Gyászhírek, 2017. december 11.

Gyászhírek, 2017. december 11.
Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, Károlyi Irén temetésére és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család.


„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” (Cicero) Végtelen szeretettel és hálával gondolunk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra, SORBÁN ILONÁRA (szül. TORDA). Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 2016. november 19-én örökre itthagyott bennünket. A gyászoló család.

*

Szívszorító fájdalommal emlékezünk IFJ. BÁTORI LAJOSRA (Szalárd) halálának első évfordulóján. Mióta elmentél, csak könny és bánat, fájdalom gyötri lelkünket. Emléked szívünkben örökké élni fog. Nagynénéd és a család.

*

Megtört szívvel emlékezünk a drága édesanyára, feleségre, nagymamára, anyósra, PETRICA JULIANÁRA (szül. MARTIN JULIANA), aki már 4 éve, hogy itthagyott bennünket. Nem integet többé már elfáradt kezed, nem dobog már értem jóságos szíved. Számomra sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Örökké bánatos lányod Nóra, férjed Cornel, vejed Adi, unokáid Renike és Sara.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, csodálatos apára, nagyapára, BARABÁS LAJOS LÁSZLÓRA (1943–2000) kinek jóságos szíve 17 éve megszűnt dobogni. Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,/ Megtölteni szépséggel családod életét./ Elmentél és veled együtt eltűnt a remény,/ De lelkünk egy darabja utadon elkísér./ Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,/ Mert szeretetünk irántad végtelenül nagy./ Gyertyát gyújtunk és mécseseket,/ Ezek a fények világítsanak neked./ Örök világosságban, békességben nyugodj.

*

Négy éve annak a szomorú napnak, amikor szetetett férjemet, SIMON KÁROLY GYULÁT elveszítettem. „Az élet csendesen megy tovább, emléked elkísér egy életen át.” Nyugodj békében! Bánatos feleséged Erzsike.

*

Már egy éve, hogy itthagytál bennünket,/ de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset./ A múltba visszanézve, valami fáj,/ Valakit keresünk, aki nincsen már./ Mi könnyes szemmel megállunk sírodnál,/ Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál./ Mi szóltunk, de a néma sír nem felel,/
de Te szívünkben örökké létezel./ Múlik az idő, de a fájdalom marad,/ betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt./ Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,/ Míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, IFJ. BÁTORI LAJOSRA (Szalárd), aki ma egy éve tért megpihenni Teremtő Istenéhez. Drága emlékét szívében őrzi bánatos édesanyja, testvérei és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékeztünk december 10-én halálának 1 éves évfordulóján a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, testvérre, rokonra és jó szomszédra, SIMONFI JÓZSEFRE. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk az egy évvel ezelőtti december 11-re, amikor eltávozott Teremtő Urához a legdrágább unokatestvér, IFJ. BÁTORI LAJOS. „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,/ Hiányzol nagyon, soha nem feledünk!” Unokatestvéreid Veronika és Szabolcs.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férje, apára, apósra, nagyapára, BAGOSI GYULÁRA, aki már egy éve nincs közöttünk. Szívünkben örökké élni fogsz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető felesége, lánya, fiai, veje és unokája.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk szeretett keresztgyermekünkre, IFJ. BÁTORI LAJOSRA halálának 1. évfordulóján. Az idő múlik, szállnak az évek, a mi szívünkben megmarad emléked. Keresztszüleid és unokatestvéred Sándor.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett fiamra, IFJ. BÁTORI LAJOSRA (Szalárd), akit 2016. december 11-én 1 éve, hogy elragadott közülünk a kegyetlen halál. A jó Isten adjon örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjen neked. Emléked örökre szívemben fog élni. Szerető édesapád.

*

„Kinek könnyebb vajon? Annak, aki hisz Istenben, vagy annak aki félvállról veszi az egészet? A hit bátorít, mi azonban tudjuk, hogy nincs mitől félnünk. Csak akkor rossz a halál, ha elmulaszt valamit az ember. Csak akkor rossz, ha soká tart, s annyira fáj, hogy az ember elveszti a méltóságát.” PINTYE MARIA-ELISABETA, COCIUBAN VALERIA, GULYÁS KATALIN, TARAU ANA, PAPP SÁNDOR, MIHELE IULIU, HALÁSZ ROZÁLIA, SARKADI JÓZSEF-JÁNOS, MIHÁLY ILONA, SARCA MARIA, TAUTU SÁNDOR, MATIU ANA, JERMENDY GIZELLA, SZABÓ ZSIGMOND, CRET ROZALIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, HALÁSZ ROZÁLIA életének 86. évében eltávozott az élők sorából Urához, akit hűségesen szolgált. Drága halottunk temetése december 11-én 13 órakor lesz a nagyváradi Rulikowski temető városi kápolnájából. Emléke legyen áldott! A gyászoló Halász és Bálint család.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, GULYÁS KATALIN 72 éves korában hirtelen elhunyt. „Hiányod kibírhatatlan, elviselni nehéz,/ örökké megtart az emlékezés./ Te már megpihentél, a jó Isten előtt állhatsz,/ égi ligetekben az angyalok közt járhatsz.” Temetése december 11-én 15 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. Búcsúznak tőle szeretett lányai Kati, Gabi, veje Attila, unokája Lexike, örökké szeretett családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a legdrágább édesapa, PAPP SÁNDOR 96 éves korában megtért Teremtőjéhez. Temetése hétfőn, december 11-én 14 órakor a püspöki kápolnából.
Fájó szívvel búcsúzik lánya Erzsike.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki gyászoló szomszédunknak, ZSÓKÁNAK édesapja elvesztése miatt. Kívánjuk a jó Isten vigasztalását. Kulcsár Jani, Viki, Beni, Dórika.