Gyászhírek, 2017. augusztus 25.

Akt.:
Gyászhírek, 2017. augusztus 25.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett FODRE LAJOS (biharpüspöki lakos) a Lemnul volt dolgozója, életének 67. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, augusztus 26-án 15 órakor a biharpusköki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik szerető felesége, fia, a rokonok és a barátok.

Kegyelettel és tisztelettel emlékezünk 60 éves érettségi találkozónk alkalmából azokra, akik eltávoztak: Sóki Béla (igazgató), Kovács Dénes (aligazgató), Nagy Ábrahám (osztályfőnök), tanáraink: Balogh Zoltán, Danka Edit, Facsar Gyula, Fráter Margit, Hajdú Gergely, Dr. Iluţiu Péter, Niederkorn János, valamint
Adorján Sándor, Csomaközi Károly, Deák Ferenc, Erdei Anna, Grándt István, Hevesi László, Kallós István, Lakatos Juliánna, Leokucza Lajos, Lunczer Katalin, Nedeczki Mihály, Rimay Miklós, Schmidt István, Szilágyi Anna, Varga Irén, Vida István volt osztálytársainkra. Emléküket szívünkben őrizzük! Székelyhíd, 2017. augusztus 25. Sóki Ilona tanárnő és az öregdiákok.
*
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, TAKÁCS SÁNDORRA és TAKÁCS ROZÁLIÁRA (Monospetri) haláluk 28., illetve 21. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Rózsika, Jancsi és családjuk.
*
Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki dalnok-társunknak, Nagy Ferencznek, felesége, Nagy Elisabeta elvesztése miatt érzett fájdalmában. A gyászoló családnak vigasztalódást, az elhunytnak pedig a boldog feltámadás reményében, békés pihenést kívánunk. A Váradi Dalnokok.
*
„Mert, ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomban még, Mert, aki meghalt, az időben, úgy van fölöttem, mint ég.” (Kosztolányi) Megtört szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, JANÓ MÁRIÁTÓL (a Soli volt dolgozója), aki tragikus hirtelenségel 72 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 26-án, szombaton 11 órától lesz a Rulikowski temető Városi Kápolnájából. Gyászolják gyermekei, Barnus és és Anikó, unokája Fábi. Drága emléke szívünkben él!
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, JANÓ MÁRIA (a Soli volt dolgozója), életének 72. évében hirtelen elhunyt. Temetése augusztus 26-án, szombaton 11 órától lesz a Rulikowski temető Városi Kápolnájából. Gyászolják hugai, Kati és Gyöngyi, sógora Péter.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett unokaöcsémtől, FODRE LAJOSTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nagynénje Fodré Piroska, Balogh Irén és családja.
*
Őszinte szívvel búcsúzunk kedves barátomtól, FODRE LAJOSTÓL. Török Anna és Sándor Dunakesziből.
*
A gyászoló családdal egüttérezve, fájó szívvel búcsúzunk JANÓ MARIKA testvérünktől. Isten iránti hálával köszönjük meg az ő szeretetét, szolgálatát, életét. „Jöjjetek Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot” (Máté 25,346) A Nagyvárad-Szőlősi Református Egyházközség Gyülekezete és Nőszövetsége.
*
Kegyelettel emlékezünk PETŐ PÁL újságíró-szerkesztőre halálának 30. évfordulóján. Nyugodj békében drága lélek, akik őt soha nem felejtik: menye Csilla, unokái Dalma és Réka.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya és nagymama. NAGY ELISABETA, (szül. MOZA, Telegd) szíve rövid szenvedés után 76 éves korában csendben megpihent. Temetése augusztus 25-én 15 órakor lesz a Hasas kápolnából az ortodox vallási szertartása szerint. „Szemünkben könny, szívünkben gyász, reményünk a boldog feltámadás melyen majdan találkozunk, enyhíti mély bénatunk.” Siratja férje Feri, valamint két lánya csaádjaikkal: Liliana, veje Florin, unokái Carina és Renate, Gabriela, veje Marius, unokái Alexandra és a kicsi Cristina.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki Bözsikének és Attilának unakatesvérünk, FODRE LAJOS hirtelen hahála miatt. A Máté, Csiger és ifj. Máté családok.
*
Megrendült szívvel veszünk végső búcsút unokabátyánktól, FODRE LAJOStól (Biharpüspöki), aki életének 66. évében hirtelen elhunyt. Ezúton fejezzük ki részvétünket a gyászoló családnak. Török Ferenc és családja.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyám, KÖRÖSI ILONKA (élt 83 évet) elhunyt. Temetése pénteken 13 órakor a városi kápolnából. Gyászolja lánya, fiai, unokái és dédunokái.
*
„A múlta visszanézve, valami fáj, valakit keresni, aki nincs már. A temető csendje ad neked nyugalmat, de szívünk fájdalma örökre megmarad.” Ma hat hete annak a szomorú napnak, amikor a szeretett feleség, édesanya, nagymama, FARKAS JULIÁNNA (szül. KABAI) örökre eltávozott szerettei köréből. Emlékét örökre megőrizzük szívünkben. Bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk JÁNOS MÁRIÁRA, aki 8 éve hagyott itt bennünket. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Bánatos családja, férje Gyula, lánya Mimi, veje Öcsi, unokái Patrick és Rajmund.
*
Fájdalommal emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, SZABÓ ERZSÉBETRE, aki már 8 éve, hogy örökre távozott szerettei köréből. „Letesszük sírodra virágaink csokrát, / Örökös álmodért elmondunk egy imát. / Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, / Nyugalmadat nem zavarja senki. / Nyugodj csendesen, legyen békés álmod. / Találj odafent örök boldogságot.” Emlékét örökké őrzi: férje András, lányai Gyöngyi, Elvira, Jutka és azok családjai.
*
„Minden múlandó a világon, mint harmat a lehullott virágon.” Emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre, NÁNÁSI LAJOSRA és NÁNÁSI IRÉNRE
haláluk 35. illetve 5. évfordulóján. Emlékük legyen áldott. Szeretteik.
*
Szomorú 2 év telt el mióta szerető édesapánk, SÁROSI BÉLA itthagyott bennünket. Szerető lányai Edith, Erika, Juli, Otti.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága halottainkra, BABRIK ANTALRA és BABRIK PIROSKÁRA, drága szüleinkre haláluk 30. évfordulóján, és
BABRIK JÓZSEFRE, drága testvérünkre és sógorunkra, aki 43 éve hagyott itt minket. Múlnak az évek, az emlékek élnek és őrizzük őket. Pihenésük legyen áldott. Ica és Zoli.
*
Két éve már annak a gyászos napnak, mikor lelkünkben mély és fájdalmas űrt hagyva, örökre távozott mellőlünk a szerető és szeretett feleség, édesanya, nagymama, meny és anyós, GULYÁS ÉVA Emléked lelkünkben örökké élni fog. A család.
*
Drága jó Istenem, már 8 éve nincs nekem gyermekem, MÉSZÁROS LÁSZLÓ ISTVÁN volt pólós. Egyetlen földi kincsem fugyivásárhelyi temetőben nyugszik. Nyugodjál békében. Bánatos édesanyád Ilus.
*
Eltelt egy év, hogy nagynénénk, GRIGORESCU MAGDA tanárnő eltávozott mellőlünk. Megemlékező miséje, vasárnap augusztus 27-én 11 órakor a Görög Katolikus Székesegyházba lesz megtartva. A bánatos család.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, BARTHA KÁROLYRA (Biharszentjános) halálának 25. évfordulóján. Szerető családja, felesége Ida, fiai Karcsi és Albert, menye Ibi, unokái Karcsi és Ádám.
*
Emlékezünk NAGY LAJCSIRA (volt margittai lakos) halálának 3. évfordulóján. „Lám ennyi az élet, gondoltad-e?” Egy pillanat és mindennek vége. Szólni sem tudtál! Maradt a nagy bánat. Szerető szívünkben örök gyász és fájdalom.
Felesége Manyi családjával együtt.
*
„Múló könnyekkel / Állunk sírod mellett, / A koporsó rég bezárta / Legdrágább kincsünket!” Fájó szívvel emlékezünk névnapján HEGYI LAJOSRA (Szentjános),
a legdrágább gyermekre és testvérre. Nyugodj békében örökké a szívünkben élsz tovább. Szerető édesanyád, testvéreid Ica és Inci, valamint unokaöcséd és felesége. Béké poraidra.
*
Ma egy éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett feleség, édesanya és nagymama, KISS SÁNDORNÉ (szül. SZABÓ IRMA, Hegyközszáldobágy) 75 évesen eltávozott közülünk. Szeretetét, jóságát szívünkben őrizzük míg élünk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
*
Halála mélye megdöbbentett bennünket, ezért kíáltunk fel így: Urunk, miért engedted meg?” OLÁH IRMA, DALEA ALEXANDRINA, FODRE LAJOS, NAGY ELISABETA, SUHANEA DAN-CORNELIU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.