Gyászhírek, 2017. december 22.

Gyászhírek, 2017. december 22.
„Az ember azért kapja tehetségét a teremtőtől, hogy használjon vele.” Veres Kovács Attila nagytiszteletű úr az egész magyar nemzetnek szolgált tehetségével. Megrendülten búcsúzunk kedves, jó elnökünktől, Isten nyugosztalja. Magyar Örökség-díj Bíráló Bizottsága.

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy.”(Zsoltárok 23,4). Megrendült szívvel, de Isten vigasztaló kegyelmének bizonyosságával búcsúzunk, Nt. VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztorunktól. Tanítását, példamutatását és drága emlékét szívünkben megőrizzük. A Nagyvárad Olaszi református gyülekezet konfirmandusai.

*

Megrendülten értesültünk VERES-KOVÁCS ATTILA Nagyvárad-Olaszi lelkipásztor váratlan elhunytáról. Ezúton szeretnénk kifejezni részvétünket és együttérzésünket KOVÁCS VALIKA iskolatársnőnknek a pótolhatatlan veszteségében és lelki fájdalmában. Az 1974-ben végzett IV.A osztály.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a Nt. VERES-KOVÁCS ATTILA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Derzsi Ákos és családja, valamint az Europrint munkaközössége.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11.26) Fájdalommal a szívünkben, de Isten akaratában megnyugodva emlékezünk meg VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztora, aki tíz éven át hűséggel szolgált gyülekezetünkben. Emlékét szívünkben örökké őrizni fogjuk. A Fugyivásárhelyi Református Egyházközség.

*

„Jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig…” (Zsolt. 23:6) Mennyei Atyánk vigasztalását kívánjuk VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztor hirtelen elköltözése miatti fájdalmában a nagytiszteletű asszonynak és a Nagyvárad-Olaszi Református gyülekezetnek. Nagyvárad-Belvárosi Baptista Gyülekezet lelkipásztorai, előljárói, valamit a gyülekezet nevében.

*

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora, papsága és a híve közössége fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva őszinte részvétét fejezi ki Veres Kovács Attila lelkipásztor családjának és a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek. Megköszönve Istennek a keresztények egységéért, Szent László örökségének továbbadásáért és gazdagításáért végzett szolgálatát, kérjük, hogy a feltámadt Üdvözítő, akinek szolgálatában állt, adjon neki örök nyugodalmat, szeretteinek pedig lelki békét és vigaszt!

*

„Jézus ajándéka a benne vetett hit által az örök élet, amely felett nincs hatalma a halálnak” (János 11:26) Megrendülten értesültünk VERES-KOVÁCS ATTILA Nagyvárad-Olaszi lelkipásztor testvérem haláláról. Együttérző szívvel osztozunk szerettei fájdalmában. Papp Benjámin és családja.

*

Megrendüléssel búcsúzunk nagytiszteletű VERES-KOVÁCS ATTILA lelki pásztortól. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak. Isten nyugtassa békében. Az Anna Nőszövetség nevében, Sarkadyné Kelemen Marika elnök.

*

Megrendüléssel értesültem VERES-KOVÁCS ATTILA református lelkipásztor hirtelen halálakor. Őszinte együttérzésem a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott. Dr. Sarkady Zsolt.

*

Megrendülten értesültünk nagytiszteletű VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztor haláláról. Őszinte együttérzéssel osztozunk a gyászoló család fájdalmában. Garnai Sándor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a bánatos családnak VERES-KOVÁCS ATTILA váratlan elhunyta miatt. Nyugodjon békében! A Czumbel család.

*

„Aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” (János 12:26) Mély megrendüléssel értesültünk VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztor hirtelen haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének VALIKÁNAK. Isten adjon erőt e mérhetetlen fájdalom elviseléséhez. Nyugodjon békében! A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Béczy Ernő Kórusa és Jakó Sándor kántor.

*

Őszinte együttérzéssel osztozunk volt osztályfőnökünk, Páll Jenő szeretett felesége elvesztése miatti fájdalmában. Kocsis Géza és családja Szentimréről.

*

Összetört szívvel emlékezünk életünk legszörnyűbb napjára (december 24.) amikor két éve érthetetlen hirtelenséggel elveszítettük az imádott gyermeket és testvért. „Legyen ünnep az égben és ünnep a földön bár engem rég nem érdekel, pedig égnek a gyertyák, s a könnyem kicsordul: Miért?? Miért?? Nem vagy itt közel?” DANI ROLAND Elmentél tőlünk, minket meg itthagytál, hogy mit okoztál ezzel… bele sem gondoltál. Szemünkben könnyekkel virradt a hajnal, új élet várt rád, hisz elvitt egy angyal. Magához ölelt és felemelt az égbe, szeretettel szívedben mentél a fénybe. Széttép a fájdalom, hogy itthagytál minket, szívünkbe markol egy meleg tekintet. Bennünk él a szó a lelkünkbe égve, szeretünk téged, de te eltüntél a fénybe. Millió emlék, miben szerepelsz velünk, egyet megígérünk, soha sem feledünk. Szívünkben örökké élni fog a hangod, „Tudod, hogy szeretlek” ahogyan ezt mondod. Csöngenek a szavak, a szelek szárnyán szállnak, amióta elmentél, mindennap csak várlak… Nyomot hagytál bennünk, minden emlék tiszta, szemünkben könnyekkel tekintünk vissza. Üdvözlünk lentről, szeretünk téged, szívünkben örökké él gyönyörű emléked. Szomorú a világ nélküled, hidd el. Sokat gondolunk rád összetört szívünkkel. Összetört szívű szülei és testvére Raymi.

*

Megrendülten tudatunk minden kedves rokont, jóbarátot és ismerőst, hogy szeretett sógornőnk, KOVÁCS ILDIKÓ (szül. POROSZLAY) rövid szenvedés után New York-ban elhunyt. Adjon az Isten örök nyugodalmat neki és szeretteinek megnyugvást. Gyászolják: sógora Lali, sógornője Kati, unokaöccse Levente és családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, KOVÁCS ILDIKÓ (szül. POROSZLAY) boldog házasságunk 50. évében rövid, de súlyos szenvedés után december 19-én elhunyt. Temetési szertartása december 22-én lesz New York-ban. Gyászolja örökké bánatos férje Bandi és szerető fia Zolika családjával.

*

Fájó szívvel emlékezünk az édesanyára, nagymamára, dédire, ID. KOVÁCS SÁNDORNÉ (szül. ERŐS ETELKÁRA, Biharpüspöki) halálának 5. évfordulóján. „Egy csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél. Csak az hal meg, akit elfelednek, Örökké él, akit igazán szeretnek.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja: lánya, fia, menye, unokái, unokavejei és imádott dédunokája Vikici.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, HALMI ELEMÉRRE, aki hat hónapja távozott az élők sorából. Gyászolja felesége és fia és annak családja, valamint sógornője és családja.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a hat hete elhunyt FÉNYES IMRE SÁNDORRA. „Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen.” Emléke szívünkben tovább él. Szerető felesége, lánya, unokája, nagynénje, unokatestvére.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, SEMLYÉNI ILONÁRA, aki december 23-án lesz két éve, hogy örökre itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Férje Lali, fia Olivér, lánya Judit, menye Andi, unokái Ingrid, Bernadett és Miriám.

*

Örök szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára és déditatára, ID. VÁGI JÓZSEFRE halálának 9. évfordulóján. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Őt soha el nem felejtő felesége, gyermekei, unokái és dédunokája.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, ID. ROMÁN FERENCZRE (Margitta) halálának 3. évfordulóján, december 20-án, amikor eltakarta a sír hantja. Egyedül vagyok, könnyes az éjszakám-nappalom. Néma csendben halljuk hangodat, Csillagok fényénél látjuk arcodat. Nehéz az élet nélküled, Könnyes az út, mely hozzád vezet. Csak az vigasztal mikor az utam véget ér, Odamegyek hozzád megpihenni, Akkor már nem választ el senki. Az álmodat ne zavarja senki! Feleséged, fiad, lányod, unokád.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, ÖZV. CSAPÓ ERZSÉBETRE (Berettyószéplak) halálának első évfordulóján. Felejthetetlen emléke szívünkben örökké él. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!” (Zsoltár 31,6) Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy GONDA ERZSÉBET életének 87. évében visszaadta lelkét teremtő Urának. Temetése szombaton 110 órakor lesz a Rulikowski temető városi kápolnájából. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KUN ILDIKÓNAK és családjának a szeretett férj, édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Bagdi László és családja.

*

,,Ő már ott van, ahol nem fáj semmi, Ahol nincs fájdalom. Örök álmát őrizze Béke és nyugalom.”Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett barátunk, KUN JÓZSEF 60 évesen, oly hamar elment az élők sorából. Őt soha el nem felejtik szeretett barátai Deák Gábor és családja Diószegről, Csóka László és családja Nagyváradról.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett és tisztelt SZILÁGYI ÉVA EDITRE (született HORVÁTH, Székelyhíd, 1961-2013), aki 4 éve eltávozott az élők sorából. Drága Istent arra kérjük, hogy vigyázzon terád! Huszonhárom évet együtt éltünk mi ketten, jóban-rosszban. Egyet megígérünk, hogy soha el nem felejtünk. Csak a tested hagyott itt bennünket, de a szíved és a lelked megmarad minékünk mindörökre. Emlékezik rá örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága keresztapától és igaz baráttól, KUN JÓZSEFTŐL. „Életünk törékeny virág a végtelenben, ám emlékünk mégis örök erő, mit hátrahagyunk a szerető lelkekben a világból soha nem törölhető.” Pihenése legyen csendes! Keresztlánya Sanyó Erzsike és családja, barátja Burai Imre és családja.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak VERES-KOVÁCS ATTILA református lelkipásztor elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Pataki és Todea család.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak VERES-KOVÁCS ATTILA református lelkipásztor elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Bugariu család.

*

A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hittel és reménységgel, a nagyváradi Szent László Római-Katolikus Líceum tantestülete, diákjai és szülői közössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, nagytiszteletű VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztor elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjék békében! „Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem még ha meg is halt élni fog.” (János 11,25)

*

Mély megrendüléssel értesültünk nagytiszteletű VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztorunk haláláról. Részvétünk VALIKÁNAK. Thurzó Margit, Mercédesz, Diána és dr. Thurzó Ildikó.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy JÓ GÖNCZI SÁNDOR 77 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése december 22-én 13 órakor lesz a pelbárthidai kápolnából. Nyugodjék békében! Búcsúzik tőle a gyászoló család.

*

„Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek Másnak, csupán néked, mindenért néked.” (Ady) Az Ady Endre Líceum közössége megrendüléssel búcsúzik Nt. VERES KOVÁCS ATTILA lelkipásztortól, aki az együtt megélt hit közösségmegtartó erejét, az anyanyelv mérhetetlen szeretetét, a magyar és az egyetemes kultúra ápolásának édes terhét hagyta ránk örökül. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Szeretteinek vigasztalódást kívánunk a gyász keserű óráiban.

*

Fájó szívvel emlékezünk PAKSI MÁRIÁRA halálának 5. évfordulóján. Lelked reméljük békére talált, te már a menyből vigyázol reánk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, BIMBÓ JOLÁNRA halálának 9. évfordulóján, és BIMBÓ ANDRÁSRA halálának 30. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Szerető családjuk.

*

Szívünkbe örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága, jó anyára, ÖZV. ZÁK ISTVÁNNÉRA, aki december 21-én 25 éve, hogy eltávozott az élők soraiból. Emlékét megőrzi őt soha el nem felejtő lánya Ica, unokája Adrian és családja.

*

Mély megrendüléssel értesültünk VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztor hirtelen haláláról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki családjának a szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Partiumi Magyar Nyugdíjasok egyesülete.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak VERES-KOVÁCS ATTILA református lelkipásztor elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Sapientia Varadiensis Alapítvány nevében dr. Fleisz János elnök.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak VERES-KOVÁCS ATTILA református lelkipásztor elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Dorina Bei, Dioda.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, CSEKŐ JÓZSEFNEK édesapja, ID. CSEKŐ JÓZSEF elvesztése miatti gyászában. Nyugodjon békében! A Nagyvárad 1 MOL Benzinkút munkaközössége.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki CSEKŐ JÓZSEFNEK édesapja. ID. CSEKŐ JÓZSEF elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Hajbók Emil és Ildikó.

*

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi / És nyugalmadat nem zavarja senki / Életed elszállt mint a virágillat, / Emléked ragyog, mint fényes csillag.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, KUN JÓZSEF (nyugalmazott Sinteza – Chimprod villanyszerelő)

2017. december 20-án, életének 60. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Gyászolja szerető felesége Ildi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól és nagybácsitól, KUN JÓZSEFTŐL (volt diószegi lakos), aki életének 60. évében hosszú szenvedés után hagyott itt bennünket. Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet, csak az hal meg, akit elfelejtenek! Örökké él, akit nagyon szeretnek. Temetése december 23-án, szombaton 14 órakor kerül sor a városi kápolnából. Búcsúzik a gyászoló család, két húga, Kati és Terike és azok családjai.

*

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratával megnyugvást kereső hittel tudatjuk a közeli és távoli rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, hogy a ID. KUN JÓZSEF (volt diószegi lakos) türelemmel viselt hosszú betegség után, életének 60. évében, hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2017. december 23-án 14 órakor veszünk végső búcsút a városi kápolnában a Nagyváradi Rulikowski temetőben. Búcsúzik tőle fia ifj. Kun József és menye Kun Renáta. Emléke örökké szívünkben él.

*

„Menyjetek békével! Istennek legyen hála!” KUN JÓZSEF, BLAGA LOREDANA MARIA, OPRA MÁRTON, VÁNCSA ÁRPÁD, BUHAS OCTAVIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Non stop Temetkezési Vállalat.

*

Látjátok felém, hogy mik vagyunk? Bizony bíbor és bronz és arany, És örökkévaló szent szépség vagyunk. (Reményik Sándor). Megrendülten értesültünk jó barátunk, VERES KOVÁCS ATTILA lelkipásztor tragikus hirtelenséggel történt elhunytáról. Nagyvárad városának kiemelkedő személyisége volt. Reformátusként oszlopa a mindenkori templomnak. Őszinte részvétünk családjának. Kiss Törék Ildikó, Dr. Varga Zsombor és Dr. Buchholz Éva.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VALIKÁNNAK, szeretett férje NT. VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztor elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott. Jakabffy Margit, fia és családja: Jakabffy Zsolt – Attila.