Gyászhírek, 2017. december 19.

Gyászhírek, 2017. december 19.
„Hogy egy édesanya milyen drága kincs, / Azt csak az tudja, akinek már nincs. / Mindent adhat az ég kétszer, / Márványt, kincset, palotát, / Csak egyet nem adhat kétszer / Szerető édesanyát!” KOPÁNYI MÁRIA (1945–2008) már 9 éve távozott el közülünk. Megköszönjük, hogy voltál nekünk. Soha el nem múló szeretettel és tisztelettel emlékezünk rád. Szerető családod.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa és dédnagyapa, ID. MÉSZÁROS GYULA (Bihar) rövid szenvedés után 91 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése december 19-én 14 órakor a bihari katolikus kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja lánya, fia, veje, menye, unokái és dédunokái.

*

Fájó szívvel búcsúzom testvéremtől, OLÁH (LADÁNYI) KATALINTÓL (szül. Biharpüspöki) életének 55. évében hirtelen elhunyt. Temetése Debrecenben december 20-án. Gyászoló testvére Nusi és családja, Zoli, Lalika, Angika, Flórián és Francesca.

*

Mély fájdalommal emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett férjre és apára, KUSMA ZOLTÁNRA. „Meghalt a szív, mely élni vágyott,/ Pihen a két kezed, mely dolgozni imádott./ Két kezed munkáját mindenhol látjuk./ Idézzük szavaid, tetteid emléked,/ Örökké szeretünk, nem feledünk téged./ Szíved súgta Isten veletek,/ Szeressétek egymást, ha én már nem leszek./ Csak a mi szívünkben hagytál nagy keserűséget./ Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/ A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Gyászmise december 26-án a Szent László Templomban. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a sógornő, unokatestvér és nagynéni, CSALÓK EMILIA (szül. Fülöp) 59 évesen Magyarországon elhunyt. Temetése december 20-án Hatvanban lesz. „A halál nem jelent felejtést és véget, szívünkben örökké élni fog emléked.” Csalók János és családja.

*

„Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, / Hiába szállnak álmok, évek, / Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.” Drága édesapánk! KOPÁNYI ISTVÁN (1944–2014). Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel gondolunk és emlékezünk rád halálod 3. évfordulóján. Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább testvérre, unokára, unokahúgra, SZABÓ MARIANNÁRA, halálának 11. évfordulóján. Tizenegy évvel ezelőtt, egy decemberi napon, kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon, egy váratlan pillanat megállította szívedet, melyben nem volt más csak szeretet. Te, aki nem kértél, csak adtál, egy napon mindent itthagytál. Téged elfelejteni soha nem lehet csak letörölni fájó könnyeinket. Örökké bánatos testvére Csabi, nagymamája Ilonka, nagynénjei, nagybátyái.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagyszülő, BUJDOSÓ ILONA (nyug. tanárnő) 2017. december 17-én 76 éves korában elhunyt. A temetésről később gondoskodunk. Béke poraira! Gyászolja leánya és fia, valamint unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BALOG családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, BALOG FERENCZ halála miatt érzett fájdalmában. Sanyi, Éva, Ádám.

*

„Tebenned van, örök Isten, hívednek reménye, csendes békét adj testének, s lelkét vitesd az égbe!” DAINA FLOARE, GAVRA GAVRILĂ, ONOFREI LIVIA, SZABÓ MÁRIA, FLORUŢA ADRIAN, LUPŞEA MIHAI. Őszine részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, PÁSZKA TIBOR életének 84. évében, jóságos szíve megszűnt dobogni. Temetése szerdán, 2017. december 20-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Fájó szívvel búcsúzik tőle fia Zoltán és családja.

*

Múlhatatlan fájdalom van ma szívünkben, emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, KAJTOR ANIKÓRA, a volt 9-es iskola tanítónőjére, aki ezen a napon távozott közülünk. Csendes álma felett őrködjön a határtalan szeretet. Emléke legyen áldott. Bánatos szülei, húga Kati és fia Alexander.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, apósra, nagyszülőkre, dédszülőkre, NAGY PIROSKÁRA és NAGY SÁNDORRA haláluk 29., illetve 19. évfordulóján. A nagy szavak mit sem érnek, / Elszállnak mint az őszi szél, / De a szeretet, mely szívünkben él / A síron túl is el kísér. A gyászoló család.

*

Tíz éve, hogy elköltözött az örök hazába szerettünk, MOLNÁR LÁSZLÓ, (pékmester). Emléke legyen áldott! Bánatos családja, húga és családja, bátyja családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BALOGH FERENC (FRICI) halála miatt érzett fájdalmában. Kegyelettel az 1983-ban végzett XII. C. osztály közössége és osztályfőnökük.

*

Örökké tartó szeretettel és hálaadással emlékezünk drága halottunkra, ÖRÖSI ETELKÁRA halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen áldott és nyugodt! Emlékét megőrizzük egy életen át. Férje, veje és két unokája.

 

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a szeretett fiútól, férjtől, édesapától, apóstól és nagyapától, BALOG FERENCTŐL, aki életének 53. évében rövid, méltósággal viselt szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. „Küzdöttél, de már nem lehet,/ A csend ölel át és a szeretet./ Csak az hal meg, akit elfelejtenek,/ Örökké él, akit nagyon szerettek.’’ (Tóth Árpád) A temetésre december 20-án, szerdán 13 órától kerül sor a Steinberger kápolnában. Búcsúzik a gyászoló család: édesanyja, felesége, fia, lánya, menye, veje és a pici unokája.

*

Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a BALOGH családnak a szeretett férj, apa és fiú, BALOGH FERENCZ elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Bihari család.