Gyászhírek, 2017. augusztus 31.

Gyászhírek, 2017. augusztus 31.


„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még / Megtölteni szépséggel családod életét. / Elmentél s veled együtt a remény, / De lelkünk egy darabja utadon elkísér. / Itthagytál minden álmot-vágyat / S nem mesélsz majd az unokáknak. / Örök álom zárja le két szemed, / Megpihenni tért két dolgos kezed.” Fájó szívvel emlékezem drága jó férjemre, IFJ. KOVÁCS JÁNOSRA (Szentjános) halálának második évfordulóján. Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Örökké bánatos felesége Ibolya.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető gyermekre, KOVÁCS JÁNOSRA (Biharszentjános) halálának második évfordulóján. Szíve nemes volt, keze dolgos, Örök álma legyen boldog! Csak az hal meg, akit elfeledünk. Örökké él, akit nagyon szeretünk. Szerető édesapád és édesanyád.

*

Ma 4 éve annak a szomorú napnak, amikor szerettünket, SZÉNÁSI JÓZSEF (volt autóbádogos) biharpüspöki lakost utolsó útjára kísértük, és tőle a viszontlátás reményében búcsúztunk el. Soha el nem múló szeretettel emlékezik rá a szerető család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. BONDÁR GYULA (volt síteri lakos) életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése augusztus 31-én 16 órától a csatári kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy hosszú szenvedés után, elhunyt KERESZTESI ANA (volt egészségügyi dolgozó). Temetése szeptember 1-jén 12 órától lesz a városi ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, SZABÓ KÁROLY életének 69. évében türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2017. szeptember 2-án 11 órakor a Rulikowski temetőben, a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Gyászolja felesége Irénke, gyermekei Karcsika és Baby, veje Zsolt.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy Szűcs Lóránd Gyula okleveles mérnök, a Bihar Megyei Tervezőintézet volt vezető tervezője életének 84. évében elhunyt. Temetéséről később intézkednek. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, gyermekre, sógornőre, nagynénire, SZABÓ GIZELLÁRA (szül. Varga, Érköbölkút), halálának 15. évfordulóján. ,,Ma is úgy, mint régen, ő volna a végső menedékem. Minden ami fáj, szívem tépi, elpanaszolnám sorra néki. S fejem a vállára hajtanám, ha élne még az édesanyám!” Örökké bánatos édesanyja Ilonka, imádott fia Csabi, sógorai, sógornői, unokahúgai, unokaöccsei.

*

Az Úr akaratában megnyugodva, fájó szívvel búcsúzom testvéremtől, HUTYRA-GRÁM ZOLTÁN-PÉTERtől (élt 59 évet). Csütörtökön 15 órától temetjük, a Városi kápolnából. Bánatos húgod.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj és apa, HUTYRA-GRÁM ZOLTÁN-PÉTER életének 59. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, augusztus 31-én 15 órától a Városi kápolnából. Örökké bánatos fiai Ricsi, Erik és Botond és felesége Dana.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, apósra és nagyapára, IFJ. KOVÁCS JÁNOSRA (Szentjános) halálának második évfordulóján. „Istenem, súgd meg neki halkan, Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam! Álmomban keressen meg engem, Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem! Nem szólnék róla, Hogy mélyen gyötör a bánat, Csak hadd lássam még Egyszer drága apukámat! Hadd legyen nekem ez A legszebb álmom, Súgd meg neki halkan, Hogy nagyon szeretem, és Én minden nap várom! Örökké bánatos lányod Brigi, vejed Irving és unokáid Urving és Christopher.

*

Minden évben eljön a nap, amely számunkra fájó emlék marad. Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a szerető testvérre, sógorra, keresztapára és nagybácsira, KOVÁCS JÁNOSRA (Biharszentjános) halálának második évfordulóján. Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap Szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen, Drága lelked nyugodjon békében. Szerető testvére Sanyi, sógornője Inci, keresztfia Tomi és unokaöccse Márk.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk drága unokatestvérünktől, KREMSZ TIBORTÓL. Kedvessége örökké emlékeinkben marad. Nyugodjon békében! Tuzson Mária és családja.

*

Könnyes szemmel és az elválás örök fájdalmával búcsúzunk drága unokatestvérünktől, KREMSZ TIBORTÓL. A halál nem jelent felejtést és véget, szívünkben örökre élni fog drága emléke. Velkó József és családja.

*

Megrendülve és mély fájdalommal búcsúzunk drága unokatestvérünktől, KREMSZ TIBORTÓL. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Nyugodj békében, drága lélek! Aszalós Gabriella és családja.

*

Szomorú szívvel veszünk búcsút a szeretett nagybácsitól, KREMSZ TIBORTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Vigasztalódást és erőt kívánunk a gyász keserű óráiban szeretteinek. Bunta Lilla és családja.

*

„Aki hisz énbennem, ha maghal is él”, mondja az Úr Jézus, ebben a bizonyosságban kívánunk vigasztalódást KREMSZ TIBOR presbiter társunk családjának. Elköltöző testvérünket az Evangélikus Lutheránus egyházközség saját halottjának tekinti. Erős vár a mi Istenünk!

*

Jézus mondja: „Én élek és ti is élni fogtok”. KREMSZ TIBOR családjának őszinte részvétet nyilvánítja, és fájdalmában osztozik Mátyás Attila, Judit, Gergő, Géza és Endre.

*

„Könyörülj, Urunk, elhunyt szüleinken! Add, hogy akik nekünk a földi életet adták, kegyelmedből az örök élet boldogságában részesüljenek.” SZABÓ KÁROLY, MEZEI MARIA, BALAJ VERONICA, HARAGOS GAVRIL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. NonStop Temetkezési Vállalat.