Gyászhírek, 2017. december 15.

Gyászhírek, 2017. december 15.
Őszinte részvétünket fejezzük ki volt kollégánknak, Wagner Istvánnak és családjának, a szeretett édesapa, após és nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihari Napló szerkesztősége.


Őszinte részvétünket fejezzük ki a Bagdi családnak a szeretett anya, Bagdi Jolán Emma elhunyta miatti mély gyászában. Az Aliminei utca M1 tömbház lakói.

*

Isten akaratában való megnyugvást és vigasztalódást kívánunk gyülekezetünk főgondnokának, Kelemen Józsefnek és családjának szerettük, VARGA GUSZTÁV elhunyta miatt. „Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre. A hegyek alapjáig sülyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre! Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, óh Uram, Istenem! Mikor elcsüggedt bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába”. (Jónás 2, 6-8). A Nagyvárad-velencei Református Egyházközség presbitériuma.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett keresztanya, rokon, MIHUŢ ANNA (a volt Viitorul könyvelője, válogatott kosárlabdázó) 80 éves korában Magyarországon elhunyt. Búcsúzik tőle keresztfia Feri és családja és a Klein család.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, december 15-ére, amikor 7 éve hirtelen eltávozott közülünk az önfeláldozó gyermek, anya, feleség, PETRI ANIKÓ. Áldott legyen drága emléke, csendes álma felett őrködjön a határtalan szeretet! Vigasztalhatatlan édesanyja Irén, apja Bandi, kislánya Pannika és férje Laci.

*

„Akik lakoznak csöndben valahol,/ Szomorúfűz kikre ráhajol,/ Akiknek sírján halvány mécses lobog,/ A gyötrődést ők már elfeledték,/ Mi sírva élünk, ők meg boldogok.” (Ady) Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, KALMÁR DEZSŐRE, akit 10 éve, hogy utolsó útjára elkísértünk. Nyugodj békében, szívünkben örökké élsz! Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédmamára, NAGY MAGDOLNÁRA (Nagykágya), aki ma 21 éve örökre itthagyott bennünket. Nyugodj békében! Lánya Magduska, Irénke, fia Sanyika és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, BEDŐ KLÁRÁRA (szül. KOVÁCS), halálának 10. évfordulóján. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek./ Hiába szállnak árnyak, álmok, évek./ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még…! Örökké bánatos családja.

*

Könnyes szemmel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, GYULAFFY ALBERTRE halálának 18. évfordulóján.
„Szomorúan a képedet nézem,/ Könnyes szemmel a múltat idézem./ Még visszavárlak minden este,/ Mikor a csillagok kigyúlnak az égen,/ Mert téged semmi sem pótolhat./ Istenem, nagyon nehéz élni nélküled,/ Elfeledni téged soha nem lehet.” Nyugodj békében, te drága lélek! Emlékezik rá szerető felesége, két lánya, vejei, hét unokája, három dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, testvérre, JAKABFFY ZOLTÁN GYULÁRA, aki már 4 éve távozott szerettei köréből. Emlékét őrzi Őt soha el nem felejtő, szerető családja: felesége, fia és családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. FARKAS ANDRÁSRA (Fugyivásárhely) halálának első évfordulóján. „Befelé könnyeztél, sohasem panaszkodtál, mikor minket örökre itthagytál. Nincs olyan nap, hogy ne gondolnánk rád. Nem is tudod, milyen üres nélküled a világ. Tovább élsz itt a szívünkben és ez így is marad egész életünkben. Nagyon szerettünk, nem felejtünk téged. Pihenj csendesen, legyen édes álmod, szeretetünk ragyogja be síri világod!” Örökké bánatos felesége, fiai, menyei és unokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a dága férjre, apára, apósra és dédnagyapára, KISS IMRÉRE (élt 74 évet) halálának 5. évfordulóján. Egyedül vagyok, könnyes az éjszakám,/ Csak a hangod még egyszer hallanám./ Nincs békesség, és semmi nincs, ami téged pótolna,/ Az idő sem gyógyítja a sebeimet,/ Mert te igaz szívvel szerettél engemet./ Szívemet gyötri a fájdalom, amióta eltakar téged a sírhalom./ Még élni akartál, oly sok volt a terved,/ De Isten szólított, neked menni kellett./ Érted hulló könnyeim soha el nem múlnak/ Adjon a jó Isten örök nyugodalmat! Emlékédet őrző, szeretett feleséged Zsófia, lányod Marika, vejed Villi, unokáid Ralymond, felesége Natalia, Dieter, Ingrid, férje Salman, dédunokáid Sulemán, Ámáán ás Nátán a messze távolból, húgod Ilus, Zsuzsi, sógorod Jancsi és családjaik.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, VERES LÁSZLÓ 76 éves korában rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, édesapára, nagytatára, KOVÁCS GÁBOR ÁRPÁDRA (sakkozó) halálának 4. évfordulóján. Bánatos felesége és a család.

*

Hálás szívvel és szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, ID. ANTON JÁNOSRA (Gálospetri) halálának 9. évfordulóján. „Gyertyát gyújtunk Érted, égjen a szeretetért, a Veled töltött minden pillanatért!” Emlékét örökké őrzi bánatos családja.

*

Könnyel a szemünkben, mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk BAJKÓ PÉTERRE (Biharpüspöki,) aki ma 2 éve örökre itthagyott bennünket. „Két évvel ezelőtt, egy decemberi napon, / Kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon. / Egy váratlan pillanat megállította szívedet / Melyben nem volt más csak szeretet. / Te, aki családodért mindent megtettél, / Te, aki nem kértél, csak adtál, egy napon mindent itthagytál. Téged elfelejteni nem lehet, / Csak letörölni az érted hulló könnyeket.” Emléke legyen áldott! Bánatos családja.

*

Egy éve, hogy hazatért az örök dicsőségbe, egy éve, hogy Krisztusnál van a mennyekben, békességben, hol nem gyötri betegség, fájdalom, s csak egy remény boldogít, hogy viszontláthatom. Egy éve, hogy elköltözött az örök hazába KISS ROZÁLIA, a feleség, anya, anyós, nagymama, dédmama. Csak a gyász fájdalma mardossa szívünket. Férje, lányai, fia, vejei, menye, unokái, dédunokája.

*
„Pihend ki már elfáradt test koporsódban magadat, halhatatlan lelked pedig lássa égben az Urat!” BAGDI JÓLÁN EMMA, BOTOŞ LAURENŢIU GHEORGHE, CSÁTI ZSÓFIA, PURZA ZOE, ERDEI MÁRIA, VERES LÁSZLÓ Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului ) Kft. Nonstop Temetkezése Vállalat.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra, nagyapára, HORVÁTH GYÖRGYRE (Magyarremete), aki 1 éve hagyott itt bennünket. Emléke szívünkben örökké megmarad. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki ZSÓFIKÁNAK, BORIKÁNAK és a gyászoló családnak a szerető édesanya, nagymama, CSÁTI ZSÓFIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Costin Katalin.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk, hogy az édesanya, nagymama, dédnagymama, CSÁTI ZSÓFIA (Édes) életének 93. évében eltávozott az élők sorából. Temetése december 16-án 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúznak tőle lányai, unokái, dédunokái, rokonok és barátok. Emléke legyen áldott.

*

A 71. Zsoltárok szavaival emlékezünk ALFI IRMÁRA, aki 83 évesen itthagyott bennünket egy éve. „Mert te vagy az én reményem, Ó legfőbb Úr Jehova bizodalmam ifjúságom óta ne taszíts el engem öreg koromban. Öregségemig őszkoromig se hagyj el Ó Isten, eleveníts hát meg újra. Szeretett családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és nagytatára, MOLNÁR ZOLTÁNRA halálának 9. évfordulóján. „Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, csendesen zokogva. A halál nem jelent felejtést és véget, szívünkben örökké élni fog drága emléked.” Vigasztalhatatlan felesége, unokája és családja.

*

Örök fájdalommal és szeretettel emlékezem drága édesanyámra, ÖZV. MÁTÉ GYULÁNÉRA (szül. DÉZSI IRMA, Pelbárthida) halálának 4. évfordulóján. „Hiányod fájdalom, minden könny vigasz, / Örök a perc, de az élet nem az. / Minden éjszaka és hajnal véget ér / S míg szívem dobban, te örökre benne élsz.” „Szíve nemes volt, keze dolgos, élete nehéz volt, álma legyen boldog.” Lányod Viola.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 4 éve örökre itthagyott bennünket a drága, jó édesanya, anyós, nagymama, dédimama, MÁTÉ IRMA (Pelbárthida). „Nem integet többé elfáradt kezed. / Nem dobog már értünk jóságos szíved. / Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, / De szívünkben élsz és örökre ott maradsz.” Pihenésed legyen csendes és áldott. Lányod Irmus és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, SZILÁGYI SÁNDOR JÓZSEF életének 53. évében elhunyt. Temetése szombaton 16-án, 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott és pihenése csendes. Felesége Lenke és fia Tibor.