoltán és felesége Ibi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága anyára, anyósra, nagymamára, FERENCZ ERZSÉBETRE halálának 18. évfordulóján. Pihenése legyen áldott és nyugodt! Emlékét megőrizzük. Lánya Nóra, férje Jancsi, unokája Nórika, férje Sandu és gyermekei Nórika és Vanessa.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy OPRA MÁRTON december 21-én elhunyt. Temetése Keszthelyen. Búcsúmiséje a Nagyváradi Római Katolikus Bazilikában december 27-én 16 órakor lesz. Gyászoló felesége és lánya.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló KUN családnak KUN JÓZSEF elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Veligdán István, Kovács Zoltán és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PÁLL JENŐNEK felesége elvesztése miatt érzett fájdalmában. Marika és Milu.

*Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk a mindig segítőkész testvérre, sógorra és nagybácsira, MIKÓ BÉLÁRA halálának 1. évfordulóján. Szerető nővére és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. ASZTALOS GYULÁRA a legjobb testvérre, édesapára, nagyapára, ID. ASZTALOS GYULÁRA, a drága édesapára és nagyapára, valamint ASZTALOS PINTÉR RÓZÁRA (szül. Pintér) a legjobb édesanyára, nagymamára, dédmamára, haláluk 13., 7., valamint 3. évében. Testvére, lányuk Icu és családja.

*

Mélyen megrendülve tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága feleség és testvér, SZABÓ EMÍLIA 2017. december 22-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó földi útjára 2017. december 27-én 12 órakor kísérjük a Rulikowski temető, városi kápolnájától. Drága emléke örökké szívünkben él! Búcsúzik tőle bánatos férje János és nővére: Magdus és családja.

*

Fájdalommal és szomorú szívvel tudatom, hogy a szeretett férj, GERGELY FERENCZ (Kolozs megyei, püspöki lakos, TCI volt dolgozója) örökre megpihent. „Itthagytál, elmentél hirtelen. Drága szíved megpihent a mennyben. Búcsúzni akartál, de nem volt időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd.” Búcsúzik tőle felesége Irénke, sógora, sógórnője, keresztlánya, férje és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, MURVAI ILDIKÓ életének 68. évében hosszan tartó betegség után csendesen megpihent. Temetése csütörtökön, december 28-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Fia Attila és menye Ani.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett MURVAI ILDIKÓTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! Sanyi, Obi és családja.

*

Megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, PUPP JÁNOS rövid szenvedés után 75 éves korában örökre megpihent. Utolsó útjára december 28-án 13 órakor kísérjük a Steinberger kápolnából. Nyugodj békében drága lélek! Bánatos feleséged Ibi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, testvér, sógórnő, nagynéni, ROMAN MARIANA 92 évesen elhunyt. Temetése december 27-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jó férj, apa, após és nagyapa, BARBELY-BARTIS ANTONIU 83 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, december 28-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége Erzsébet, fia József és lánya Erzsébet családjaikkal.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki anyatársunknak és családjának a szeretett BARBELY-BARTIS ANTONIU elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Halász Lajos és Mária.