Gyászhírek, 2017. december 13.

Gyászhírek, 2017. december 13.
Örök hálával és tisztelettel vésem lelkembe HEGEDÜS KRISZTINA TITI emlékét, távozásának 15. évfordulóján. Élete során őszinte segítőkészséggel állt családunk mellett, nyugodjon békében! Nevelt lánya Mari.


Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ID. TEM JÓZSEFRE, halálának első évfordulóján. Elfáradtál az élet tengerén. Pihenj csendben a föld lágy ölén. Istenünk kérünk vedd helyettünk oltalmadba őt, tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt. Emléke örökre velünk marad. Gyászolja bánatos felesége Juliska, gyermekei Tünde és Józsi, veje Lajos, menye Noémi és három unokája Cristian, Bianka és Rolika.

*

Ma egy éve, hogy a mennyekbe költözött a drága édesanya, nagymama, dédi, ORBÁN ILONA
(szül. PETRIKÓ, Tenke). „Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott, de te számunkra sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Szerető családja.

*

Ma 12 éve az Úr örökre magához szólította drága édesanyánkat, CSORJÁN JULIANNÁT (Székelyhíd) hatalmas űrt hagyva szívünkben. „Tudod, Anya, gyakran gondolok rád,/ Peregnek a napok, és nekem nem változtál,/ Már nem öregszel, már nem vagy beteg,/ Úgy látlak, ahogy elvesztettelek./ Szelid mosollyal az arcodon,/ Szemedben megnyugvás, elmúlt a fájdalom./ Kezed kezedbe kulcsolva, s már nem válaszolsz a kérdő szóra./ Tudod, Anya, annyira jó volt gyereknek lenni,/ Nem is akarnék már többet felnőni,/ Te sem öregednél meg soha,/ Mindig velem lennél, mint akkor, valaha./ Tudod, Anya, én is anya vagyok,/ Peregnek nekem is a napok,/ Én még öregszem, és beteg is lehetek,/ Remélem, úgy megyek el, hogy szép emlék leszek.” Emléked örökké él szívünkben! Lányaid, Emília és Krisztina, vejeid, Flavius és Sándor, unokáid, Sanyika, Cristian és András, férjed, István.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, BALIGA ANDREÁNAK és családjának a szeretett anya és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Zelk Zoltán Gimnázium munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, ID. TEM JÓZSEFRE, aki ma 1 éve visszaadta lelkét teremtő Istenének. Nyugodj békében! Gyászoló testvérei és azok családjai.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édesapa, após és nagytata, NAGY TAMÁS PÉTER életének 68. évében hosszú szenvedés után elhunyt. „Álmodj csendesen a csillagok között, kérjük a jó Istent vigyázzon lelkére.” Nyugodj békében! Temetése december 14-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. A bánatos, gyászoló család.

*

„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,/ Ezek a fények világítsanak neked./ Emléke örökké itt van velünk./ Amíg élünk, te is élsz velünk.” Fájó szívvel emlékezünk halálának 3. évfordulóján HEGEDÜS FERENCZRE. A jó Isten adjon örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék Neki! Szerető családja.

*

„Töröld el, Urunk, elhunyt testvérünk minden bűnét, hiszen te szent és határtalanul irgalmas vagy.” ŢĂRĂU PETRU, PUIU GRIGORE, DRUGAŞ AUREL, MARIŞCA IOAN, SZILÁGYI SÁNDOR JÓZSEF, CRISTE IOAN, ŢAP ALEXANDRU, COVACIU DUMITRU, NAGY PÉTER TAMÁS, ARI VIORICA MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és feleség, DR. ARI IBOLYA MÁRIA (szül. ACHER), rövid szenvedés után elhunyt. Végső búcsú csütörtökön, december 14-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk a drága feleségre, édesanyára és egyetlen gyermekre, IRÁZI MÁRTÁRA (szül. ÖRÖSI, Hegyközszentmiklós), akit ma 6 hónapja kísértünk utolsó útjára. Bánatos férje Attila, leányai Beáta és Renáta, édesapja Sándor, anyósa Emília.

*

Könnyes szemmel, de soha el nem múló szeretettel búcsúzom drága édesapámtól, TÓTH CSABÁTÓL (élt 53 évet, Paptamási). Istenem, súgd meg neki halkan, / Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam! / Álmomban keressen meg engem, / Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem! / Nem szolnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat, / Csak hadd lássam még egyszer drága édesapámat. / Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom, / Súgd meg neki halkan, hogy nagyon szerettem. / És én minden nap várom! / Emléke örökké él szívünkben. Búcsúzik tőle szerető lánya Ildikó és párja Ferencz.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvérre, sógorra, nagybácsira és keresztapára, TÓTH CSABÁRA (Paptamási), aki 53 éves korában hirtelen elhunyt. „Hirtelen, de elmentél egy perc alatt / Számunkra csak fájdalom és a gyász maradt. / Kicsordul a könnyünk a sírodnál, / Mélységes a fájdalom, hogy távoztál / A búcsúszó, mit nem mondtál, elmaradt / De a szívünkben örökké velünk maradsz. Búcsúzik tőle testvére Gyula, sógornője Éva, unokaöccse Roland és keresztlánya Henrietta.

*

Könnyes szemmel, de soha el nem múló fájdalommal búcsúzom édesapámtól, TÓTH CSABÁTÓL
(Paptamási). „Emlékezzetek, s kérlek, ne felejtsetek. Emlékezzetek és a végen túl is szeressetek!Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek lehetek.” Drága emléked örökké élni fog. Temetése szerdán, december 13-án 14 órakor a paptamási kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Beáta, veje Attila és unokája Milán.

*

Fájdalommal teli szomorú 22 év telt el azóta, hogy szeretett édesapát, BARTÓK BÉLÁT elveszítettük. „Hűség, szeretet, jóság, munka volt az élete. A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Szerető gyermekei Robi, Enikő és Öcsi.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk TÓTH CSABÁTÓL. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom. Örök álmát őrizze béke és nyugalom.” Keresztlánya Regina, sógornője Andrea.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a vőtől és sógortól, TÓTH CSABÁTÓ.L „Most küzdelmed véget ért. Az Isten szólít, de a szeretet nem hal meg, mindig velünk lesz. Anyósod, apósod és sógorod Józsi.